MADX MAT MOLEKÜLER ALERJİ TESTİ : BİLEŞENE DAYALI ALERJİ TESTİ

Günümüzde yeni geliştirilen alerji testi olan Moleküler alerji testi ile artık alerjik hastalıkların teşhisi daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır.  Bu testle çok az bir kan ile nano teknoloji ile yapılan bu testle kişinin alerjisi varsa  klasik alerji testleri ile elde edemediğimiz çok önemli bilgiler vermektedir. 300 adet alerjiye neden olan madde ve alerjik madde bileşenlerine karşı alerjiyi saptamakta ve bunun yanında kişinin alerjik yapısı konusunda bilgi sağlayan Ig E değerini de saptayabilmesi nedeniyle çok önemli bir testtir.

Moleküler Alerji Testi Nedir?

Moleküler Alerji Testi kandan alerjiye neden olan besin, polen, ev tozu mite, arı gibi çeşitli alerjenlere karşı spesifik IgE miktarını ölçerek vücudumuzun hem tüm solunum yolu hem de tüm besin alerjilerini ve alerji seviyesini saptayabilen, aynı zamanda total IgE dediğimiz vücudun alerjik yapısını gösterebilen yeni nesil bir alerji testidir.

Moleküler alerji testi nano teknoloji temelinde yapılan ve bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış bir alerji testi yöntemidir. 

Moleküler Alerji Testi Nasıl Yapılır?

Biyochip yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Solunum yolu alerjileri yapan alerjenler ve besin alerjenlerinin özütleri ve ayrıca içindeki moleküllere yani bileşenlerine karşı alerjiler nano teknoloji kullanılarak tespit edilmektedir.

Moleküler Alerji Testi Kimlere Yapılabilir?

– Moleküler alerji testi alerji şüphesi olan herkese alerjilerin daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması için,

– Standart alerji testlerinde alerjiye neden olan alerjeni  saptanamayan çocuk ve yetişkinlerde  daha kapsamlı alerji testiyle nadir alerjenlerin saptaması için

– Deri testi veya kanda standart testlerde çok fazla sayıda alerjisi çıkanlarda çapraz reaksiyonları ekarte ederek gerçek alerjilerin ortaya çıkarılması için,

-Ağız ve dudak etrafında alerjiyle kendini gösteren oral alerji sendromu olan hastalar için,

– Alerji aşısının bileşene dayalı olarak yapılarak daha etkili alerji aşısının yapılması için,

-Çoklu gıda alerjisi olanlarda daha kapsamlı alerji testi ile besin alerjilerinin daha kapsamlı yapılması için,

– Besin alerjisi olan çocuklarda besinlerin içindeki bileşenleri saptayarak hangi gıdalarla çapraz reaksiyon yapabildiği, alerjinin süresini saptamak ve fırınlanmaya duyarlı olup olmadığını anlamak için,

– Alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde nedeni saptamak için Moleküler alerji testi yapılabilir.

Moleküler Alerji Testi ile Saptanabilen Alerjiler Nelerdir?

Moleküler alerji testi ile havada bulunan ev tozu mite, polenler, evcil hayvanlar, arılar gibi solunum alerjenleri, kapsamlı besin alerjileri ve aynı zamanda  alerjik maddelerin bileşenlerine (Molekülerine) karşı alerjiler saptanmaktadır. Moleküler Alerji Testi ile yaklaşık 300 alerjik madde ve alerjik madde bileşenlerine bakılarak kişinin alerjisi kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır.

Bu test ile ayrıca vücudun alerjik yapısını kabaca gösteren IgE seviyesi saptanmaktadır.

Moleküküler alerji testi çok kapsamlı bir alerji testidir.

Moleküler Alerji Testi Neden daha doğru sonuç veriyor?

Moleküler Alerji testi ile Çapraz Reaksiyona neden olan karbonhidrat yapısındaki maddeler ortadan kaldırıldığı için daha doğru sonuç vermektedir.

Ayrıca moleler alerji testiyle alerjen içinde saptanan moleküller sayesinde gerçek bir alerji mi yoksa diğer alerjenlerden etkilenen bir molekül mü olduğu ortaya konulmaktadır.

Etkili Alerji Aşısı: Moleküler Alerji Testi bileşene dayalı alerji aşısının yapılmasını sağlamaktadır.

Alerjiye neden olan maddelerin bileşenlerine karşı alerjinin saptanması da çok önemli bilgiler vermektedir. Bileşene dayalı alerji testiyle alerji aşıları daha güvenli sonuç vermektedir. Çünkü çapraz reaksiyonlara neden olan karbonhidrat yapısındaki bileşenler bu testle temizlenmektedir.

Ayrıca moleler alerji testiyle alerjen içinde saptanan moleküller sayesinde gerçek bir alerji mi yoksa diğer alerjenlerden etkilenen bir molekül mü olduğu ortaya konulmaktadır. Bunun sonucu olarak da alerji aşısı içine sadece gerçek alerjenler konulması ve daha etkili bir alerji aşısı yapmasını mümkün olmaktadır.

