Laboratuvar Tetkik Fiyatları

HUV 2018

ISLEMADI FIYAT1    
*DNA, İzolasyon, kan* 210.27    
*Kromozom analizi (Amniyon sıvısı) 2102.7    
17-Ketosteroid (24 saatlik İdrar) 105.135    
17-OH Progesteron (60 dak.)(Serum) 105.135    
17-OH Progesteron (90 dak.) (Serum) 105.135    
17-OH Progesteron (Serum) 105.135    
24 saatlik idrarda protein 84.108    
25-Hidroksi Vitamin D3 (Serum) 210.27    
5-Hidroksi İndol Asetik Asit (5-HIAA) (İdrar) 105.135    
5-Nükleotidaz (Serum) 84.108    
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon, Kortikotropin) (EDTA lı Plazma) 161.207    
ADA (Adenozin Deaminaz) (Mayi) 105.135    
ADA (Adenozin Deaminaz) (Serum) 105.135    
Adefovir Direnç Mutasyonları PCR + Sekans analizi 1051.35    
Adenovirus Antijeni (Gaita) 112.144    
Akondroplazi/Hipokondraplazi (G1138A/G1138C) 9984.3906    
Aktif Vitamin B12 (Serum) 245.315    
ALA (İdrar) 105.135    
Albumin ( Mayi) 21.027    
Albumin (BOS) 63.081    
Albumin (Serum) 21.027    
Aldolaz (Serum) 63.081    
Aldosteron (İdrar) 161.207    
Aldosteron (Serum) 161.207    
Alfa-1 Antitripsin (Serum) 161.207    
Alfa-2 Makroglobulin (Serum) 126.162    
Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum) 140.18    
Alfa-Fetoprotein MoM (AFP MoM ) (Serum) 140.18    
Alfa-HBDH (Serum) 63.081    
Alkalen Fosfataz (ALP) (Serum) 35.045    
Alkalen Fosfataz (Kemiğe Spesifik)(Serum) 98.126    
Alkalen Fosfataz İzoenzimleri (Serum) 245.315    
ALT (SGPT)(Serum) 35.045    
AMA-M2 420.54    
Amfetamin (İdrarda) 105.135    
AMH (Anti-Mullerian Hormon)(Serum) 210.27    
Amilaz (24 saatlik İdrar) 35.045    
Amilaz (Serum) 35.045    
Amip Antijeni (Entamoeba histolytica) (Dışkı) 112.144    
Amniotik mayii kültürü 1051.35    
Amonyak (Plazma) 70.09    
Anaerobik Bakteri Kültürü 126.162    
Analiz, 20 hücre 175.225    
Analiz, fetal doku 490.63    
Analiz, PCR (2 primer) 420.54    
ANCA (Serum) 140.18    
Androstenedion (Serum) 140.18    
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)(Serum) 210.27    
Angiotensin-II (EDTA lı Plazma) 161.207    
Anti fosfatidilserin IgA 140.18    
Anti fosfatidilserin IgG 140.18    
Anti fosfatidilserin IgM 140.18    
Anti skin antikor 161.207    
Anti-Adrenal Antikoru 175.225    
Anti-beta-2 glikoprotein 1 IgA 154.198    
Anti-beta-2 glikoprotein 1 IgG 154.198    
Anti-beta-2 glikoprotein 1 IgM 154.198    
Antibiyogram 56.072    
Anti-ds DNA (Serum) 126.162    
Anti-Endomisyum Antikor (IgA) (Serum) 126.162    
Anti-Endomisyum Antikor (IgG) (Serum) 126.162    
Anti-Gliadin Antikor IgA (Serum) 126.162    
Anti-Gliadin Antikor IgG (Serum) 126.162    
Anti-Glomerular Bazal Membran IgG (Serum) 140.18    
Anti-Glomerular Bazal Membran IgM (Serum) 140.18    
Anti-HAV IgG (Serum) 105.135    
Anti-HAV IgM (Serum) 105.135    
Anti-HBc IgG (Serum) 105.135    
Anti-HBc IgM (Serum) 105.135    
Anti-HBe (Serum) 105.135    
Anti-HBs (Serum) 84.108    
Anti-HCV (Serum) 140.18    
Anti-HDV (Delta) (Serum) 140.18    
Anti-HDV (Delta) IgG (Serum) 140.18    
