Gelişim Tıp Laboratuvarları Test Rehberi

3 Harfi İle Başlayan Testler

3 Alfa-Androstanedıol Glucuronıde (3a-diol G) (Serum)

5 Harfi İle Başlayan Testler

5–Hidroksi İndol Asetik Asit (5 HiAA)
5' Nukleotidaz

A Harfi İle Başlayan Testler

Abse Kültürü (Aerob)
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon, Kortikotropin)
ADA (Adenozin deaminaz aktivitesi)
ADA (Adenozin deaminaz aktivitesi)
Adacık Hücre Antikoru (Islet Cell Antibody–ICA)
Adefovir Direnç Mutasyonlari PCR + Sekans analizi
Adenovirus (F40/41) DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Adenovirus Antijeni
Adenovirus DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Adenovirüs Antikoru IgG (Serum)
Adenovirüs Antikoru IgM (Serum)
Aeromonas spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Aktive Protein C Rezistansı
Akut Lösemi Paneli
ALA (Aminolevülinik Asit)
Albumin (BOS)
Albumin (Mayi)
Albumin (Serum)
Aldolaz
Aldosteron
Aldosteron (İdrar)
Aldosteron/PRA Oranı
Alfa–1 Antitripsin (Dışkı)
Alfa–1 Antitripsin (Serum)
Alfa–2 Makroglobulin
Alfa–fetoprotein (AFP)
Alfa–fetoprotein MoM (AFP MoM) (Amniyon Sıvısı)
Alfa–fetoprotein MoM (AFP MoM) (Serum)
Alfa–HBDH (alfa–hidroksibütirik dehidrogenaz)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik)
Alkalen Fosfataz İzoenzimleri
ALT (SGPT)
Alüminyum (İdrar)
Alüminyum (Serum)
Amfetamin
AMH (Anti–Mullerian Hormon)
Amilaz (İdrar)
Amilaz (Serum)
Amiloid A
Amino Asit (İdrar)
Amino Asit (Plazma)
Amino Asit ve Acylcarnitine Profili
Amip Antijeni (Entamoeba histolytica)
Amip Antikoru (Entamoeba histolytica)
Amonyak
Anaerob Kültür
Androstenedione
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)
Anti – Over Antikor
Anti Gangliosid IgG Paneli (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, Sulfatid)
Anti Gangliosid IgM Paneli (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, Sulfatid)
Anti–beta–2 glikoprotein 1 Screen (IgM+IgG)
Anti–CCP (3. Jenerasyon) (Anti–Cyclic Citrullinated Peptide Antibody, CCP)
Anti–DNA (ss–DNA)
Anti–ds DNA
Anti–Düz Kas Antikoru (ASMA)
Anti–Endomisyum Antikor (IgA)
Anti–Endomisyum Antikor (IgG)
Anti–Faktör Xa
Anti–Fosfolipid Screen IgG (Kardiolipin, Fosfatidil serin, İnositol, Fosfatidik asit, Beta 2 glycoprotein I)
Anti–Fosfolipid Screen IgM (Kardiolipin, Fosfatidil serin, İnositol, Fosfatidik asit, Beta 2 glycoprotein i)
Anti–GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru, GAD Ab, GAD65 Antikoru)
Anti–Gliadin Antikor IgA
Anti–Gliadin Antikor IgG
Anti–Glomerular Bazal Membran Antikor (Anti–GBM) IgG
Anti–Glomerular Bazal Membran Antikoru (Anti–GBM) IgM
Anti–HAV IgG
Anti–HAV IgM
Anti–HBc IgG
Anti–HBc IgM
Anti–HBe
Anti–HBs
Anti–HCV
Anti–HCV (Doğrulama)
Anti–HDV (Delta)
Anti–HDV (Delta) IgG
Anti–HDV (Delta) IgM
Anti–HEV IgG
Anti–HEV IgM
Anti–HIV (1+2)
Anti–HIV (1+2) ve p24 Antijeni
Anti–Histon Antikor
Anti–İntrinsik Faktör Antikoru
Anti–Jo–1
Anti–Kardiyolipin (ACA) IgG
Anti–Kardiyolipin (ACA) IgM
Anti–Kardiyolipin Screen (IgG, IgM, IgA)
Anti–Mitokondrial Antikor (AMA)
Anti–Mitokondrial Antikor Tip M–2 (AMA–M2)
Anti–Musk
Anti–Nucleosom
Anti–Nükleer Antikor (ANA)
Anti–Nükleer Antikor (ANA) Profil 12 (ds DNA, RNP (A, C, 70), Sm, SS–A (60), SS–A (52), SS–B, Scl–70, CENP–B, Jo–1, Nucleosom, Histon, PO)
Anti–Nükleer Antikor (ANA) Profil 8 (ds DNA, RNP, Sm, SS–A, SS–B, Scl–70, CENP–B, Jo–1)
Anti–Nükleer Antikor (ANA) Screen (ds DNA, RNP, Sm, SS–A, SS–B, Scl–70, CENP–B, Jo–1)
Anti–Paryetal Hücre Antikoru (APCA)
Anti–Paryetal Hücre Antikoru (APCA) (İFA)
Anti–Pnömokok Antikor
Anti–Ribosomal P Protein
Anti–RNP Antikorlari
Anti–Scl 70 (Topoisomerase 1)
Anti–Sentromer Antikor
Anti–Skin Antikor
Anti–Sm (Sm Antikoru)
Anti–SSA (Anti–Ro)
Anti–SSB (Anti–La )
Anti–Thyroglobulin
Anti–Trombosit Antikoru
Antibiyogram
Antistreptolizin O (ASO) (Kantitatif)
Antitrombin III aktivitesi
Antitrombin III Antijeni
Apolipoprotein A 1
Apolipoprotein B
aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı)
ARB Aranması
ASCA IgA (Saccharomyces cerevisiae IgA)
ASCA IgG (Saccharomyces cerevisiae IgG)
Ascaris Lumbricoides IgG
Asetaminofen (Parasetamol)
Asetil Salisilik Asit (Salisilat)
Asetilkolin Esteraz (AChE)
Asetilkolin Reseptör Antikoru
Aseton
Asit Fosfataz
Asit Ham Testi
Aspergillus (Galactomannan) Antijen
Aspergillus (Galactomannan) Antikor
Aspergillus Multipleks PCR Testi
AST (SGOT)
Astrovirus PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Atipik Bakteriyel Pnömoni Etkenleri (Chlamydia pneumaniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila)
Ax0 Inhalants Mix (d1,d2,e1,e2,e3,g2,g8,m3,m6,t4,t9,t11,w1,w6,w9,w21) Allerjen Paneli

