TTB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

(YENİ ADIYLA HUV=HEKİMLİK UYGULAMALARI VERİTABANI)

Güncelleme Tarihi:01.10.2014

İŞLEM BİRİM FİYAT LİSTESİ
LABORATUVAR İNCELEMELERİ    
A    
ACE (Angiotensin Converting Enzyme) 30 158,76
ACTH (Adrenokortikotropik hormon) 23 121,716
Adacık antikoru (ICA) 25 132,3
Adenovirus IgA 20 105,84
Adenovirus IgG 20 105,84
Adenovirus IgM 20 105,84
Adenozin deaminaz 15 79,38
Aktif Vitamin B-12 düzey tayini 35 185,22
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) 7 37,044
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT) 9 47,628
Aktive protein C rezistansı 24 127,008
Alanin aminotransferaz (ALT, SGPT) 5 26,46
Albümin 3 15,876
Albümin, BOS 9 47,628
Aldolaz 9 47,628
Aldosteron 23 121,716
Alfa subunit PGH 23 121,716
Alkalen fosfataz (ALP) 5 26,46
Alkalen fosfataz, ısı rezistans testi 10 52,92
Alkalen fosfataz, izoenzim elektroforezi 35 185,22
Alkalen fosfataz, kemik spesifik 14 74,088
Alkol (etanol), serumda 15 79,38
Alüminyum (AAS ile) 40 211,68
Amilaz 5 26,46
Amilaz, pankreatik 8 42,336
Aminoasit profili, kantitatif (HPLC) 30 158,76
Aminolevulinik asit (ALA) 15 79,38
Amip antikoru, IHA 12 63,504
Amitriptilin 23 121,716
Amobarbital 23 121,716
Amonyak 10 52,92
ANA Profil-8 (dsDNA, RNP, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1) 60 317,52
ANA Profil-12 (dsDNA, RNP(A, C, 70), SM, SS-A (60), SS-A (52), SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1, Nucleosom, Histon, PO) 90 476,28
ANA Profil-25 (nucleosom, dsDNA, histon, SM, RNO 68 D/A/C, SM/RNP, SS-A, Trim21, SS-B, Scl-70, Ku, PM/Scl, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, ribosom, CENP A/B, PCNA, SP100, gb210, M2 recombinant, M2 native, F-actin) 160 846,72
Androstenedion 20 105,84
Anjiyotensin II 23 121,716
Anti A 7 37,044
Anti adrenal antikor (IFA) 25 132,3
Anti B 7 37,044
Anti beta-2 glikoprotein IgA 20 105,84
Anti beta-2 glikoprotein IgG 20 105,84
Anti beta-2 glikoprotein IgM 20 105,84
Anti CMV IgG 16 84,672
Anti CMV IgM 16 84,672
Anti ds DNA 20 105,84
Anti düz kas antikoru (ASMA) 20 105,84
Anti endomisyum IgA 18 95,256
Anti endomisyum IgG 18 95,256
Anti-F-Actin IgA 25 132,3
Anti fosfatidilserin IgA 25 132,3
Anti fosfatidilserin IgG 25 132,3
Anti fosfatidilserin IgM 25 132,3
Anti-fosfolipid IgG 20 105,84
Anti-fosfolipid IgM 20 105,84
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgG 30 158,76
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgM 30 158,76
Anti GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikoru)   0
Anti gangliozid IgG panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b) 35 185,22
Anti gangliozid IgM panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b) 35 185,22
Anti gliadin IgA 18 95,256
Anti gliadin IgG 18 95,256
Anti glomerül bazal membran 20 105,84
Anti HAV IgG 15 79,38
Anti HAV IgM 15 79,38
Anti HBc IgG 15 79,38
Anti HBc IgM 15 79,38
Anti HBe 15 79,38
Anti HBs 12 63,504
Anti HCV 20 105,84
Anti HDV 20 105,84
Anti Hepatit E (HEV) 20 105,84
Anti HIV 1+2 20 105,84
Anti HIV 1+2+p24 antijen 30 158,76
Anti hu transglutaminaz IgG (h-t TG IgG) 25 132,3
Anti hu transglutaminaz IgA (h-t TG IgA) 25 132,3