Anti-HDV (Delta) IgM (Serum) 140.18    
Anti-HEV IgG (Serum) 140.18    
Anti-HEV IgM (Serum) 140.18    
Anti-HIV 1+2 (Serum) 140.18    
Anti-HIV1+2 ve p24 Antijeni (Serum) 210.27    
Anti-Jo-1 (Serum) 140.18    
Anti-Kardiyolipin IgG (ACA IgG) (Serum) 140.18    
Anti-Kardiyolipin IgM (ACA IgM) (Serum) 140.18    
Anti-Mitokondrial Antikor (AMA) (Serum) 140.18    
Anti-Mitokondrial Antikor Tip M-2(AMA-M2) (Serum) 210.27    
Anti-Nükleer Antikor (ANA) (ELISA) (Serum) 126.162    
Anti-Nükleer Antikor (ANA) (İFA) (Serum) 140.18    
Anti-Nükleer Antikor (ANA) Profil (Geniş Paneli)(Serum) 700.9    
Anti-Nükleer Antikor (ANA) Profil 25 (25 farklı antikor)(Serum) 1121.44    
Anti-Nükleer Antikor (ANA) Profil 8 (8 farklı antikor)(Serum) 420.54    
Anti-Pariyetal Hücre Antikoru (Serum) 140.18    
Anti-RNP Antikorları (Serum) 140.18    
Anti-Sm (Sm Antikoru) (Serum) 161.207    
Anti-Sperm Antikoru (ASA) (Serum) 140.18    
Anti-SSA (Anti-Ro) (Serum) 140.18    
Anti-SSB (Anti-La) (Serum) 140.18    
Antistreptolizin O(ASO)Kantitatif(Serum) 63.081    
Anti-Thyroglobulin (ATAb) (Serum) 126.162    
Anti-Thyroglobulin (Serum) 126.162    
Antitrombin III Aktivite (Plazma) 140.18    
Antitrombin III Antijen (Plazma) 140.18    
Apolipoprotein A 1(Serum) 70.09    
Apolipoprotein B (Serum) 70.09    
aPTT(Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı)(Plazma) 49.063    
ARB Aranması 28.036    
Arsenik (Serum) 210.27    
Asetaminofen (Parasetamol) 140.18    
Asetil Salisilik Asit (Salisilat)(Serum) 49.063    
Asetoasetikasit (İdrar) 35.045    
Aseton (İdrar) 35.045    
Asit Fosfataz (Serum) 49.063    
Aspergillus (Galactomannan)Antijen (Serum) 196.252    
Aspergillus fumigatus IgG 175.225    
Aspergillus fumigatus IgM 175.225    
AST (SGOT)(Serum) 35.045    
Astrovirus Antijeni (Dışkıda) 196.252    
Bakır (24 saatlik İdrar) 70.09    
Bakır (Serum) 70.09    
Balgam Kültürü 56.072    
Balgamda Eozinofil Aranması 28.036    
Barbitürat (İdrar) 105.135    
Bence - Jones Proteini (İdrar) 49.063    
Benzodiazepin (İdrar) 140.18    
BETA LİPOPROTEİN 140.18    
Beta-2 Mikroglobulin (BOS) 105.135    
Beta-2 Mikroglobulin (İdrar) 105.135    
Beta-2 Mikroglobulin (Serum) 105.135    
Beta-hCG (Serum) 105.135    
Bikarbonat (HCO3)(Plazma) 35.045    
Bilirubin (Direkt) (Serum) 21.027    
Bilirubin (İndirekt) (Serum) 21.027    
Bilirubin (Total) (Serum) 21.027    
Biotinidaz aktivitesi 49.063    
Blastomyces Antikor 140.18    
Boğaz Kültürü 56.072    
Boğmaca Kültürü 119.153    
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG (BOS) 140.18    
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG (Serum) 140.18    
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM (BOS) 140.18    
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM (Serum) 140.18    
BOS Kültürü 70.09    
Böbrek Taşı Analizi 49.063    
Brucella (Rose Bengal) Screening 42.054    
Brucella Aglütinasyonu (Coombs lu Wrigth) 70.09    
Brucella Aglütinasyonu (Wright Testi) 63.081    
Brucella IgA (Serum) 126.162    