B Harfi İle Başlayan Testler

Bacillus anthracis IgG
Bakir (İdrar)
Bakir(Serum)
Balgam Kültürü + Antibiyogram
Balgamda Eozinofil Aranmasi
Barbitürat
Bartonella Henselae IgA
Bartonella Henselae IgG
Bartonella Henselae IgM
Bence–Jones Proteini
Bence–Jones Proteini (Elektroforez)
Benzodiazepin (Xanax, Valium, Diazepam, Librium, AtIVan, Serax gibi)
Beta 2–Mikroglobulin (BOS)
Beta 2–Mikroglobulin (İdrar)
Beta 2–Mikroglobulin (Serum)
Beta 2–Transferrin
Beta hCG
Beta–CTx (C–Telopeptid)
Bikarbonat (HCO3)
Bilirubin (Direkt)
Bilirubin (İndirekt)
Bilirubin (Total)
Biotin (Vitamin H)
Biotinidaz aktivitesi
Blastomyces Antikor
Bocavirus Type–1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Boğaz Kültürü
Boğmaca Kültürü
Bordetella pertussis DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Bordetella pertussis IgA Antikoru
Bordetella pertussis IgA Konfirmasyon
Bordetella pertussis IgG Antikoru
Bordetella pertussis IgG Konfirmasyon
Bordetella pertussis IgM Antikoru
Borrelia burgdorferi (Lyme) DNA PCR
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG (BOS)
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Konfirmasyon
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM (BOS)
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM Konfirmasyon
BOS Kültürü + Antibiyogram
Böbrek Taşi Analizi
Brucella (Rose Bengal) Screening
Brucella Aglutinasyonu (Coombs'lu Wright)
Brucella Aglutinasyonu (Wright)
Brucella IgA
Brucella IgG
Brucella IgM
BUN (Kan Üre Azotu)
Burun Sürüntü Kültürü + Antibiyogram