Anti İntrinsik Faktör (İntrinsik Faktör Antikoru) 35 185,22
Anti kalp kası antikoru 23 121,716
Anti kardiyolipin IgG (anti-fosfolipid IgG) 20 105,84
Anti kardiyolipin IgM (anti-fosfolipid IgM) 20 105,84
Anti LKM 20 105,84
Anti mitokondriyal antikor 20 105,84
Anti mitokondriyal antikor, tip M-2 30 158,76
Anti Mullerian hormon (AMH) 30 158,76
Anti nötrofil sitoplazmik, c ANCA 20 105,84
Anti nötrofil sitoplazmik, p ANCA 20 105,84
Anti nükleer antikor (ANA) 18 95,256
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA) 20 105,84
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA) titre 30 158,76
Anti paryetal hücre antikoru (APCA) 20 105,84
Anti retikülin antikor 23 121,716
Anti Rubella IgG 16 84,672
Anti Rubella IgM 16 84,672
Anti Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA IgA) 15 79,38
Anti Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA IgM) 15 79,38
Anti skin antikor 23 121,716
Anti SLA 20 105,84
Anti sperm antikoru (ASA) , direkt (MAR testi) 20 105,84
Anti sperm antikoru (ASA) , indirekt 20 105,84
Anti testis antikoru 25 132,3
Anti tiroglobulin 18 95,256
Antibiyotik duyarlılık, disk difüzyon 8 42,336
Antibiyotik duyarlılık, E test (her biri) 8 42,336
Antibiyotik duyarlılık, fungal (her biri) 15 79,38
Antibiyotik duyarlılık, MIC (her biri) 9 47,628
Antibiyotik duyarlılık, mycobacterium tuberculosis, otomatize (her biri) 10 52,92
Antidiüretik hormon (ADH) 23 121,716
Antijen arama, Boğaz (Strep A) 10 52,92
Antijen arama (neisseria gonorrheae, helikobakter pilori, RSV, chlamydia, her biri) 18 95,256
Antijen arama, dışkı (adenovirüs, rotavirüs, entamoeba histolytica, cryptosporidium, giardia, her biri) 16 84,672
Antiplazmin, alfa-2 18 95,256
Alfa-1 antitripsin 23 121,716
Antitrombin III 20 105,84
Apolipoprotein (A, B) (her biri) 10 52,92
Apolipoprotein E, fenotip tayini 60 317,52
Aril sülfataz 18 95,256
Arsenik (AAS ile) 40 211,68
Asetaminofen (Parasetamol) 20 105,84
Asetil salisilik asit (Aspirin) 15 79,38
Aspirin direnç testi 36 190,512
Asetilkolin reseptör antikoru (AChR) 23 121,716
Asit fosfataz 7 37,044
Asit glukoprotein, alfa-1 (orosomukoid) 15 79,38
Askaris lumbrikodes antikoru 30 158,76
ASO, kantitatif 9 47,628
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT) 5 26,46
Aspergillus (Galaktomannan) antijen 28 148,176
Aspergillus fumigatus antikoru IgA 25 132,3
Aspergillus fumigatus antikoru IgG 25 132,3
Aspergillus fumigatus antikoru IgM 25 132,3
Astrovirus antijeni (dışkıda) 28 148,176
Atriyal natriüretik faktör 25 132,3
B   0
B-cross laps 23 121,716
Bakır (AAS ile) 25 132,3
Bakır (kolorimetrik) 10 52,92
Barbitürik asit ve türevleri 23 121,716
Bartonella henselae IgG 30 158,76
Bartonella henselae IgM 30 158,76
Bence Jones proteini, elektroforetik 25 132,3
Benzol 23 121,716
Bikarbonat 5 26,46
Bilirubin, direkt 3 15,876
Bilirubin, total 3 15,876
Biyotinidaz aktivitesi 7 37,044
Bizmut (AAS ile) 40 211,68
Blastomikoz antikoru 20 105,84
Bordetella pertussis IgA 20 105,84
Bordetella pertussis IgG 20 105,84
Bordetella pertussis IgM 20 105,84
Borrelia burgdorferi IgG 20 105,84
Borrelia burgdorferi IgM 20 105,84
BOS protein elektroforezi 40 211,68
