Cihazsız Mesane Kanseri Testi Var mıdır?

Sistoskopi Yaptırmadan Mesane Kanseri Olup Olmadığımı Nasıl Öğrenebilirim?

Mesane Kanseri Nasıl Bir Hastalıktır?

Geç döneme kadar fazla bir belirti vermeyen, sinsi, ağrısız ve genelde de geç fark edilen bir kanser türüdür.

Mesane Kanserinin Teşhisi Nasıl Konuluyor?
Genellikle sistoskopi denilen bir yöntemle konulmaktadır.
Sistoskopi için, erkekte penisten, kadında idrar kanalından çıkış kısmı olan üretra ağzından kateter ya da sonda adı verilen bir hortum ile, mesane (idrar kesesi) içine kadar girilmektedir. Bu hortumun uç kısmına yerleştirilen bir kamera ile, mesane iç yüzeyi incelenerek bir kanser olup olmadığı incelenmektedir.

Sistoskopinin Dezavantajları Nelerdir? Hasta için çok zor ve ağrılı bir işlemdir. İdrar yollarında çizilme, yırtılmalara ve infeksiyon girişine neden olabilmektedir. Ayrıca, erken dönemdeki ve henüz tam belirgin hale gelmemiş mesane kanserlerini gözden kaçırabilmektedir.
Ağrılı ve zor bir işlem olduğu için, hastalar tarafından yaptırılmak istenilmemektedir.

Mesane Kanseri Tanısının Alternatif Yöntemi Nedir?
ImmunoCyt isimli testtir. Bu test, yalnızca idrar alınarak bakılmaktadır. Dolayısyla, hasta için hiçbir zahmeti ve külfeti yoktur.

Mesane Kanseri Testi ImmunoCyt Güvenilir midir?

Evet.
Bu test ile, mesane içinde yer alan kanserli hücrelerden idrara dökülen
a) m344 ve LDQ antikorları,
b) CEA antijeni Aranmaktadır.
Ayrıca:
c) Urinary Bladder Cancer (UBC) antijeni aranmaktadır.
d) Ayrıca, idrardan sitoloji incelemesi yapılmaktadır.
Bu nedenle, erken mesane kanseri durumlarında bile yüksek doğruluğa erişebilmektedir.
Testin negatif prediktif değeri %94’tür.Yani, ImmunoCyt ile idrar temiz görünüyor ise, o kişide %94 ihtimalle mesane kanseri yoktur.

Mesane Kanseri Testi ImmunoCyt Ekonomik midir?

Evet.
Sistoskopi gibi ağrılı, zahmetli ve zor bir yöntem ile kıyaslandığı zaman, yalnızca idrardan bakılabilen ImmunoCyt oldukça ekonomik bir yöntemdir.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

İlginizi Çekecek Benzer Konular

Mesane Kanseri Nasıl Bir Hastalıktır?

Sistoskopi Yaptırmadan Mesane Kanseri Olup Olmadığımı Nasıl Öğrenebilirim?

Mesane Kanserinin Teşhisi Nasıl Konuluyor?