Genel Sağlık Testleri

Kadın

 • Hemogram (Tam kan sayımı) 18  ve 22 parametre
 • Sedimentasyon hızı
 • Periferik yayma
 • Kan şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Total kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • VLDL kolesterol
 • Trigliserid
 • ALT
 • AST
 • Gamma GT
 • Alkalen Fosfataz
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Kreatin kinaz (CPK)
 • Hepatit B testleri (HBsAg, Anti-HBs, HBc IgG)
 • Hepatit C testi (Anti-HCV)
 • Romatizma testleri (CRP, RF)
 • Tiroid testleri (T3, T4, TSH)
 • Kanser testleri (CEA, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, Beta-hCG, Ferritin)
 • FSH, LH, Prolaktin
 • Tam idrar tetkiki
 • Dışkıda gizli kan

Erkek

 • Hemogram (Tam kan sayımı) 18  ve 22 parametre
 • Sedimentasyon hızı
 • Periferik yayma
 • Kan şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Total kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • VLDL kolesterol
 • Trigliserid
 • ALT
 • AST
 • Gamma GT
 • Alkalen Fosfataz
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Kreatin kinaz (CPK)
 • Hepatit B testleri (HBsAg, Anti-HBs, HBc IgG)
 • Hepatit C testi (Anti-HCV)
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
 • Romatizma testleri (CRP, RF)
 • Tiroid testleri (T3, T4, TSH)
 • Kanser testleri (CEA, AFP, CA 19-9)
 • Tam idrar tetkiki
 • Dışkıda gizli kan