Brucella IgG (BOS) 126.162    
Brucella IgG (Serum) 126.162    
Brucella IgM (BOS) 126.162    
Brucella IgM (Serum) 126.162    
BUN (Kan Üre Azotu) 28.036    
Burun Sürüntü Kültürü 56.072    
C Reaktif Protein (CRP)Kantitatif (Serum) 63.081    
CA 125 (Serum) 161.207    
CA 15-3 (Serum) 161.207    
CA 19-9 (Serum) 161.207    
CA 72-4 (Serum) 161.207    
Calprotectin 175.225    
Camphylobacter Antijeni (Gaita) 175.225    
Camphylobacter Kültürü 70.09    
C-ANCA (PR3) (Serum) 140.18    
Candida Antikor 105.135    
Candida Aranması (Materyalde) 70.09    
Candida Kültürü 70.09    
Carcino Embriyojenik Antijen (CEA) (Serum) 140.18    
CenpB 420.54    
Chlamydia Antijeni (Materyalde) 140.18    
Chlamydia kültürü 70.09    
Chlamydia pneumoniae IgA (Serum) 126.162    
Chlamydia pneumoniae IgG (Serum) 126.162    
Chlamydia trachomatis IgA (Serum) 126.162    
Chlamydia trachomatis IgG (Serum) 126.162    
Clostridium difficile Toksin A Antijeni 175.225    
Clostridium difficile Toksin A ve B Antijeni (Gaita) 175.225    
CMA (Heart Muscle Antikor) 175.225    
CMV IgG Ab (Sitomegalovirus IgG) (Serum) 112.144    
CMV IgM Ab (Sitomegalovirus IgM) (Serum) 112.144    
CMV IgG Avidite (Sitomegalovirus IgG Avidite)(Serum) 140.18    
Coccidioides Antikor 140.18    
C-Peptide (Serum) 105.135    
C-Peptide(TOKLUK) (Serum) 105.135    
CRP (hassas) 84.108    
Cryptococcus Antijen 70.09    
Çinko (Serum) 70.09    
Dansite 21.027    
D-Dimer (Plazma) 140.18    
Demir (Serum) 56.072    
Demir Bağlama Kapasitesi (DBK)(Serum) 84.108    
Deri Yara Kültürü 56.072    
DHEA-SO4 (Serum) 140.18    
Dışkı Kültürü 56.072    
Dışkıda Gizli Kan ( İmmunolojik yöntem) 28.036    
Dışkıda Hazım 49.063    
Digoksin (Serum) 105.135    
Dihidrotestosteron (DHT)(Serum) 210.27    
Direk Mikroskobisi 28.036    
Direkt Coombs (Kolon Aglutinasyon) 35.045    
DNA dizi analizi 700.9    
DOWN S. Dörtlü Tarama Testi (İnhibin A + Free E3 + hCG + AFP) 280.36    
DOWN S. IntegreTest (F.Beta hCG + PAPP-A + İnhibin A + Free E3 + hCG + AFP) 420.54    
DOWN S. İkili Tarama Testi (F.Beta hCG + PAPP-A) 231.297    
DOWN S. Üçlü Tarama Testi (E3 + hCG + AFP) 210.27    
ds-DNA 420.54    
EBV- Early Antigen IgG(EBV-EA IgG) (Serum) 140.18    
EBV-EBNA IgG (Serum) 112.144    
EBV-EBNA IgM (Serum) 112.144    
EBV-VCA IgG Antikoru (Serum) 112.144    
EBV-VCA IgM Antikoru (Serum) 112.144    
Echinococcus (Kist Hidatik) Hemaglütinasyon Testi 84.108    
Echinococcus (Kist Hidatik) IgG (Serum) 154.198    
EKG 70.09    
ENA Profili (Geniş Panel) (Serum) 420.54    
ENA Profili 8 (8 farklı antikor) (Serum) 420.54    
ENA Screen (Serum) 175.225    
Entamoeba histolytica antikor (İHA) 126.162    
Eozinofil Sayımı (Total) 28.036    
Epinefrin (Adrenalin) (İdrar) 140.18    
Epinefrin (Adrenalin) (Plazma) 140.18    
Eritrofolat 105.135    
Eritropoetin (Serum) 161.207    
Eritrosit sayımı 21.027    
Estradiol (E2) (Serum) 140.18    
Ethanol (Serum) 105.135    
Faktör IV (İyonize Kalsiyum) 63.081    
FANA (Serum) 140.18    
Fenil Ketonüri 105.135    