Boyalı mikroskopik inceleme, Gram, metilen mavisi, ARB, indian ink vd (her biri) 4 21,168
Boyasız mikroskopik inceleme, basit, karanlık saha (her biri) 4 21,168
Brain natriüretik faktör (pro BNP serum) 45 238,14
Brucella aglutinasyon, slide (Rose Bengal) 6 31,752
Brucella aglutinasyon, tüp (Coombs) 10 52,92
Brucella aglutinasyon, tüp (Wright) 9 47,628
Brucella IgG 18 95,256
Brucella IgM 18 95,256
BTA-STAT Mesane tümör antijeni 30 158,76
Büyüme hormonu (GH) 23 121,716
  0
C reaktif protein, kantitatif 9 47,628
C-peptit 15 79,38
C1 inaktivatör (C1 esteraz inhibitörü) 20 105,84
C1 Esteraz Inhibitör Aktivitesi 30 158,76
CA 125 23 121,716
CA 15-3 23 121,716
CA 19-9 23 121,716
CA 50 23 121,716
CA 72-4 23 121,716
CD4-CD8 (panele ilave edilen her bir parametre için birimin yarısı eklenir) 20 105,84
CH 50 23 121,716
Chlamydia antijeni 20 105,84
Chlamydia pneumonia IgA 18 95,256
Chlamydia pneumonia IgG 18 95,256
Chlamydia pneumonia IgM 18 95,256
Chlamydia trachomatis IgA 18 95,256
Chlamydia trachomatis IgG 18 95,256
Chlamydia trachomatis IgG, IFA 20 105,84
Chlamydia trachomatis IgM 18 95,256
Chlamydia trachomatis IgM, IFA 20 105,84
Civa 40 211,68
Clostridium difficile toksin A,B 25 132,3
Clopidogrel Etkinliği (plavix) 35 185,22
CMV DNA PCR 125 661,5
CMV IgG 16 84,672
CMV IgG avidite 20 105,84
CMV IgM 16 84,672
Coombs testi, direkt (IgG) 7 37,044
Coombs testi, direkt (polispesifik) 7 37,044
Coombs, direkt 5 26,46
Coombs, indirekt 9 47,628
Cross match 5 26,46
Cyclic citrullinated peptit antikoru (anti-CCP) 23 121,716
Cyfra21-1 30 158,76
Çinko (AAS ile) 25 132,3
Çinko (kolorimetrik) 10 52,92
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ 70 370,44
D   0
D-3 hidroksibutirat (Diyabetik ketosis ölçüm testi) 15 79,38
D-dimer (kalitatif) 12 63,504
D-dimer (kantitatif) 20 105,84
Dansite (mayi) 3 15,876
Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S) 20 105,84
Demir 8 42,336
Demir bağlama kapasitesi 12 63,504
Deoksikortizol, 11- 23 121,716
Deoksipridinolin 20 105,84
Desmoglein 1 30 158,76
Desmoglein 3 30 158,76
Deri kazıntısında mantar arama 4 21,168
Dışkıda hazım 7 37,044
Dışkıda parazit, manuel (amip, giardia, parazit aranması) 4 21,168
Dışkıda yağ tayini (kalitatif) 15 79,38
Dışkıda yağ tayini (kantitatif) 40 211,68
DNA (PCR) (herbiri) 125 661,5
Difteri IgG 20 105,84
Dihidrotestosteron 30 158,76
Doku plazminojen aktivatör (TPA) 23 121,716
Doku transglutaminaz antikoru IgA 25 132,3
Doku transglutaminaz antikoru IgG 25 132,3
Donmuş normal plazma hazırlanması 45 238,14
Donmuş taze plazma hazırlanması 50 264,6
Down sendromu entegre test (PAPP-A, free beta HCG, AFP, estriol, inhibin A) 60 317,52
Down sendromu ikili tarama testi (PAPP-A, free beta HCG) (1. trimester tarama testi) 33 174,636
Down sendromu üçlü tarama testi (beta HCG, alfa fetoprotein, estriol) 30 158,76
Dörtlü tarama testi 40 211,68
DR-70 Tümör Belirteci 40 211,68
E   0
E. coli Verotoksin antijeni (dışkıda) 25 132,3
EBV EA 20 105,84
EBV EBNA IgG 16 84,672
EBV EBNA IgM 16 84,672
EBV heterofil antikor (Paul Bunnell) 7 37,044
EBV VCA IgG 20 105,84
EBV VCA IgM 20 105,84
Echovirus IgA 25 132,3
Echovirus IgG 25 132,3
Echovirus IgM 25 132,3
Ekinokok IgG 22 116,424