Alerji ciddiyetini ve alerji aşısı etkisi konusunda bilgi sağlar.

Moleküler alerji testi ayrıca moleküler yayılmayı da göstermekte ve alerjinin şiddeti hakkında da bilgi vermektedİr. Alerji ilk geliştiğinde bir kaç moleküle alerji mevcutken, zamanla moleküler yayılma olmakta ve başka moleküllere de alerji gelişmektedir. Bu da alerji aşısının etkili olup olmayacağı ve ne kadar sure alerji aşısı uygulanması konusunda da bilgi sağlamaktadır.

Moleküler Alerji Testi Hangi Uzmanlarca Değerlendirilmelidir ve Deneyim Neden Önemlidir?

Moleküler alerji testi yeni geliştirilen bir test olup kısmen manüel bir testtir. Bir kanın periferik yayma ile mikroskop altında değerlendirilmesine benzer. Kanı makinaya verip sonuç alınan bir test değildir. Bu testi yapan kişinin bu konuda deneyimli olması çok önemlidir. Deneyimsiz kişilerce yapıldığı taktirde sonuçlar bambaşka çıkabilir.

Bu testin değerlendirilmesi ise çok zor ve çok bilgi gerektiren bir testtir. Testin sonucunda çıkan değerlerin ne anlama geldiğini, gerçek alerjiler ile çapraz reaksiyoları ayırabilecek bilgiye sahip olan alerji uzmanlarınca yormlanması gereken bir testtir. Testin yorumlanması bilinmediği taktirde bu testin yapılmasının da hiçbir anlamı yoktur.

Moleküler alerji testi ile alerji saptanmaması özellikle gıda alerjileri için %100 alerji olmayacağı anlamına gelmez. Nadir de olsa gıda alerjisi olup da bu testte alerjisi çıkmayan sonuçların olmasından dolayı alerji testi sonucunun doktor tarafından değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda deri testi ve yükleme testinin ayrıca yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Moleküler Alerji Testi İle Saptanamayan Alerjiler Nelerdir?

-IgE’ye bağlı olmayan yani non-IgE’ye bağlı alerjik hastalıklarda sonuç vermez

-Kakada mukus ve kan olanlarda alerji nedeni bu testle saptanamaz

-Gıda alımından 6 saatten daha geç veya 1-2 gün sonra belirti gösterenlerde bu test sonuç vermez

-Hafif egzaması olanlarda bu testte alerji çıkma ihtimali düşüktür.

-Besin intoleransı hakkında sonuç vermez

-İlaç alerjisinde fayda olmaz

-Gaz ağrısı, kabızlık gibi durumlarda bu testin faydası olmaz

-Gıdaya bağlı karın ağrısında fayda sağlamaz

-Parfüm alerjilerinde sonuç vermez

-Temasa bağlı alerjilerde bu testte alerji çıkmaz. Latekse bağlı alerjiler detaylı bir şekilde çıkar

-Daha önce kanda ve alerji deri testinde yapılan gıdalara ve solunum alerjilerine karşı alerji çıkmayanlarda bu testte de alerji çıkmaz. Alerji testinde bakılmamış alerjenlere karşı alerji varsa IgE’ye bağlı olanlar çıkabilir

Sonuç olarak Moleküler Alerji Testi

– Yeni geliştirilen kapsamlı bir alerji testidir

– Kandan nano teknoloji ile yapılan bir alerji testidir

– Tek bir testle kişinin tüm alerjilerini kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

– Çapraz reaksiyona neden olan maddeleri ortadan kaldırarak doğru bir alerji testi sağlamaktadır,

-Gerçek alerjileri ve çapraz reaksiyon yapan maddeleri saptayarak daha güçlü alerji aşısı yapılmasını sağlamaktadır,

– Alerjiye neden olan bileşenlere karşı da alerjiyi saptaması nedeniyle;

– Alerjinin şiddeti,

– Ne kadar süre devam edeceği,

– Fırınlanmaya karşı ne kadar duyarlı olduğunu,

-Moleküler yayılmayı saptayarak alerjinin ciddiyeti ve alerji aşısının etkisi hakkında bilgi sağlar,

-Alerjen bileşenlerine alerji saptanmasıyla hangi besinlere çapraz reaksiyon yapabileceği ve fırınlama ile alerjinin kaybolup kaybolmayacağı konusunda bize bilgi sağlar,

– Alerji aşısının hangi alerjik maddelerden oluşması gerektiğini saptadığı için çok değerli sonuçlar vermekte ve alerjinin teşhis ve tedavisi için yeni nesil alerji testidir.

Çok az bir kan ile test yapılmaktadır. Madx Türkiye iş ortağı olarak 300 adet alerji maddesi ve bileşene karşı alerji saptayan bu testin İstanbul Gelişim Tıp Laboratuvarları’nda yapılabilmesini sağladığımız için çok mutluyuz.