HIV Test

En İleri ve Güvenilir HIV/AIDS Testlerini Nasıl Yaptırabilirim?

1)Bu Konuda Birinci Adımınız:İlgili Laboratuvar, En Erken Sonuç Veren HIV/RNA Viral Yük Testini Yapıyor mu, Yapmıyor mu? Şüpheli cinsel ilişkiden sonra, en erken sonuç veren test, HIV/RNA viral yük testidir. Çünkü bu test ile, virüsün bizzat kendisi aranmaktadır. Laboratuvarın, bu testi yapıp yapmadığını öğrenin.

2)İkinci Adım: Laboratuvar HIV/RNA Testini Kendisi mi Yapıyor, Başka Bir Yere mi Gönderiyor? Bu soruyu sorun. Çünkü, çok az laboratuvar bu testi kendisi yapabilecek altyapıya sahiptir. Testi bizzat yapan laboratuvarı tercih edin.

3) Üçüncü Adım: Laboratuvarın Uzmanlarının Adını Sorun Bazı laboratuvarların uzmanları bile bulunmuyor. Laboratuvarın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının adını sorun. Gerekirse bu uzmanlarla görüşme isteyin.

4) Dördüncü Adım: HIV/RNA Viral Yük Testi TÜRKAK’tan Akredite mi, Değil mi? Bunu Öğrenin. HIV-RNA Viral yük testi, hassas ve zor bir testtir. Her laboratuvarda yapılamaz. Yapan laboratuvarın da güvenilir şekilde yapması ve sonuçlarını uluslararası kalite kontrolleri ile belgeleyerek, TÜRKAK’tan da akredite ettirmesi gereklidir.
Türkiye’de, bu şekilde yalnızca birkaç laboratuvar vardır.
Testin, TÜRKAK’tan akredite olup olmadığını sorun. Laboratuvarın internet sitesinde, HIV/RNA testinin TÜRKAK akreditasyon belgesini araştırın.

5) Beşinci Adım: HIV-RNA Testini Kısa Sürede, En Fazla 3- 5 Günde Veren Laboratuvarı Seçin Endişenizi bir an önce giderebilmek için, HIV-RNA Viral Yük testini enfazla 5- 7 gün içinde size verebilen laboratuvarı seçin.

6) HIV-RNA Viral Yük Testinin Fiyatı Ne Civarındadır? HIV-RNA Viral Yük testinin fiyatı genelde 500 TL civarındadır. Madem bu test için bu civarda bir ücreti ödemek durumundasınız. Bari bu ücreti kaliteli ve güvenilir bir test karşılığı ödeyin.

HIV RNA, HBV DNA ve HCV RNA Testlerimiz TÜRKAK’tan Akredite Edilmiştir.

Yukarıda belirtilen HIV, HBV ve HCV moleküler testlerimiz TÜRKAK’tan akredite edilmiştir.
Bu testleri akredite olan Türkiye’deki nadir laboratuvarlardan birisiyiz.

a) Bunun da nedenlerinden birisi, bu testlerin akreditasyon maliyetinin çok yüksek olmasıdır. Akredite olunabilmesi için, yurt dışındaki dış kalite kontrol programlarına oldukça yüksek bedeller ödenmektedir. Biz de, ABD’nin en saygın kalite kontrol organizasyonu olan CAP (College of American Pathologysts)’ e her yıl ciddi miktarlar ödemekteyiz.

b) Diğer bir neden, iyi bir moleküler laboratuvarı altyapısının bulunmasının gerekliliğidir.

c) Başka bir neden de, birikimli ve bilgili bir laboratuvar kadrosunun olması gerektiğidir. Çünkü, kalite kontrolünde çok sayıda deneyler yapılmakta ve bunlardan doğru sonuçlar alınması gerekmektedir.
Alınan doğru sonuçları da TÜRKAK denetçileri akredite etmektedirler.
Bu alanda hem ekonomik, hem de emek ve bilgi anlamında özverili ve zorlu bir süreç gerektiren bu işlemlere de, çoğu laboratuvarın kapasitesi ve organizasyonu yeterli gelmemektedir.


Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR CHECK-UP TESTLERİ

HANGİ DURUMLARDA HANGİ TESTLERİ YAPTIRALIM?

 1. SADECE HIV/ AIDS YÖNÜNDEN KONTROL İÇİN;
 1. HIV Yönünden Kontrol Amaçlı,
  Şüpheli İlişkiden Sonra 3 Aydan Fazla Zaman Geçmiş. Sadece HIV’ e taraması için,

  Anti-HIV 1+2
  bakılması yeterlidir.

b) Şüpheli İlişkiden Sonra 15-30 Gün Arasında Geçmiş, HIV Taraması için;
HIV 1+2 Antikoru ile birlikte p24 Antijeni (HIV 1+2 Antijen- Antikor Testi, Diğer adı Kombo Test) bakılabilir. Ancak, p24 Antijeni her zaman kalıcı ve güvenilir olmadığı için; erken sonuç almak için HIV RNA Viral Yük (PCR) de bakılabilir.

c) Şüpheli İlişkiden Sonra 10 Gün Geçmiş. Hastanın HIV Durumunu Öğrenmek İçin;
Bu durumda, erken sonuç almak için HIV RNA PCR bakılabilir. Çünkü bu test, şüpheli ilişkiden sonra 10 günden itibaren pozitif sonuç vermektedir. Bu testin yöntemi de molekülerdir. PCR yöntemiyle, az sayıda bile olsa virüsün bizzat kendisi çoğaltılarak tespit edilmektedir. En erken sonuç veren test HIV RNA PCR testidir. Gelişim Tıp Laboratuvarları, Türkiye’de HIV RNA, HBV-DNA ve HCV-RNA testlerinin tümünden birden TÜRKAK’ tan akredite olan tek laboratuvar durumundadır.

B) HIV, HEPATİT B, HEPATİT C, FRENGİ, HERPES YÖNÜNDEN DE KONTROL İÇİN;
a) Hastanın herhangi bir yakınması yok (Akıntı, idrarda yanma gibi). Şüpheli ilişkiden sonra uzun bir süre geçmiş (En az 3 ay- 6 ay gibi). Cinsel yolla bulaşan hastalıklara baktırmak istiyor (HIV, hepatitler gibi). Ne yapmalıdır?

1) Sınırlı bir kontrol için:

 • Anti-HIV 1+2
 • HbsAg
 • Anti- HCV
 • RPR
 • TPHA bakılmalıdır.

2) Geniş kontrol için:

 • Anti- HIV 1+2
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti-HBc IgG
 • Anti-HCV
 • RPR
 • TPHA
 • HSV-1 IgG, HSV-1 IgM
 • HSV-2 IgG, HSV-2 IgM şeklinde bakılmalıdır.

b) Şüpheli İlişkiden sonra henüz 15-30 gün kadar geçmiş, hastada bir yakınma yok, sınırlı bir kontrol yaptırmak için:

1)Anti-HIV 1+2 birlikte p-24 Antijeni (Kombo Test)

 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • RPR
 • TPHA bakılmalıdır.
 • HIV RNA bakılması da kuvvetle önerilir.

2) Geniş Kontrol İçin:

 • Anti- HIV 1+2 p-24 Antijeni birlikte
 • HBsAg, Anti-HBs, HBc IgG
 • Anti-HCV
 • RPR
 • TPHA
 • HSV 1 IgG ve IgM
 • HSV 2 IgG ve IgM
 • HIV RNA PCR
 • HBV DNA PCR
 • HCV RNA PCR
 • Herpes DNA 1+2 PCR bakılmalıdır.

c) Şüpheli ilişkiden sonra henüz 10-20 gün arasında geçmiş. Hastada bir yakınma yok.
Kontrol amaçlı test için;

1) Sınırlı kontrol:

 • HIV-RNA PCR
 • HBsAg
 • RPR bakılabilir.