Ekinokok hemaglütinasyon (Kist hidatik hemaglütinasyon) 12 63,504
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (ENA) , tarama 25 132,3
Endotelin-I 40 211,68
Entamobea histoplitika antijeni (dışkıda) 18 95,256
Enterovirus IgA 25 132,3
Enterovirus IgG 25 132,3
Enterovirus IgM 40 211,68
Eozinofil katyonik protein (ECP) 25 132,3
Epinefrin 20 105,84
Eritropoetin 23 121,716
Eritrosit süspansiyon hazırlanması 45 238,14
Eritrosit yıkama 15 79,38
Esrar (idrarda) 12 63,504
Estradiol (E2) 20 105,84
Estriol (E3) 20 105,84
Estrojen reseptör tayini 60 317,52
Ethosüksimid 10 52,92
F   0
Faktör II (protrombin) 20 105,84
Faktör IX (PTC veya Christmas) 20 105,84
Faktör V (proakselerin, labil faktör) 20 105,84
Faktör VII (prokonvertin, stabil faktör) 20 105,84
Faktör VIII 20 105,84
Faktör VIII ile ilişkili antijen 23 121,716
Faktör VIII inhibitörü 45 238,14
Faktör X (Stuart Faktör) 20 105,84
Faktör XI (PTA) 20 105,84
Faktör XII (Hageman) 20 105,84
Faktör XIII 20 105,84
Fenol 15 79,38
Ferritin 15 79,38
Fetal fibronektin (fFN) 40 211,68
Fetoprotein, alfa (AFP) 20 105,84
Fibrin yıkım ürünleri 30 158,76
Fibrinojen 9 47,628
Fibronektin 20 105,84
Florür 7 37,044
Folik asit 15 79,38
Follikül stimülan hormon (FSH) 15 79,38
Fosfoheksoz izomeraz 15 79,38
Fosfor 4 21,168
Fosfolipaz A2 Reseptör R 40 211,68
Fransisella tularensis IgG 40 211,68
Fransisella tularensis IgM 40 211,68
Fruktoz, semen 10 52,92
Fruktozamin 10 52,92
FTA-ABS Floresan treponemal antikor absorbsiyon 30 158,76
G   0
Galaktoz 7 37,044
Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz 18 95,256
Gamaglutamil transferaz (GGT) 7 37,044
Gastrin 25 132,3
Gastropanel test (pepsinojen I, pepsinojen II, gastrin-17, helikobakter pilori antikoru çalışılması ve değerlendirme sonucu dahil) 160 846,72
Gizli kan, dışkı 4 21,168
Glukagon 30 158,76
Glukohemoglobin (HbA1c) 18 95,256
Glukoz 3 15,876
Glukoz tolerans testi, oral/IV (5 kan örneği) 15 79,38
Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) 20 105,84
Glukozaminoglikan 23 121,716
Glukozidaz, alfa-1 23 121,716
Glutamat dehidrogenaz (GLDH) 10 52,92
Glutatyon peroksidaz 18 95,256
Grup A streptokok tayini (lateks veya ELISA) 10 52,92
H   0
H-FABP (Kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein) 38 201,096
HAM testi 12 63,504
Hantavirus Puumala IgG 30 158,76
Hantavirus Puumala IgM 30 158,76
Haptoglobin 12 63,504
HbA2 (kolon ile) (tam kan) 20 105,84
HBe Ag 15 79,38
HBs Ag 12 63,504
HBsAg kantitatif 30 158,76
HBV DNA, viral yük 125 661,5
HBV İLAÇ DİRENCİ 150 793,8
HCV Genotiplendirme 120 635,04
HCV RNA, viral yük 140 740,88
HDL-kolesterol 6 31,752
HDV RNA 40 211,68
HDV ANTİJEN 25 132,3
HE4 (Human epididimis protein 4) Antijeni 40 211,68
HE4+CA125 (ROMA Değerlendirme sonucu dahil) 55 291,06
Helikobakter dışkı antijeni (HpSA) 23 121,716
Helikobakter pilori IgA 20 105,84
Helikobakter pilori IgG 20 105,84
Helikobakter pilori üreaz testi (biyopsiden) 25 132,3
Hemoglobin elektroforezi 20 105,84
Hemosiderin 3 15,876
Heparin 30 158,76
Herpes simpleks tip 1 IgG 20 105,84
Herpes simpleks tip 1 IgM 20 105,84
Herpes simpleks tip 2 IgG 20 105,84
Herpes simpleks tip2 IgM 20 105,84
Hidroksibütirat dehidrogenaz, alfa (HBDH) 9 47,628
