Multiplex PCR in Respiratory Tract Infection Diagnosis

SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ MULTİPLEKS PCR TESTİ

 

OLDUKÇA KAPSAMLI PATOJEN PANELİ: 22 PATOJEN

Bu test ile, oldukça kapsamlı bir patojen paneli araştırılmaktadır. 22 patojen. Bunların 18’i virüs, 4’ü de atipik pnömoni etkeni bakterilerdir.

Araştırılan etkenler şunlardır:

Atipik pnömoni etkeni bakteriler:

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae

Legionella pneumophila

Bordotella pertussis

 

Virüsler:

Influenza A

Influenza B

H1N1 (Domuz gribi)

RSV-A

RSV-B

Human metapneumovirus

Rhinovirus/ Enterovirus

Adenovirus

Bocavirus

Parainfluenza-1

Parainfluenza-2

Parainfluenza-3

Parainfluenza-4

Coronavirus-NL63

Coronavirus-HKU1

Coronavirus-229E

Coronavirus-OC43

 

Çalışma Materyali:

Boğaz ve burun sürüntüsü, bronkoalveolar lavaj (BAL) gibi örnekler