Kovid-19 PCR ve Antikor Testleri Hakkında

ÖNEMLİ DUYURU

  • Laboratuvarlarımızda Kovid-19 Real-Time PCR ve Antikor testleri çalışılmaktadır.

PCR Testleri Hakkında

  • Kovid-19 PCR (SARS CoV-2 Real- Time PCR) testi, CE-İVD belgesine sahip kitlerle yapılmaktadır. Sağlıklı sonuçlar için, çalışan laboratuvarın CE-İVD belgesine sahip kitleri kullanması son derece önemlidir.
  • Almanya, ABD ve çoğu Avrupa ülkesi, çalışan laboratuvarın TÜRKAK- ISO 15189 Uluslararası Akreditasyon Belgesine sahip olmasını şart koşmaktadır. Akredite olmayan laboratuvarlardan götürülen belgelerde kabul edilmeme sorunu ortaya çıkmaktadır.

Gelişim Tıp Laboratuvarları, TÜRKAK ISO 15189 uluslararası akreditasyon belgesine sahip, ülkemizdeki az sayıdaki laboratuvardan birisi durumundadır.

Özel hastanelerden, yalnızca birisinin laboratuvarı bu belgeye sahiptir.

Çok az sayıdaki kamu kurumu bu belgeye sahiptir.

Bu nedenle, yurt dışına gidecek kişilerin, alacağı Kovid-19 raporlarında, TÜRKAK ISO 15189 Akreditasyon Belgesi kaydı olması çok önemlidir. Bu belge ibaresi bulunmayan raporların, kabul edilmeme ihtimali yüksektir.

  • Gelişim Tıp Laboratuvarları’nın sonuçları, dünyanın tüm ülkelerinde uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Antikor Testleri Hakkında

  • Laboratuvarlarımızda Antikor testleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün kıyaslama çalışmasında, en geçerli ve duyarlı yöntem olarak kabul ettiği ELISA yöntemi ile çalışılmaktadır.

Laboratuvarlarımızda hem Kovid-19 IgG, hem Kovid-19 IgM, hem de Kovid-19 Doğrulama (Konfirmasyon) testleri yapılmaktadır.

Kovid-19 Doğrulama testi, şu anda Türkiye’de yalnızca laboratuvarımızda çalışılmaktadır.

Kovid-19 IgG testinin duyarlılığı %98’dir.

Tüm kitler CE-İVD onaylıdır.

Piyasada, hızlı (rapid) isimli kard testlerin kullanımı yaygındır. Bu testlerle, genelde pozitif sonuçlar kaçırılmaktadır. İnfeksiyonu geçirmiş kişiler, antikor taşıdığı halde negatif olarak sonuç vermektedir.

Bu nedenle, antikor tayininde ELISA yöntemi veya benzer yöntem kullanılması, doğru sonuç alınması yönünden son derecede önemlidir.