Hidroksiindolasetik asit, 5-(HIAA) 15 79,38
Hidroksiprogesteron, 17- 15 79,38
Hidroksiprolin 20 105,84
Histamin 29 153,468
Histoplasma antijeni 30 158,76
Histoplasma antikoru 15 79,38
HIV İlaç Direnç Testi 190 1005,48
Homogentisik asit (FeCl3 ile) 3 15,876
Homogentisik asit (İTK ile) 18 95,256
Homosistein 20 105,84
Homosistin 7 37,044
Homovanilik asit (HVA) 14 74,088
HPV DNA 40 211,68
HPV Genotiplendirme 120 635,04
Hs-CRP 12 63,504
Human Plasental Laktojen (hPL) 18 95,256
Hyaluronik asit düzeyi 48 254,016
  0
İdrar tahlili (strip ve mikroskopi) (bilirubin, glukoz, hemoglobin, ketonlar, lökositler, nitrit, pH, protein, yoğunluk, ürobilinojen ve bu bileşenlerin herhangi bir sayıda içeren dip stick veya tablet halindeki reaktifleri kullanarak) 4 21,168
İdrarda gebelik testi 4 21,168
IgA 10 52,92
IgA alt grupları 35 185,22
IgD 10 52,92
IgE 15 79,38
IGFBP-3 25 132,3
IgG 10 52,92
IgG alt gruplar (her biri) 15 79,38
IgG indeksi 15 79,38
IgM 10 52,92
İdrar dansitesi (idrar) 3 15,876
İdrarda redüktan madde (idrar) 5 26,46
İlaç düzeyi (her bir ilaç için) 17 89,964
İlaç düzeyi (HPLC) 30 158,76
Imatinib 60 317,52
Immunoreaktif Tripsin (IRT) 15 79,38
İmmün kompleks; C1q, C1r, C1s, C4 bağlayıcı protein (her biri) 15 79,38
İmmünelektroforez 50 264,6
İmmünfenotiplendirme 85 449,82
İmmünfiksasyon elektroforezi 50 264,6
Influenza A virus IgA 20 105,84
Influenza A virus IgG 20 105,84
Influenza A virus IgM 20 105,84
Influenza A+B antijeni 25 132,3
Influenza B virus IgA 20 105,84
Influenza B virus IgG 20 105,84
Influenza B virus IgM 20 105,84
İnhalent alerjenler (phadiatop) 33 174,636
İnhibin A 20 105,84
İnhibin B 45 238,14
İnsülin 15 79,38
İnsülin antikoru 20 105,84
İnterleukin (1, 2, 6, 8, 10) (her biri) 30 158,76
İnterleukin 2 reseptör antikoru 35 185,22
İnterleukin 28-B RT-PCR 145 767,34
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç 75 396,9
İyot (idrarda) 15 79,38
İzositrat dehidrogenaz 10 52,92
K   0
Kabakulak (Mumps) IgG 20 105,84
Kabakulak (Mumps) IgM 20 105,84
Kadmiyum (AAS ile) 40 211,68
Kalprotektin (dışkıda) 25 132,3
Kalsitonin 23 121,716
Kalsiyum 6 31,752
Kalsiyum, iyonize 9 47,628
Kamfilobakter jejuni IgA 25 132,3
Kamfilobakter jejuni IgG 25 132,3
Kamfilobakter jejuni IgM 25 132,3
Kan gazları; pH, pCO2, pO2, HCO3 (hesaplanmış O2 satürasyonu dahil) parametrelerinin herhangi bir kombinasyonu 20 105,84
Kan grubu (ABO)+Rh 4 21,168
Kan pH 6 31,752
Kan sayımı (en az 18 parametre) 13 68,796
Kan yayması, periferik 6 31,752
Kanama zamanı 3 15,876
Kandida albikans IgA 20 105,84
Kandida albikans IgG 20 105,84
Kandida albikans IgM 20 105,84
Kandida antijen ELISA (kantitatif) 28 148,176
Kappa hafif zincir 15 79,38
Karbonmonoksit, (karboksihemoglobin) 10 52,92
Karoten (b-karoten) 30 158,76
Karsinoembriyojenik antijen (CEA) 20 105,84
Katekolaminler 23 121,716
Keton cisimleri, idrar 3 15,876
Keton cisimleri, serum 3 15,876
Ketosteroidler, 17-(17-KS) , total 15 79,38
Kızamık (Rubeola) IgG 20 105,84
Kızamık (Rubeola) IgM 20 105,84
Kinidin 20 105,84
Klor 4 21,168
Klozapin 30 158,76
Kobalt (AAS ile) 40 211,68
Koksaki virus IgA 25 132,3
Koksaki virus IgG 25 132,3
Koksaki virus IgM 25 132,3