C Harfi İle Başlayan Testler

C 203 Ampisilin Sp. IgE
C 204 Amoksisilin Sp. IgE
C 76 Paracetamol Sp. IgE
C Reaktif Protein (CRP)Kantitatif (Serum)
C–1 İnaktivatör (C1 Esteraz İnhibitörü düzeyi)
C–ANCA (PR3)
C–Peptide
C1 Penicilloyl G sp. IgE
C2 Penicilloyl V sp. IgE
C51 Asetilsalisilikasit (Aspirin) Sp.IgE
CA 125
CA 15–3
CA 19–9
CA 72–4
Calprotectin
Camphylobacter Antijeni (Gaita)
Campylobacter jejuni DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Campylobacter spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Candida albicans DNA(8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Candida Antijeni (Candidomannan)
Candida Antikor
Candida Aranması (Materyalde)
Candida Kültürü
Carcino Embriyojenik Antijen (CEA)
CD 4 / CD 8
CD4 (T4)
CD56 (Doğal Öldürücü Hücreler)
CD8 (T8)
CDT (Kronik Alkol Bağımlılığı Testi)
CH50 (Kompleman Total)
Chlamydia Antijeni
Chlamydia IgA Konfirmasyon Testi
Chlamydia IgG Konfirmasyon Testi
Chlamydia pneumoniae DNA (PCR)
Chlamydia pneumoniae DNA PCR 22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae IgG (Serum)
Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia trachomatis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Chlamydia trachomatis IgA
Chlamydia trachomatis IgG
Cıva (İdrar)
Cıva (Kan)
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD–14 + HPV Genotiplendirme)
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD–14) Etkenler: Toplam Bakteri, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex Virus 1, Herpes simplex Virus 2, Cytomegalovirus
CK İzoenzimleri
Clonazepam (RIVotril)
Clostridium difficile DNA (Toksin A ve B) PCR
Clostridium difficile Toksin A ve B Antijeni (Gaita)
Clostridium difficile Toksin A/B DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
CMA (Heart Muscle Antikor)
CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
CMV (Cytomegalovirus) IgG Konfirmasyon Testi
CMV (Cytomegalovirus) IgM Konfirmasyon Testi
CMV DNA PCR Kantitatif
CMV IgG Ab (Sitomegalovirus IgG)
CMV IgG Avidite (Sitomegalovirus IgG Avidite)
CMV IgM Ab (Sitomegalovirus IgM)
CMV İlaç Direnci Testi (Gancyclovir, Foscarnet, Cidofovir)
Coccidioides Antikor
Coccidioides Antikor
Coronavirus 229E PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coronavirus HKU1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coronavirus NL63 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coronavirus OC43 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coxsackie Virüs Antikoru IgG
Coxsackie Virüs Antikoru IgM
Crosslinks (Pridinolin Kollajen Crosslinks,Pridinolin–Deoksipridinolin)
CRP Hassas (C Reaktif Protein) (h–CRP)
Cryptococcus Antijeni
Cryptosporidium Antijeni (Dışkı)
Cryptosporidium spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Cyfra 21–1

Ç Harfi İle Başlayan Testler

Çinko
Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26)

