Anti–Nükleer Antikor (ANA) Profil 25 Nucleosome,dsDNA, Histones, Sm, RNO 68 D/A/C, SM/ RNP, SSA, Trim21, SSB, Scl– 70, Ku, PM/ Scl, Mi–2, Jo–1, PL–7, PL–12, SRP, Ribosomes, CENP A/B, PCNA, SP100, gb210, M2 recombinant, M2 natIVe, F–actin

  • Aşırı Hemoliz, Aşırı Lipemi ve Aşırı Bilirubineminin tüm testleri etkileyebileceği unutulmamalıdır.
  • Soğukta gönderilmesi gereken, plazması hemen ayrılması gereken gibi şartlara uymayan tüm örnekler red edilir.
  • 24 saatlik idrar toplanan tüm örneklerde idrar miktarı belirtilmelidir.
  • * Bu test, anlaşmalı laboratuvarımızda çalışılmaktadır.
  • Belirtilen sonuçlanma süreleri, laboratuvarımıza ayaktan başvuran hastalar için geçerlidir. Dış laboratuvar hizmeti vermekte olduğumuz anlaşmalı kurumlarımız için test sonuçlanma süreleri değişiklik göstermektedir.
KısaltmalarAçıklama
AAS:Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi
CASA:Computer-Assisted Semen Analysis
ECLIA:Electrochemiluminisence Immunoassay
ELISA:Enzyme Linked Immunosorbent Assay
FPIA:Fluorecence Polarization Immunoassay
ICMA:Immuno Chemiluminometric Assay
IFA:Immuno Fluorescent Assay
IHA:Indirekt Hemaglutinasyon
IRMA:Immuno Radiometric Assay
ISE:Ion Selective Electrode
LA:Lateks Aglutinasyon
PCR:Polymerase Chain Reaction
RIA:Radio Immunoassay
RID:Radial Immunodiffusion
RRA:Radio Receptor Assay
HPLC:High Performance Liquid Chromatography
MEIA:Mikropartikül Enzim Immunoassay
FC:Flow Cytometry
®:Laboratuvara danışınız