Koksidioidez antikoru 20 105,84
Koksiella burnetii (Faz 1) IgA 25 132,3
Koksiella burnetii (Faz 1) IgG 25 132,3
Koksiella burnetii (Faz 2) IgA 25 132,3
Koksiella burnetii (Faz 2) IgG 25 132,3
Kolesterol, serum, total 4 21,168
Kolinesteraz 6 31,752
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu) 40 211,68
Kollajen epinefrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu) 40 211,68
Kollajen Tip I C terminal 36 190,512
Kompleman C3, 4 (her biri) 10 52,92
Konfirmasyon (Doğrulama) testleri (Borrelia, Bordetella, Sifiliz, Helikobakter, Parvovirus, EBV, Yersinia IgA-IgG-IgM ), herbiri 38 201,096
Koproporfirin 15 79,38
Kortizol 20 105,84
Kortizol, serbest 18 95,256
Koryonik gonadotropin, beta subünitesi (b-hCG) 15 79,38
Koryonik gonadotropin, idrar (Beta HCG) 4 21,168
Kreatin 7 37,044
Kreatin kinaz (CK) , (CPK) , total 9 47,628
Kreatin kinaz izoenzimleri 30 158,76
Kreatin kinaz-MB (CK-MB) 12 63,504
Kreatin kinaz-MB izoenzimi (CK-MB, mass) 15 79,38
Kreatinin 4 21,168
Kreatinin klirens 9 47,628
Kriyofibrinojen 4 21,168
Kriyoglobulin 4 21,168
Krom (AAS ile) 40 211,68
Kromogranin A 30 158,76
Ksiloz emilim testi 17 89,964
Kurşun (AAS ile) 30 158,76
Kurşun, saç (AAS ile) 32 169,344
Kültür, aerob (boğaz, idrar, balgam, burun, dışkı, vajen, konjonktiva, kulak, kateter, vücut-eklem sıvıları, yara-pü, üretral akıntı vb) 8 42,336
Kültür, aerob, BOS 10 52,92
Kültür, aerob, diğer (brucella, ureaplasma, mycoplasma, legionella, chlamydia, safra, kemik İliği, campylobacter, vibrio) 10 52,92
Kültür, aerob, kan, manuel 8 42,336
Kültür, aerob, kan, otomatize 12 63,504
Kültür, anaerob (kateter, vücut sıvıları, yara, bronkoalveoler lavaj vb) 10 52,92
Kültür, anaerob, kan, manuel 10 52,92
Kültür, anaerob, kan, otomatize 15 79,38
Kültür, anaerob, manuel 10 52,92
Kültür, anaerob, otomatize 15 79,38
Kültür, fungal, manuel 10 52,92
Kültür, mikobakteri, manuel 15 79,38
Kültür, mikobakteri, otomatize 25 132,3
Kültür, parazit (leishmania, trichomonas, entamoeba histolytica) 15 79,38
L   0
Laktat (Laktik asit) 10 52,92
Laktat dehidrogenaz (LD) , (LDH) 9 47,628
Laktat dehidrogenaz izoenzim elektroforezi 35 185,22
Laktoz intolerans testi (biyopsiden) 45 238,14
Lambda hafif zincir 15 79,38
Lamotrigine 18 95,256
LDL kolesterol 9 47,628
LE hücresi 5 26,46
Legionella antijeni 25 132,3
Legionella pneumophila IgG 23 121,716
Legionella pneumophila IgM 23 121,716
Leishmania hemaglütinasyon 18 95,256
Leishmania IgG 30 158,76
Lenfoma paneli 75 396,9
Lenfosit alt grupları (immünfenotiplendirme) 85 449,82
Leptin 50 264,6
Leptospira aglutinasyonu 20 105,84
Leptospira IgG 24 127,008
Leptospira IgM 24 127,008
Lesitin-sfingomiyelin oranı (L/S oranı), amniyon sıvısında 20 105,84
Levetiracetam 30 158,76
Lidokain 25 132,3
Lipaz 9 47,628
Lipoprotein (lipid) elektroforezi 15 79,38
Listeria grup aglutinasyon 12 63,504
Lityum 12 63,504
Lizozim 23 121,716
Lökosit alkalen fosfataz 23 121,716
Lösemi paneli 75 396,9
Lösin aminopeptidaz (LAP) 12 63,504
Lp (a) 30 158,76
Lupus antikoagülanları 23 121,716
Luteinizan hormon (LH) 15 79,38
M   0
Magnezyum 10 52,92
Majör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri) 17 89,964
Makroglobulin, alfa-2 18 95,256