D Harfi İle Başlayan Testler

D 1 Dermatophagoides Pteronyssinus sp. IgE (Ev akarı)
D 2 Dermatophagoides Farinae sp. IgE (Ev akarı)
D–Dimer (Kantitatif)
Dansite
Demir
Demir 3 klorür (İdrar)
Demir Bağlama Kapasitesi (DBK )
Deoksipridinolin
Deri Yara Kültürü + Antibiyogram
DHEA – SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
DHEA (Dehidroepiandrosteron)
Dışkıda Multipleks PCR ile 17 Patojen Tespiti (C.ampylobacter jejuni, Campylobacter spp., Clostridium difficile taksin A/B, Escherichia coli 0157:H7, Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Aenomonas spp., Adenovirus (F40/41), Astrovirus, Rotavirus (A),
Diazepam
Dientamoeba fragilis DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Digoksin
Dihidrotestosteron (DHT)
Direkt Coombs (Kolon aglutinasyon)
Direkt Gram Boyalı Preparat
Direkt Nativ Preparat
Doku transglutaminaz IgA (Anti–Hu) (Anti–tTG IgA)
Doku transglutaminaz IgG (Anti–Hu) (Anti–tTG IgG)
Dopamin (İdrar)
Dopamin (Plazma)
Down Sendromu Dörtlü Tarama Testi (Free E3, AFP, hCG, İnhibin A)
Down Sendromu İkili Tarama Testi (PAPP–A, Free beta–hCG )
Down Sendromu İntegre Test (PAPP–A, Free beta–hCG, Free E3, AFP, hCG, İnhibin A)
Down Sendromu Üçlü Tarama Testi (E3, hCG, AFP)

E Harfi İle Başlayan Testler

E 1Cat Epithelia sp. IgE (Kedi epiteli ve kılı)
E 2 Dog Epithelia sp.IgE (Köpek epiteli ve kılı)
E 3 At Kılı/ kepeği sp. IgE (Horse Dander)
E 5 Köpek Kepeği Sp. IgE (dog dander)
E 7 Güvercin Pisliği sp. IgE
E 71 Tüy karışımı Sp. IgE (e70,e85,e86,e89)
E 78 Muhabbet Kuşu Tüyü Sp. IgE
E. coli Verotoksin (ShIgA) Antijen
EBV (Epstein – Barr virus) IgM Konfirmasyon
EBV (Epstein Barr virus) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
EBV–DNA Real Time PCR (Kantitatif)
EBV–Early AntIgEn IgG
EBV–EBNA IgG
EBV–EBNA IgM
EBV–VCA IgG
EBV–VCA IgM
EBV(Epstein – Barr virus) IgG Konfirmasyon
Echerichia coli 0157:H7 DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Echinococcus (Kist Hidatik) Hemaglutinasyon Testi
Echinococcus (Kist Hidatik) IgG (Serum)
ECP (Eozinofil Katyonik Protein)
EM1 Tüy karışım Sp. IgE (Feather Mix) (e70-kaz,e85-tavuk,e86ördek epiteli)
ENA Profili 17 (dsDNA, Nucleosome, Histone SmD1, U1-snRNP, P0, PCNA, SSA/Ro60kD, SSA/Ro52kD, SSB/La, CenpB, Scl70, Jo-1, PM-Scl, AMA-M2, Mi-2, Ku)
ENA Profili 8 (RNP, Sm, SS–A, SS–B, Scl–70, Jo–1, Histones, Nucleosomes)
Entamoeba histolytica DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Entecavir Direnç Mutasyonlari
Enterovirus PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Eozinofil Sayimi (Total)
Epinefrin (İdrar) (Adrenalin)
Epinefrin (Plazma) (Adrenalin)
Eritrofolat
Eritropoetin
Eritrosit sayimi
Estradiol (E2)
Etanol (İdrar)
Etanol (Serum)
Everolimus
EX72 Kuş Tüyü Karışımı (e78,e201,e213,e214)

