Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

GENEL AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu                                                                     :GELİŞİM TIBBİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

Adres                                                    : Bağdat Caddesi, Mörel Apt. No:28, D:3/2-4 Kadıköy, İstanbul

 

GELİŞİM TIBBİ LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“GELİŞİM TIP LABORATUVARI”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz: 

 

1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI nezdinde kişi gruplarına ilişkin olarak kişisel verilerin işleme amaçları şöyledir:

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca;

GELİŞİM TIP LABORATUVARI çalışanlarına ilişkin kişisel veriler; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini,  risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hasta tetkik hizmetlerinin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi ve arşiv/saklama süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca;

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI stajyerlerine ilişkin kişisel veriler; stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini,  risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,  denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, ve arşiv/saklama süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca;

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI web sitesi ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi talep/şikayetlerin takibi amaçları uyarınca;

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI ortaklarına ilişkin kişisel veriler; finans muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, mal hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları uyarınca;

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI hastalarına ilişkin kişisel veriler; hasta tetkik hizmetlerinin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, arşiv/saklama süreçlerinin yürütülmesi, ticari ileti gönderilmesine izin vermeniz halinde reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca;

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler; fiziksel mekan güvenliğinin temini, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ziyaretçi kaydı oluşturulması ve takibi amaçları ile internet hizmetimizden yararlanmanız halinde bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca;

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI tedarikçisi olan tüzel kişilerin yetkililerine ve çalışanlarına ilişkin kişisel veriler; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları uyarınca;

Ek olarak tedarikçi çalışanlarına ait kişisel veriler, İş Sağlığı/Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi ile saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi uyarınca;

 

işlenmektedir.

 

Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişi gruplarının kişisel verilerinin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ilgili kişilerden ayrıca KVKK uyarınca izin alınacaktır.  

 

 

 

 

2-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

Kişisel verilerin aktarımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerini göz önünde bulundurarak veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler; yurt içinde ve/veya yurt dışında hiçbir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI çalışanlarına ilişkin kişisel veriler; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanın yan haklar ve menfaat süreçlerinin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na, İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne, Sağlık Bakanlığı’na, Türk Standardları Enstitüsü(TSE)’ne, Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK)’na ve bu kapsamda yetkili kurum ve kuruluşlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin  yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla GELİŞİM TIP LABORATUVARI’nın ISG hizmeti aldığı şirkete ve işyeri hekimine; çalışan iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, çalışanın yan haklar ve menfaat süreçlerinin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla bankalara, vergi dairesine ve ilgili bireysel emeklilik sigorta şirketlerine; uyuşmazlıklar çıkması halinde ve bunlar dışında rutin hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanın yan haklar ve menfaat süreçlerinin yerine getirilmesi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla GELİŞİM TIP LABORATUVARI’nın avukatlarına, hizmet aldığı mali müşavirlik şirketine, mahkemelere ve icra dairelerine aktarılmaktadır.

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI stajyerlerine ilişkin kişisel veriler; stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanın yan haklar ve menfaat süreçlerinin yerine getirilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne, Sağlık Bakanlığı’na, Türk Standardları Enstitüsü(TSE)’ne, Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK)’na ve bu kapsamda yetkili kurum ve kuruluşlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin  yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla GELİŞİM TIP LABORATUVARI’nın ISG hizmeti aldığı şirkete ve işyeri hekimine; lise öğrencisi stajyerler bakımından, stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, çalışanın yan haklar ve menfaat süreçlerinin yerine getirilmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na, bankalara, vergi dairesine uyuşmazlıklar çıkması halinde ve bunlar dışında rutin hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanın yan haklar ve menfaat süreçlerinin yerine getirilmesi, faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi, finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla GELİŞİM TIP LABORATUVARI’nın avukatlarına, hizmet aldığı mali müşavirlik şirketine, mahkemelere ve icra dairelerine aktarılmaktadır.

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI web sitesi ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler; yurt içinde veya yurt dışında hiçbir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI hissedarlarına/ortaklarına ilişkin kişisel veriler; finans muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili bankalara, muhasebe yazılım programına, mali müşavirlere, Vergi Dairesi’ne ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmaktadır.

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI hastalarına ilişkin kişisel veriler; yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hasta tetkik hizmetlerinin yerine getirilmesi kapsamında (yalnızca bulaşıcı hastalık (Covid,SARS vb. gibi) testleri ile sınırlı olarak ) Sağlık Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na ait yazılım sistemine, aktarımı sağlayan arayüz yazılım programına;

İş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hasta tetkik hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hasta takibini sağlayan yazılım programına ve hastanın özel sağlık sigortası olması halinde ilgili sigorta şirketine;

Ödeme süreçlerinin yerine getirilmesi kapsamında Mali Müşavirlik hizmeti aldığımız kuruluşa, Vergi Dairesi’ne ve muhasebe hizmeti aldığımız yazılım sistemine ve bu kapsamda yetkili diğer kurum ve kuruluşlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum kuruluşlarına, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; 

Ticari ileti gönderilmesine izin vermeniz halinde ileti yönetim sistemi kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (IYS sistemine), hizmet aldığımız IYS iş ortağımıza,  aktarılmaktadır.

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler; yurt içinde veya yurt dışında hiçbir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI tedarikçisi olan tüzel kişilerin yetkililerine ilişkin kişisel veriler; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans/muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla mali müşavirlik şirketine, muhasebe yazılım programına, bankalara ve vergi dairesine aktarılmaktadır.

 

GELİŞİM TIP LABORATUVARI tedarikçisi olan tüzel kişilerin çalışanlarına ilişkin kişisel veriler; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hasta tedavi hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla verilen hizmetin ifası ile doğrudan bağlantılı olan kamu kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 

Ayrıca İşyeri hekiminin kişisel verileri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarılmaktadır.

 

3-Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, tarafımıza ilettiğiniz belge ve fiziki formlar vasıtasıyla fiziken; bazı verilerin dijital ortamda iletilmesi nedeniyle elektronik olarak ve Laboratuvarımız şubelerinde fiziksel mekan güvenliğinin temini ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla güvenlik kamerası ile görüntü kaydı yapılması nedeniyle elektronik olarak toplanmaktadır. 

 

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin ifası ile doğrudan doğruya bağlantılı olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir. 

 

Bununla birlikte; Kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak kişisel verileriniz ancak KVKK md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın alınması üzerine ve açık rızanız uyarınca işlenecektir.

 

4- Kişisel Veri Sahibinin Hakları  

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;  

  

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz.

 

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak   https://www.gelisimlab.com.tr/ web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri eksiksiz doldurarak “Bağdat Caddesi, Mörel Apt. No:28, D:3/2-4 Kadıköy İstanbul” adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya KEP adresinizin mevcut olması halinde gelisimlab@hs01.kep.tr adresine göndermeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

KVKK BAŞVURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