Makroprolaktin tarama testi 26 137,592
Mangan (AAS ile) 40 211,68
Melatonin 48 254,016
Mesane kanseri antijen testi ImmunoCyt (IFA) (idrarda m344, LDQ ve CEA antijen tespiti) 145 767,34
Metabolik tarama genişletilmiş panel (Tandem MS yöntemiyle) 30 158,76
Metadon (idrarda) 12 63,504
Metamfetamin (İdrarda) 12 63,504
Metanefrin 20 105,84
Methemoglobin 10 52,92
Metilmalonik asit 60 317,52
Metotreksat 40 211,68
Mezotelyoma Kanser Antijeni Testi (Mezomark) 46 243,432
Mide suyu analizi (HCL-serbest, total asidite, pH) 10 52,92
Mikroalbumin 15 79,38
Mikroglobulin, beta-2 15 79,38
Minör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri) 20 105,84
Miyelin basic protein, BOS 18 95,256
Miyoglobin 30 158,76
Molibden (AAS ile) 40 211,68
Mukopolisakkaritler (her biri) 15 79,38
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (7-15 etken) 175 926,1
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (16-100 etken) 250 1323
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (en az 100 etken üzeri) 350 1852,2
Mycoplasma pneumoniae IgG 20 105,84
Mycoplasma pneumoniae IgM 20 105,84
Myeloperoksidaz (MPO) 20 105,84
N   0
N-Asetil glukozaminidaz (NAG) 15 79,38
Nazal smear 6 31,752
NEFA (Non-esterified fatty acids) 18 95,256
Neonatal TSH 15 79,38
NEUROMYELITIS OPTICA IgG 75 396,9
Nikel (AAS ile) 40 211,68
Nitroblue tetrazolyum boyama testi 10 52,92
NMDA Reseptör Antikoru 75 396,9
Norepinefrin 20 105,84
Normetanefrin 20 105,84
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Hu) 35 185,22
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Ri) 35 185,22
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Yo) 35 185,22
Nöron spesifik enolaz (NSE) 35 185,22
Nörovirüs Antijen 35 185,22
NTx (N-Telopeptit) 35 185,22
Nükleer matriks protein NMP 22 35 185,22
Nükleotidaz 5’- 12 63,504
O   0
Oksalat, idrar 20 105,84
Oligoklonal bant 50 264,6
Orak hücre testi (sickling) 4 21,168
Organik asit profili 20 105,84
Osmolalite 15 79,38
Osmotik frajilite 10 52,92
Osteokalsin 30 158,76
Over Antikor 20 105,84
P   0
Pankreatik elastaz 1, dışkı 40 211,68
Pankreatik elastaz 1, serum 30 158,76
Parainfluenza virus 1, 2, 3 IgA 25 132,3
Parainfluenza virus 1 IgG 25 132,3
Parainfluenza virus 2 IgG 25 132,3
Parainfluenza virus 3 IgG 25 132,3
Parakoksidioidez antikoru 20 105,84
Parathormon (PTH) 23 121,716
Parvovirüs B 19 IgG 30 158,76
Parvovirüs B 19 IgM 30 158,76
Plazmodyum Antijen Testi 13 68,796
Pepsinojen 1 45 238,14
Pepsinojen 2 45 238,14
PCR ile SARS etkeni 100 529,2
Periferik yayma 6 31,752
pH 6 31,752
Pıhtı lizis zamanı 3 15,876
Pıhtı retraksiyonu 3 15,876
Pıhtılaşma zamanı 3 15,876
Pirüvat 15 79,38
Pirüvat kinaz 15 79,38
Plazmin 15 79,38
Plazminojen 15 79,38
Pnömokok Antikorları IgG 20 105,84
Polyoma JCV ve BKV PCR 60 317,52
Porfirinler 18 95,256
Porfobilinojen 12 63,504
Potasyum 4 21,168
Prealbumin 15 79,38
Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) 23 121,716
Pridinolin 20 105,84
Pristanik Asit 40 211,68
Progesteron 15 79,38
ProGRP 25 132,3
Prokalsitonin 25 132,3
Prokollagen 23 121,716
Prolaktin (PRL) 15 79,38
Prostat spesifik antijen (PSA) 20 105,84
Prostat spesifik antijen (PSA), serbest 20 105,84