2) Geniş kontrol:

 • HIV-RNA PCR
 • HBsAg
 • RPR
 • HSV 1 IgG ve IgM
 • HSV 2 IgG ve IgM
 • HBV DNA PCR
 • HCV RNA PCR
 • Herpes DNA 1+2 PCR bakılmalıdır.

C) Hastanın üretral akıntısı var. Veya idrar yaparken yanma, sızlanma gibi yakınmaları var. Ya da genital bölgede kızarıklık veya döküntüler, ya da şişlikler, ya da kabartılar, ya da siğil gibi durumlar olmuş. Devam ediyor veya geçmiş.

a) Şüpheli ilişkiden itibaren kısa süre, örneğin 3- 20 gün geçmiş.
1) Sınırlı bir kontrol için:

 • Cinsel etkenler multipleks PCR testi 7’li
 • Üreoplazma kültürü Alınmalıdır.
  (HIV ve hepatitler, sifiliz için olan kontrol, HPV de hatırlatılmalı)
  Erkek: Uretral Akıntı sürüntüsü + İdrar
  Kadın: Serviko- Vaginal sürüntü+ İdrar


2) Geniş Kontrol İçin:

 • Cinsel Etkenler Multipleks PCR testi 9’lu
 • Üreoplazma kültürü
 • HPV genotiplendirme
 • Bakılmalı.
 • HPV için üretral akıntı, servikovaginal sürüntü, idrar ve siğil varsa siğilden biyopsi ve sürüntü alınmalıdır.
 • Ayrıca, diğerleri:
 • HIV RNA PCR, HIV 1+2 ve p24 Antijeni birlikte
 • HBsAg
 • RPR
 • HSV-1 IgG ve IgM, HSV-2 IgG ve IgM
 • HBV DNA PCR
 • HCV RNA PCR
 • Herpes DNA 1+2 PCR bakılabilir.

b) Şüpheli ilişkiden 15- 30 günden daha fazla süre geçmiş. Hastanın ara ara üretral akıntı, idrarda yanma, ciltte döküntüler ve şişlikler gibi yakınmaları oluyor ya da ara ara yineliyor ise;

 • 1) Sınırlı bir kontrol İçin:
 • ● Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR testi
 • ● Ureoplazma kültürü
 • • HPV en kolay bulaşan virüs olduğu için HPV de yapılmalı.
 •  
 • 2) Geniş Kontrol İçin:
 • Cinsel etkenler multipleks PCR testi
 • Ureoplazma
 • HPV genotiplendirme yapılmalıdır.


Ek olarak bir önceki listedeki testlerden şüpheli ilişkiden sonraki geçen süreye göre kontrol yapılmalıdır.

 • HIV RNA PCR, HIV 1+2 ve p24 Antijeni
 • HBsAg
 • RPR, TPHA
 • HSV 1+2 IgG/ IgM, HSV-2 IgG/ IgM
 • HBV DNA PCR
 • HCV RNA PCR


c) Şüpheli ilişkiden 2-3 aydan fazla zaman geçmiş, kişide akıntı, idrarda yanma gibi yakınmalar hala ara ara varsa:

 • ●Yine cinsel etkenler multipleks PCR
 • ●Ureoplazma kültürü
 • ●HPV genotiplendirme yapılmalı


Diğer testlerden ise:

 • Sınırlı Kontrol İçin
 • Anti-HIV 1+2
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • RPR
 • TPHA Yapılabilir.


Geniş Kontorl İçin:

 • Anti- HIV 1+2
 • HBsAg, Anti-HBs, HBc IgG
 • Anti- HCV
 • RPR
 • TPHA
 • HSV-1 IgG/ IgM
 • HSV-2 IgG/ IgM
 • yapılabilir.

ÖZET TABLO

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR TEST PAKETLERİ
HANGİ DURUMLARDA HANGİ TESTLERİ YAPTIRALIM?

A) HIV İÇİN KONTROL (Hastanın Yakınması Yok. Sadece Kontrol İsteniyor)

Şüpheli İlişkiden Sonra Geçen Süre Yapılacak Testler
10 günden sonra HIV RNA PCR
10-30 gün arasında Kombo Test ve Tercihen HIV RNA PCR
30-90 gün arasında Kombo Test ve HIV RNA PCR
3 aydan fazla geçmiş HIV 1+2 Antikor Testi
( NOT : İlk üç durumda, 90. günde HIV 1+2 Antikor testi ile kontrol yapılmalıdır.)


