Laboratuvar Görüntüleme Ünitemiz

Gelişim Laboratuvarları olarak Laboratuvar Görüntüleme Ünitemizde, aşağıdaki işlemler yapılmaktadır:

  • Renkli Doppler
  • Ultrasonografi
  • Mammografi
  • Dijital Röntgen
  • Biyopsi

RADYOLOJİ VE GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖZET AÇIKLAMALAR:

RÖNTGEN:

Tıbbi görüntüleme yöntemleri içinde en eski tarihlerden bu yana kullanılan, en çok tanınandır.
Maliyetinin düşük, kolay ve hızlı uygulanabilir olması nedeniyle hala en yaygın olarak kullanılmaktadır.
Akciğer, kemik, üriner sistem, paranazal sinüsler başta olmak üzere pek çok sisteme ait patolojilerde ilk başvurulan yöntem olarak düşünülmektedir.
Bilinçli kullanıldığında sağladığı faydalar ile kıyaslandığında, radyasyon etkisi ihmal edilebilecek düzeydedir. Ancak yine de bir klinik hekim gerekli gördüğünde bu yönteme başvurmak uygun olacaktır.
MAMMOGRAFİ:
Meme kanserinin tanısında en önemli yöntemdir. Gerek klinik olarak şüpheli bulunan durumlarda, gerekse erken tanıya yönelik tarama amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Tarama amaçlı kullanımı yönünden genel uygulama, kırk yaştan itibaren yılda bir kez şeklindedir.
Bunda da röntgende olduğu gibi fayda/ zarar kıyaslaması göz önüne alındığında yılda bir kez yapılan mammografinin radyasyon etkisi ihmal edilebilir düzeyde kalmaktadır. Ancak sadece hekim öngördüğünde, şüpheli durumlarda bir yıldan daha kısa aralıkla çekim yapılabilmektedir. Yirmisekiz yaşın altında çok zorunlu istisnai durumlar dışında prensip olarak uygulanmamaktadır.

ULTRASONOGRAFİ (USG)

Sadece ses dalgaları ile çalışması, nispeten kolay ve çabuk uygulanabilir olması, maliyetinin göreceli düşük olması nedeniyle, mümkün olan her durumda öncelikli tercih edilen yöntem durumundadır.
Karın içi organların, tiroid bezinin, yüzeysel yumuşak dokuların incelenmesi, gebelik değerlendirmesi başta olmak üzere yaygın kullanım alanına sahiptir.
Özellikle otuz yaş altı kadınlarda meme patolojilerinin incelenmesinde öncelikli yöntem olup, daha ileri yaşlarda mammografi ile birlikte tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır.

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Damar yapılarının, kan akım özelliklerinin değerlendirildiği ultrasonografi tekniğidir.
Bu yöntemle majör damarlarda daralma/ tıkanıklık varlığı, akım miktar ve özellikleri, toplardamarların kapak bozukluklarının değerlendirilmesi, herhangibir organdaki tümöral yapıların malign/benign ayırımına yardımcı olması gibi durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

BİYOPSİ

Görüntüleme yöntemleri malign/benign (iyi huylu/ kötü huylu) ayrımı yönünden belirli bir noktaya kadar yardımcı olmakla birlikte tanıya ne kadar yüksek olasılıkla yaklaşırsa yaklaşsın kesin tanı ancak histopatolojik yöntemlerle koyulabilmektedir.

Bu amaçla meme, tiroid bezi, yüzeyel/yumuşak dokular başta olmak üzere malignite açısından şüpheli bulunan durumlarda İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) veya Trucut adı verilen yöntemlerle hücre örnekleri alınıp histopatolojik inceleme için hazırlanmaktadır. Örneklemenin doğru yerden yapılmasını garantilemek için bu işlem tercihen ultrasonografi eşliğinde yapılmaktadır.