Fenitoin (Difenilhidantoin,Epdantoin) (Serum) 105.135    
Fenobarbital (Luminal) (Serum) 140.18    
Fenol (İdrar) 105.135    
Ferritin (Serum) 105.135    
Fibrin Yıkım Ürünleri (FDP)(Plazma) 210.27    
Fibrinojen (Faktör I)(Plazma) 63.081    
Fibronektin ( Plazma ) 140.18    
Folik Asit (Serum) 105.135    
Formül Lökosit 42.054    
Fosfor (24 saatlik İdrar) 28.036    
Fosfor (Serum) 28.036    
Free Beta-hCG 105.135    
Free Estriol (Serum) 140.18    
Free PSA (Serum) 140.18    
Free T3 (Serum) 91.117    
Free T4 (Serum) 91.117    
Free Testosteron (Serum) 140.18    
Fronkül Kültürü 70.09    
Fruktoz (Sperm) 70.09    
Fruktozamin (Serum) 70.09    
FSH (Follikül Stimülan Hormon) (Serum) 105.135    
Gaitada Parazit (Selofan Band ile) 28.036    
Gaitada Parazit Aranması 28.036    
Gaitada Redüktan Madde 28.036    
Gaitada Sterkobilinojen 42.054    
Gaitanın Mikroskobik İncelenmesi 28.036    
Gamma GT (GGT) (Serum) 49.063    
GastroPanel Test (Pepsinojen I, Pepsinojen II, Gastrin-17, H. pilori antikorları) 1121.44    
Genetik Danışmanlık 210.27    
GH (120 dak) (Serum) 161.207    
GH (30. dak.) (Serum) 161.207    
GH (45. dak.) (Serum) 161.207    
GH (60. dak.) (Serum) 161.207    
GH (90. dak.) (Serum) 161.207    
Giardia Antijeni (Gaita) 175.225    
Globulin (Serum) 21.027    
Glukagon 210.27    
Glukoz (Açlık) (Serum) 21.027    
Glukoz (BOS) 21.027    
Glukoz (mayi) 21.027    
Glukoz (Tokluk) (Serum) 21.027    
Glukoz Tokluk ( 15. dk) (Serum ) 21.027    
Glukoz Tokluk ( 30. dk) (Serum ) 21.027    
Glukoz Tokluk ( 60. dk) (Serum) 21.027    
Glukoz Tokluk ( 90. dk) (Serum ) 21.027    
Glukoz Tokluk (120. dk) (Serum) 21.027    
Glukoz Tokluk (180. dk) (Serum ) 21.027    
Glukoz Tokluk (240. dk) (Serum ) 21.027    
Glukoz Tolerans Testi (5 saat) (Serum) 105.135    
Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PDH) (EDTA lı Kan) 140.18    
Göz (Konjoktiva) Kültürü 56.072    
Gram Boyalı Preparat 56.072    
Gram Boyalı Preparat 56.072    
Gram Boyalı Preparat 56.072    
Gram Boyalı Preparat 56.072    
Gram Boyalı Preparat 28.036    
Growth Hormon (GH) (Serum) 161.207    
Gruber-Widal Aglutinasyonu 168.216    
H. Prolaktin (Serum) 105.135    
H. pylori C-14 Üre Nefes Testi 245.315    
Hamileler için 50 gr.Glukoz Yükleme Testi 21.027    
Haptoglobin (Serum) 84.108    
HbA1C (Glukohemoglobin)(EDTA lı Kan) 126.162    
HBe Ag (Serum) 105.135    
HBsAg (Serum) 84.108    
HBsAg konfirmasyon (Doğrulama) (Serum) 266.342    
hCG (Serum) 105.135    
HCV konfirmasyon (Doğrulama) Testi (Serum) 266.342    
HDL - Kolesterol (Serum) 42.054    
HE4 (Human Epididymis Protein 4) 280.36    
HE4+CA 125 385.495    
Helicobacter pylori Antijeni (HpSA) (Gaita) 161.207    
Helicobacter pylori Antikoru IgG (Serum) 140.18    
Helicobacter pylori DNA PCR 876.125    
Hematokrit 21.027    
Hemoglobin 21.027    
Hemoglobin A-2 (HbA2) 140.18    
Hemoglobin Elektroforezi (EDTA lı Kan) 140.18    
Hemogram (18 Parametre) 91.117    
Hemogram (22 Parametre) 91.117    
Hemogram (24 Parametre) 91.117    