B) HIV, HEPATİT B, HEPATİT C, FRENGİ, HERPES İÇİN KONTROL 
(Hastanın Yakınması Yok. Sadece Kontrol İsteniyor)
 

Şüpheli İlişkiden Sonra Geçen Süre Yapılacak Testler  
10- 20 gün arasında Dar Paket: HIV-RNA PCR
HBsAg
RPR
  Geniş Paket: HIV-RNA PCR
HBsAg
RPR
HSV 1 IgG ve IgM
HSV 2 IgG ve IgM
HBV DNA PCR
HCV RNA PCR
(NOT: 90. günde HIV 1+2 Antikor testi ile kontrol yapılmalıdır.)
15- 30 gün arasında Dar Paket : Hiv P24 Antikor+Antijen
HBsAg
Anti- HCV
RPR
TPHA
HIV RNA PCR
  Geniş Paket Hiv P24 Antikor+ Antijen
HBsAg
Anti-HBs
HBc IgG
Anti- HCV
RPR
TPHA
HSV 1 IgG ve IgM
HSV 2 IgM ve IgM
HIV RNA PCR
HBV DNA PCR
HCV RNA PCR
Herpes DNA 1+2 PCR
( NOT: 90. günde HIV 1+2 Antikor testi ile kontrol yapılmalıdır.)
3 aydan fazla geçmiş Dar Paket Anti-HIV 1+2
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HCV
RPR
TPHA
  Geniş Paket Anti- HIV 1+2
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HBc IgG
Anti- HCV
RPR
TPHA
HSV 1 IgG, HSV 1 IgM
HSV 2 IgG,HSV 2 IgM
(NOT: 90. günde HIV 1+2 Antikor testi ile kontrol yapılmalıdır.)


C) HASTANIN YAKINMALARI VAR. NE YAPTIRMALIYIM?
(Üretral akıntı, idrarda yanma, ağrı, genital bölgede kızarıklık, şişlikler, siğil gibi)

 

Şüpheli İlişkiden Sonra Geçen Süre Yapılacak Testler  
3- 20 gün arasında Dar Paket Cinsel Etkenler Multipleks PCR testi 7’li
Ureoplazma Kültürü
  Geniş Paket Cinsel Etkenler Multipleks PCR testi 9’lu
Ureoplazma Kültürü
HPV genotiplendirme
HIV RNA PCR
HIV 1+2 ve P24 Antijeni
HBsAg
RPR
HSV-1 IgG ve IgM
HSV-2 IgG ve IgM
HBV DNA PCR
HCV RNA PCR
Herpes DNA 1+2 PCR
(NOT: 90. günde HIV 1+2 Antikor testi ile kontrol yapılmalıdır.)
15- 30 gün geçmiş Dar Paket Cinsel Etkenler Multipleks PCR testi 7’li
Ureoplazma Kültürü
HPV genotiplendirme
  Geniş Paket Cinsel Etkenler Multipleks PCR testi 9’lu
Ureoplazma KültürüHPV Genotiplendirme
HIV RNA PCR
HIV 1+2 ve p24 Antijeni
HBsAg
RPR, TPHA
HBV DNA PCR
HCV RNA PCR
Herpes DNA PCR
3 aydan fazla geçmiş Dar Paket Cinsel Etkenler Multipleks PCR testi 7’li
Ureoplazma Kültürü
HPV genotiplendirme
Anti- HIV 1+2
HBsAg
Anti-HCV
TPHA
  Geniş Paket Cinsel Etkenler Multipleks PCR testi 9’lu
Ureoplazma Kültürü
HPV genotiplendirme
Anti- HIV 1+2
HBsAg
Anti-HBs
HBc IgG
Anti-HCV
RPR
TPHA
HSV-1 IgG/ IgM
HSV-2 IgG/ IgM