F Harfi İle Başlayan Testler

F 1 Egg White sp. IgE (Yumurta beyazı)
F 10 Sesame seed Sp.IgE (Susam)
F 105 Chocolate sp. IgE (Çikolata)
F 11 Kara Buğday sp. IgE
F 12 Pea Sp.IgE (Bezelye)
F 13 Peanuts sp. IgE (Yer fıstığı)
F 14 Soybean sp. IgE (Soya fasulyesi)
F 16 Walnut sp. IgE (Ceviz)
F 17 Hazelnut sp. IgE (Fındık)
F 18 Brezilya Cevizi Sp. IgE (Brazil Nut)
F 2 Cow Milk sp. IgE (İnek sütü)
F 20 Almond sp. IgE (Badem)
F 202 Kaju fıstığı (cashew nut) Sp. IgE
F 203 Antep Fıstığı sp. IgE (Pistachio)
F 206 Uskumru sp. IgE
F 208 Lemon Sp.IgE (Limon)
F 210 Ananas Sp. IgE (Pineapple)
F 212 Mushrooms Sp.IgE (Mantar)
F 214 Spinach Sp.IgE (Ispanak)
F 216 Lahana Sp. IgE (Cabbage)
F 218 Kırmızı Biber, toz sp. IgE (Paprika, sweet pepper)
F 221 Coffee sp. IgE (Kahve)
F 226 Kabak Çekirdeği Sp. IgE
F 23 Crab sp. IgE (Yengeç)
F 231 Milk,cooked Sp.IgE (Kaynatılmış süt)
F 235 Mercimek Sp.IgE (Lentil)
F 236 İnek Peyniri Suyu Sp. IgE (cow s whey)
F 237 Kayısı Sp.IgE (Apricot)
F 24 Shrimp sp. IgE (Karides)
F 244 CucumberSp.IgE (Salatalık )
F 245 Egg Full sp. IgE (Tam yumurta)
F 247 Honey sp. IgE (Bal)
F 25 Tomato sp. IgE (Domates)
F 259 Üzüm Sp. IgE (Grape)
F 26 Pork sp. IgE (Domuz eti)
F 262 Patlıcan Sp.IgE
F 263 Yeşil Biber, toz sp. IgE (Green pepper)
F 27 Beef sp. IgE (Sığır eti)
F 279 Chili Biberi sp. IgE (chilipepper)
F 284 Turkey Meat sp. IgE (Hindi eti)
F 289 Hurma Sp. IgE
F 3 Cod Fish sp. IgE (Morina balığı)
F 300 Goat s Milk (Keçi sütü)
F 302 Mandalina Sp.IgE (Tangerine)
F 31 Carrot sp. IgE (Havuç)
F 325 Koyun sütü Sp. IgE
F 33 Orange sp. IgE (Portakal)
F 342 Siyah Zeytin sp. IgE (Black olive, fresh)
F 35 Potato sp. IgE (Patates)
F 37 Mussel sp. IgE (Midye)
F 4 Wheat Flour sp. IgE (Buğday unu)
F 40 Tuna sp. IgE (Ton balığı)
F 41 Salmon sp. IgE (Somon balığı)
F 44 Strawberry sp. IgE (Çilek)
F 45 Baker yeat Sp.IgE (Maya)
F 47 Garlic sp. IgE (Sarımsak)
F 48 Onion sp. IgE (Soğan)
F 49 Apple sp. IgE (Elma)
F 5 Rye Flour sp. IgE (Çavdar unu)
F 6 Barley Sp IgE (Arpa)
F 7 Oat flour (Yulaf) Sp.IgE
F 75 Egg yolk sp. IgE (Yumurta sarısı)
F 76 Alpha-Lactalbumın sp. IgE
F 77 Beta-Lactoglobulin sp. IgE
F 78 Kazein sp. IgE
F 79 Gluten sp. IgE
F 8 Maize Sp.IgE (Mısır )
F 83 Chicken sp. IgE (Tavuk)
F 84 Kiwi sp. IgE (Kivi)
F 85 Celery sp. IgE (Kereviz)
F 86 Parsley Sp.IgE (Maydanoz)
F 87 Melon Sp.IgE (Kavun)
F 88 Lamb Sp.IgE (Koyun eti)
F 9 Rice sp. IgE (Pirinç)
F 92 Banana sp. IgE (Muz)
F 93 Cocoa sp. IgE (Kakao)
F 94 Pear Sp.IgE (Armut)
F 95 Peach sp. IgE (Şeftali)
F209 Greyfurt Sp. IgE
F215 Göbek Salata Sp. IgE
F242 Kiraz Sp. IgE
F255 Erik Sp. IgE
F260 Brokoli Salata Sp. IgE
F270 Zencefil Sp. IgE
F291 Karnabahar Sp. IgE