Heparin 210.27    
H-FABP (kardiyak yağ asidi bağlayıcı protein) 266.342    
Hidroksiprolin (24 saatlik İdrar) 140.18    
Histamin 203.261    
Histone 420.54    
Histoplasma Antijen 210.27    
Histoplasma Antikor 105.135    
Homogentisik Asit 126.162    
Homosistein 140.18    
HSV - I IgG (BOS) 112.144    
HSV - I IgG (Serum) 112.144    
HSV - I IgM (BOS) 112.144    
HSV - I IgM (Serum) 112.144    
HSV - II IgG (BOS) 112.144    
HSV - II IgG (Serum) 112.144    
HSV - II IgM (BOS) 112.144    
HSV - II IgM (Serum) 112.144    
Hücre Sayımı (Sıvılarda) 21.027    
IgA (BOS) 70.09    
IgA (Serum) 70.09    
IgE (Serum) 105.135    
IGFBP-3 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein-3) (Serum) 175.225    
IgG (BOS) 70.09    
IgG (Serum) 70.09    
IgG 1 (Serum) 105.135    
IgG 2 (Serum) 105.135    
IgG 3 (Serum) 105.135    
IgG 4 (Serum) 105.135    
IgG İndex 105.135    
IgM (BOS) 70.09    
IgM (Serum) 70.09    
ImmunoCyt Mesane Kanser Antijenleri IFA Testi (Mesane Kanseri) 1016.305    
Influenza A+B Antijeni 175.225    
İdrar Kültürü 56.072    
İdrarda Glukoz 21.027    
İdrarda hCG 28.036    
İdrarda Protein (Spot idrar) 42.054    
İdrarda Redüktan Madde 35.045    
İmmünelektroforez (İmmunfiksasyon) (Serum) 350.45    
İndirekt Coombs (Kolon Aglutinasyonu) 70.09    
İnhibin A (Serum) 140.18    
İnhibin B (Serum) 315.405    
İnsulin ( 30. dk) (Serum) 105.135    
İnsulin ( 60. dk) (Serum) 105.135    
İnsulin ( 90. dk) (Serum) 105.135    
İnsulin (120. dk) (Serum) 105.135    
İnsulin (180. dk) (Serum) 105.135    
İnsulin (240. dk) (Serum) 105.135    
İnsulin (Açlık) (Serum) 105.135    
İnsulin (Tokluk)(Serum) 105.135    
İnsulin Direnci (HOMA-IR) (Serum) 140.18    
İnterleukin-6 210.27    
İzolasyon,amnion sıvısı 315.405    
Jo-1 420.54    
Kabakulak (Mumps) IgG (Serum) 126.162    
Kabakulak (Mumps) IgM (Serum) 126.162    
Kalsitonin (Serum) 161.207    
Kalsiyum (24 saatlik İdrar) 42.054    
Kalsiyum (serum) 42.054    
Kalsiyum (spot idrar) 42.054    
Kalsiyum/Kreatinin oranı 70.09    
Kan Grubu 28.036    
Kan Kültürü 56.072    
Kan Kültürü (Pediatrik) 56.072    
Kanama Zamanı 21.027    
Kandida Kültürü 70.09    
Karbamazepin (Tegretol) (Serum) 140.18    
Karboksihemoglobin (EDTA lı Kan) 70.09    
Klor (BOS) 28.036    
Klor (İdrar) 28.036    
Klor (mayi) 28.036    
Klor (Serum) 28.036    
Kokain (İdrarda) 105.135    
Kompleman C3 (Serum) 70.09    
Kompleman C4 (Serum) 70.09    
KONSÜLTASYON 252.324    
Koproporfirin (İdrar) 105.135    
Kortizol (60. dak) (Serum) 140.18    
Kortizol (Serbest)(İdrar) 126.162    
Kortizol (Serum) 140.18    
Kortizol (Tükürük) 140.18    
Kreatin Kinaz (CPK, CK) (Serum) 63.081    
Kreatin Kinaz MB İzoenzim (CK-MB) (Serum) 84.108    
Kreatinin (24 saatlik İdrar) 28.036    
Kreatinin (Serum) 28.036    
Kreatinin (Spot idrar) 28.036    
Kreatinin Klerensi 63.081    
Kriyofibrinojen (Plazma) 28.036    
Kriyoglobulin (Serum) 28.036    
Kro, bantlama, C, HRB, Nor, Q 280.36    
Kromozom, bantlama, GTG 280.36    
Ku 420.54    