Protein Binding Globulin ( Erken sepsis markerı) 38 201,096
Protein C aktivitesi 23 121,716
Protein C, antijen 23 121,716
Protein elektroforezi 15 79,38
Protein S aktivitesi 23 121,716
Protein S, antijen 23 121,716
Protein, idrar 12 63,504
Protein, total 6 31,752
Protoporfirin, eritrosit, kantitatif 25 132,3
Protrombin zamanı 6 31,752
Psödokolinesteraz 10 52,92
R   0
Redüktan madde, dışkı 4 21,168
Renin 23 121,716
Retikülosit sayımı 8 42,336
Retinol Binding Protein (RBP) 13 68,796
RF, kantitatif 9 47,628
Romatoid faktör IgG 20 105,84
Romatoid faktör IgM 20 105,84
Romatoid faktör IgA 20 105,84
Rh alt grupları CDE 25 132,3
Ristosetin kofaktör (Von Willebrand faktör aktivitesi) 20 105,84
Rivalta 3 15,876
Rose Waaler testi 5 26,46
RSV DFA 23 121,716
RSV IgA 18 95,256
RSV IgG 20 105,84
RSV IgM 20 105,84
Rubella IgG, avidite 20 105,84
   
S-100 protein düzeyi 20 105,84
Safra asitleri, total 15 79,38
Salisilat 7 37,044
Salmonella grup aglutinasyon (her biri) 3 15,876
SCC Ag 45 238,14
Schistosoma mansomi IgG (Bilhariozis) 30 158,76
Sedimentasyon 3 15,876
Seks hormonu bağlayıcı globülin (SHBG) 23 121,716
Selenyum 40 211,68
Selenyum, eritrosit 70 370,44
Semende vital inceleme 7 37,044
Serbest T3 13 68,796
Serbest T4 13 68,796
Serbest Kappa Lambda Hafif Zincir 40 211,68
Serotonin 30 158,76
Seruloplazmin 12 63,504
Serum amiloid A protein 18 95,256
Sialik asit 15 79,38
Siklosporin 20 105,84
Sistatin C 16 84,672
Sistin 15 79,38
Sitoplazmik antikor (Anti Sm) 23 121,716
Sitrat, idrar 10 52,92
SkMA IFA (Skeletal Muscle Antigens) 25 132,3
sLDL kolesterol (small-dens LDL kolesterol) 44 232,848
Sodyum 4 21,168
Soğuk aglutinasyon 9 47,628
Somatomedin C (IGF-1) 20 105,84
Somatotropin 23 121,716
Sorbitol dehidrogenaz 9 47,628
Sperm HOS testi 25 132,3
Sperm mar testi (Anti sperm antikor)direkt 20 105,84
Sperm yıkama, hazırlama (kanül ile) 45 238,14
Sperm yıkama, hazırlama (kanülsüz) 40 211,68
Spermiyogram, Kruger 10 52,92
Spermiyogram (otomatize) 20 105,84
Spesifik IgE, miks alerjen (her biri) 15 79,38
Sporothrix antikoru 20 105,84
Sterkobilinojen, dışkı 6 31,752
Strep A antijen testi 10 52,92
Strep B antijen testi 15 79,38
Superoksit dismutaz 12 63,504
Sükroz hemoliz testi 15 79,38
Sülfat 8 42,336
Swap testi 10 52,92
Şeker, kromotografik 20 105,84
T   0
T3, total 13 68,796
T4, total 13 68,796
Tüberküloz IGRA Test ( T-SPOT.TB veya Quantiferon) 75 396,9
Tacrolimus 50 264,6
Taş analizi, üriner sistem 12 63,504
TCA 20 105,84
Tenia solium IgG (Sistiserkozis) 25 132,3
Teofilin 15 79,38
Ter testi 15 79,38
Testosteron, serbest 20 105,84
Testosteron, total 15 79,38
Tetanoz Antikoru IgG 20 105,84
Tiroglobulin (Tg) 20 105,84
Tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO) 15 79,38
Tiroid stimülan hormon (TSH) 15 79,38
Tiroksin bağlayıcı globülin (TBG) 15 79,38
Tobramisin 15 79,38
Toksoplasma hemaglütinasyon 15 79,38
Toksoplasma IgA 16 84,672
Toksoplasma IgG 16 84,672
Toksoplasma IgM 16 84,672
Toksoplasma, IgG avidite 20 105,84
Total antioksidan kapasite 20 105,84
Toxocara canis antikoru 30 158,76
Transferrin 15 79,38
Transkortin (kortizol bağlayıcı globülin) 23 121,716
Treponema pallidum IgG 20 105,84
T T T