GastroPanel Test

gastropanel_4

GastroPanel Test NEDİR ?

 • Sağlıklı ve sağlıksız mide ayrımını yapmada güvenilir bir testler grubudur
 • İleri tetkik gereken hastaların ayrılmasına yardımcı olur
 • Diğer kan örnekleriyle de kolayca çalışılabilir.
 

DİSPEPSİNİN BİRİNCİL TANISI İÇİN GastroPanel® Test

 • Kanda ölçülen biomarkerlarla, mide mukozasının durumunu değerlendirir
 • Sağlıklı mide mukozasına sahip hastaları ortaya çıkarır
 • Güvenilir şekilde gastrit ve Helikobakter pilori infeksiyonunu saptar
 • Helikobakter pilori infeksiyonu varlığına bakmaksızın, sıklıkla semptomsuz seyreden atrofik gastriti belirler
 • Gastrik hipoklorhidrisi olan hastaları saptar
 • Mide kanseri ve peptik ülser riskini değerlendirir
 • Vitamin B12, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve bazı farmasötik maddelerin malabsorbsiyon riskini değerlendirir
 • Gastroskopi gereken hastaları belirler

Atrofik Gastritle İlişkili Riskler Nelerdir?

 • Mide kanseri riski (Korpus ve/veya antral atrofi)
 • Vitamin B12, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir ve bazı farmasötik maddelerin malabsorbsiyonu (korpus atrofisi)
 • Helikobakter pilori infeksiyonu hem mide kanseri, hem de peptik ülser hastalığı için ayrıca başlı başına bir risk faktörüdür.

Şu ana kadar, dünyada 40.000’ den fazla hastada GastroPanel® Test yapılmış olup, bu sayı hızla artmaktadır.