Kulak Akıntısı Kültürü 56.072    
Kurşun düzeyi (AAS) 210.27    
Kurşun Düzeyi (İdrar) 210.27    
Kültür + Antibiyogram 112.144    
Kültür Sonucu 56.072    
Kültür Sonucu 56.072    
Kültür Sonucu 56.072    
Kültür sonucu 56.072    
Laktik Asit (Laktat) 70.09    
Laktoz Tolerans Testi 315.405    
Lamivudine Direnç Mutasyonları 1051.35    
LDH (BOS) 63.081    
LDH (Mayi) 63.081    
LDH (Serum) 63.081    
LDH İzoenzim Elektroforezi (Serum) 245.315    
LDL - Kolesterol (Serum) 63.081    
LE Hücresi Aranması 35.045    
Legionella kültürü 70.09    
Legionella Pneumophila IgG (1-7) (Serum) 161.207    
Legionella Pneumophila IgM (1-7) (Serum) 161.207    
Leishmania Antikoru IgG (Serum) 210.27    
Leishmania kültürü 105.135    
Leptin (Serum) 350.45    
Leptospira IgG (Weil Hastalığı Antikoru) 168.216    
Leptospira IgM (Weil Hastalığı Antikoru) 168.216    
LH (Luteinizan Hormon) (Serum) 105.135    
Lipaz (Serum) 63.081    
Lipoprotein Elektroforezi 105.135    
Lipoprotein a (Lp a) (Serum) 210.27    
Listeria Grup Aglütinasyonu 84.108    
Lityum (Serum) 84.108    
Lökosit (Kan) 21.027    
Lökosit (Sıvılarda) 21.027    
Lösin amino peptidaz 84.108    
Magnezyum (24 saatlik İdrar) 70.09    
Magnezyum (Serum) 70.09    
Makroprolaktin (Serum) 182.234    
Mantar Aranması (Mikroskopik) 28.036    
Mantar Kültürü 70.09    
Materyal 56.072    
Materyal 56.072    
Materyal 56.072    
Materyal 56.072    
Metamphetamine (İdrarda) 84.108    
Metanefrin (İdrar) 140.18    
Metanefrin (Plazma) 140.18    
Methemoglobin (EDTA lı Kan) 70.09    
Mi-2 420.54    
Mide suyu analizi 70.09    
Mikroalbumin ( Spot İdrar) 105.135    
Mikroalbumin (24 saatlik idrar) 105.135    
Monotest (Monospot Test) 49.063    
Morfin-Opiatlar-Eroin (İdrarda) 105.135    
Muayene 175.225    
Mukopolisakkarit tayini (idrarda)(semikantitatif) 105.135    
Mycoplasma hominis Kültürü 70.09    
Mycoplazma pneumoniae IgG Ab (Serum) 140.18    
Mycoplazma pneumoniae IgM Ab (Serum) 140.18    
Nazal Smear 42.054    
Nazofarinks Kültürü 56.072    
Neonatal TSH 105.135    
Norepinefrin (Plazma) 140.18    
Norepinefrin (İdrar) 140.18    
Normetanefrin (24 Saatlik İdrar) 140.18    
Normetanefrin (Plazma) 140.18    
NOT 56.072    
NOT 56.072    
NOT 56.072    
NOT 56.072    
NSE (Nöron Spesifik Enolaz)(Serum) 245.315    
Nucleosome 420.54    
Nükleosom 140.18    
Oksalat (24 saatlik İdrar) 140.18    
Oksalat (spot idrar) 140.18    
Osmolalite (24 Saatlik İdrar) 105.135    
Osmolalite (Serum) 105.135    
Osmolalite (Spot idrar) 105.135    
Osmotik Frajilite Testi 70.09    
Osteokalsin (Serum) 210.27    
P-ANCA (MPO-ANCA) (Serum) 140.18    
Pankreatik Amilaz (Serum) 56.072    
PAPP-A 140.18    
Paracoccidioides Antikor 140.18    
Parathormon (PTH) Intact (Serum) 161.207    
Parvovirus B19 DNA Real-Time PCR 876.125    
Parvovirüs B-19 IgG Antikor (BOS) 210.27    
Parvovirüs B-19 IgG Antikor (Serum) 210.27    
Parvovirüs B-19 IgM Antikor (BOS) 210.27    
Parvovirüs B-19 IgM Antikor (Serum) 210.27    
Paul Bunnel Heterofil Ab testi (Mono Test) 49.063    
PCNA 420.54    
PCR Multiplex 700.9    
PCR, multiplex 700.9    
PCR, nested 560.72    
Periferik kan kültürü 350.45    
Periferik kan kültürü x2 350.45    
Periferik Yayma (Hematoloji uzman değerlendirmesi) 140.18    
pH (Çeşitli Materyal) 42.054    
Pıhtılaşma Zamanı 21.027    
Piruvatkinaz (EDTA lı Kan) 105.135    
PKU Tarama Testi 105.135    
Plasmodium Aranması (Kanda Sıtma Plasmodisi Aranması, Kalın Damla Preparat) 91.117    
Plazma Renin Aktivitesi (Angiotensin I) (EDTA lı Plazma) 161.207    
Pm-Scl 420.54    
PO 420.54    
Poliakrilamid jel elektroforezi (1örnek) 280.36    
Porfobilinojen 84.108    
Potasyum (BOS) 28.036    
Potasyum (İdrar) 28.036    
Potasyum (mayi) 28.036    
Potasyum (Serum) 28.036    
Prealbumin (Serum) 105.135    
Progesteron (Serum) 105.135    
ProGRP 175.225    
Prokalsitonin 175.225    
Prokollajen 161.207    
Prokollajen III (N terminal propeptit) 161.207    
Prolaktin (Serum) 105.135    
Prostatik Asit Fosfataz (PAP)(Serum) 105.135    
Protein (Serum) 42.054    
Protein (BOS) 42.054    
Protein (Spot idrar) 84.108    
Protein C Antijeni (Plazma) 161.207    
Protein Elektroforezi (Serum) 105.135    
Protein S Antijeni (Plazma) 161.207    
Protoporfirin 175.225    
Protrombin Zamanı (Plazma) 42.054    
PSA Serbest / PSA Total (Serum) 140.18    
PSA Total (Prostat Spesifik Antijen Total) (Serum) 140.18    
Pseudokolinesteraz (Serum) 42.054    
Püy Kültürü 56.072    
Rektal Sürüntü Kültürü 56.072    
Renin düzeyi (EDTA lı Plazma) 161.207    
Retikülosit 56.072    
Rivalta Testi 21.027    
Romatoid Faktör (RF) IgA (Serum) 140.18    
Romatoid Faktör (RF) IgG (Serum) 140.18    
Romatoid Faktör (RF) IgM (Serum) 140.18    
Romatoid Faktör (RF) Kantitatif (Serum) 63.081    
Rotavirüs Antijeni (Gaita) 112.144    
RPR (Rapid Plazma Reagin) 70.09    
RSV Antijeni 105.135    
RSV IgG (BOS) 140.18    
RSV IgG (Serum) 140.18    
RSV IgM (BOS) 140.18    
RSV IgM (Serum) 140.18    
Rubella (Kızamıkçık) IgG (Serum) 112.144    
Rubella (Kızamıkçık) IgG Avidite (Serum) 140.18    
Rubella (Kızamıkçık) IgM (Serum) 112.144    
Rubeola (Kızamık) IgG (Serum) 126.162    
Rubeola (Kızamık) IgM (Serum) 126.162    
Rubeola(Kızamık) IgG (BOS) 126.162    
Rubeola(Kızamık) IgM (BOS) 126.162    
S100 proteini 140.18    
Saflaştırma, PCR (1 örnek) 700.9    
Scl 70 420.54    
Scl-70 Antikorları (Serum) 140.18    
Sedimantasyon Hızı(Sitrat lı Kan) 21.027    
Sekanslama, 2 primer 700.9    
Serotonin (24 saatlik İdrar) 210.27    
Serotonin (Serum) 210.27    
Seruloplazmin (Serum) 84.108    
SHBG (Serum) 161.207    
SHBG (Sex Hormon Binding Globulin)(Serum) 161.207    
Sirolimus kan düzeyi tayini 350.45    
Sitogenetik, FISH, sentromer, multiprob 1261.62    
Sitrat (Sitrik Asit) (24 saatlik İdrar) 70.09    
Sitrat (Sitrik Asit) (Spot idrar) 70.09    
SkMA IFA (Skeletal Muscle Antikor) 175.225    
Small-dense LDL Kolesterol 308.396    
SmD1 420.54    
Sodyum (BOS) 28.036    
Sodyum (İdrar) 28.036    
Sodyum (Serum) 28.036    
Soğuk Aglutinasyon 63.081    
Solunum Fonksiyon Testi 350.45    
Sperm Kültürü 56.072    
Sperm Kruger Morfolojisi 70.09    
Sperm Yıkama(Hazırlama) 315.405    
Spermiogram (Konvansiyonel) 140.18    
Spermiogram (Nişantaşı) 140.18    
Spermiyogram (CASA, Bilgisayarlı Sperm Analizi Yöntemi) 140.18    
Spermiyogram+Kruger Morfolojisi 210.27    
Spesifik IgE ler (Herbiri) 105.135    
Sporothrix Antikor 140.18    
SSA/Ro52kD 420.54    
SSA/Ro60kD 420.54    
SSB/La 420.54    
Strep A Antijen Testi 70.09    
Strep B Antijen Testi 105.135    
Streptokok Grup Tayini 56.072    
Su Analizi (Bakteriyolojik su analizi) 56.072    
Tam İdrar Tetkiki 28.036    
TCA (Trichloroacetic acid) 140.18    
TCE (Trikloroetanol) 140.18    
Ter Testi 105.135    
Ter Testi 105.135    
Tetanoz Antikoru IgG (Serum) 140.18    
Tetrahydrocannabiol (Esrar) (İdrarda) 84.108    
Tg (Tiroglobulin) (Serum) 140.18    
Tiroid Peroksidaz Antikoru (Anti-TPO) (Serum) 105.135    
Tiroid Peroksidaz Antikoru (Anti-TPO) (Tiroid Mikrozomal) (Serum) 105.135    
Toksoplazma IgG (Serum) 112.144    
Toksoplazma IgM (Serum) 112.144    
Toksoplazma IgG Avidite (Serum) 140.18    
Total Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC) (Serum) 84.108    
Total Kolesterol (Serum) 28.036    
Total T3 (Serum) 91.117    
Total T4 (Serum) 91.117    
Total Testosteron (Serum) 105.135    
TPHA Kantitatif 105.135    
Trakeal Aspirat Kültürü 56.072    
Transferrin (Serum) 105.135    
Transferrin Satürasyon Yüzdesi 140.18    
Trichinella spiralis IgG (ELİSA) 210.27    
Trichomonas Aranması (Mikroskopik) 70.09    
Trichomonas kültürü 105.135    
Trigliserid (Serum) 35.045    
Trombosit Sayımı 42.054    
Troponin-I (Serum) 140.18    
Troponin-T (Serum) 140.18    
TSH (Tiroid Stimülan Hormon) (Serum) 105.135    
TSH Reseptör Antikor (Serum) 175.225    
Tüberküloz Kültürü (Löwenstein) 105.135    
Tüberküloz Kültürü (MGIT Yöntemi ile) 175.225    
U1-snRNP 420.54    
Ultra Sensitif TSH (Serum) 105.135    
Ureaplasma Kültürü 70.09    
Uyuşturucu Paneli Tarama (12 ilaç) (İdrarda) (Metamfetamin, Esrar,Morfin,Kokain,Amfetamin,Benzodiyazepin,Barbiturat,Trisiklik antidepresanlar, Methadone,Fensiklidin,Ekstazi,Synthetic Cannabis ) 245.315    
Üre (24 saatlik İdrar) 28.036    
Üre (Serum) 28.036    
Üre Klerens 42.054    
Üretral Akıntı Kültürü 56.072    
Ürik Asit (24 saatlik İdrar) 35.045    
Ürik Asit (Serum) 35.045    
Üropepsinojen 140.18    
Üroporfirin (24 saatlik İdrar) 105.135    
Vaginal Kültür 56.072    
Valproik Asit (Serum) 105.135    
Vanilmandelik Asit (VMA) (İdrar) 105.135    
VDRL 70.09    
Vitamin B12 (Kobalamin) (Serum) 105.135    
Vitamin D3 (25 OH VIT D3, Kolekalsiferol)(Serum) 210.27    
VLDL - Kolesterol (Serum) 35.045    
VRE Kültürü 56.072    
VZV (Varicella Zoster virus) IgG (Serum) 140.18    
VZV (Varicella Zoster Virus) IgM (Serum) 140.18    
Weil-Felix (Riketsiya aglutinasyonu) 49.063    
Yara (Lezyon) Kültürü 56.072    
Yenidoğan taraması (Tandem MS) 210.27    
Yenidoğanda Metabolik Tarama 105.135    
Yurtdışı Numune gönderi 20