F308 Sardalya Sp. IgE
F309 Nohut Sp. IgE
F313 Hamsi Sp. IgE
F326 Koyun Peyniri Suyu Sp. IgE
F329 Karpuz (Watermelon) Sp. IgE
F36 Hindistan Cevizi Sp. IgE
F60 İstavrit Sp. IgE
Faktör I (Fibrinojen)
Faktör II (Protrombin)
Faktör IV (İyonize Kalsiyum)
Faktör IX (Christmas, Anti–Hemofilik Faktör B)
Faktör IX İnhibitörü
Faktör V (Proakselerin, Labil Faktör)
Faktör V Leiden Mutasyonu (Faktör V Mutasyonu)
Faktör VII (Prokonvertin)
Faktör VIII (Hemofili A, Anti–Hemofilik Faktör A)
Faktör VIII İnhibitörü
Faktör X (Stuart–Prower Faktör)
Faktör XI (Plazma Tromboplastin Antecedent, PTA, Anti–Hemofilik Faktör C)
Faktör XII (Hageman Faktör)
Faktör XIII
FANA
Fasciola Hepatica Antikoru
Femoflor–16 Ürogenital/Vaginal Mikrobiyota Testi (Etkenler: Toplam Bakteri, Lactobacillus spp, Enterobacteria ceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Sneathia spp., Leptotrihia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera spp., Veillonella spp., Dialister spp., Lachnobacterum spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp., Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Eubacterium spp.
Fenilalanin (Kantitatif)
Fenitoin (Epdantoin, Difenilhidantoin)
Fenobarbital (Luminal)
Fenol
Ferritin
Fibrin Yikim Ürünleri (FDP)
Fibronektin (FN, Cold–insoluble Globulin, Opsonic 2–Surface Binding Protein, Cell Surface Protein)
Filarya IgG Antikoru
FM1 Çocuk gıda Panel (f1,f2,f3,f4,f14,f25,f75)
FM103 Gıda Paneli (f20,f25,f33,f44,f84,f87,f92,f95)
FM15 Meyve Paneli (f33-Portakal,f49-Elma,f92-Muz,f95-Şeftali)
FM17 Meyve Paneli (f49-Elma,f92-Muz,f94-Armut,f95-Şeftali)
FM2 Deniz Ürünleri Paneli (f3,f23,f24,f37)
FM3 Tahıl/Un Karışımı (f4,f6,f7,f8,f9)
FM4 Balık Paneli (f3,f41,f205,f206,f254)
FM6 Kuruyemiş Paneli (f16,f17,f18,f20,f36)
FM7 Sebze Paneli (f12,f15,f25,f31,f35)
FMF Mutasyon Analizi
Folik Asit
Formül Lökosit
Fosfor (24 Saatlik İdrar)
Fosfor (Serum)
Fosfor (Spot İdrar)
Francisella Tularensis IgG
Francisella Tularensis IgM
Free Beta – hCG MoM
Free Beta–hCG
Free Estriol (E3)
Free PSA
Free PSA / Total PSA Orani
Free T3
Free T4
Free Testosteron
Fronkül Kültürü + Antibiyogram
Fruktoz
Fruktozamin
FSH (Follikül Stimülan Hormon)
FTA–Abs Testi
FX1 Kuruyemiş (f13,f16,f17,f20,f36)
FX10 Et karışımı Sp. IgE (f26,f27,f75,f83,f284)
FX5 Pediatrik Gıda Paneli (f1,f2,f3,f4,f13,f14)
FX7 Gıda Karışımı (f25 domates f45 ekmek mayası f47 sarımsak f48 soğan f85 kereviz) Sp. IgE
FX8 Gıda Karışımı (f17 findik f18 brezilyacevizi f33 portakal f49 elma f93 kakao) Sp. IgE
FX9 Gıda Maddeleri Karışımı Sp. IgE (f20,f84,f87,f92,f259)

G Harfi İle Başlayan Testler

G13 Kadife Çimi sp. IgE (Velvet grass)
G2 Büyük Ayrık Otu sp. IgE (Bermuda grass)
G7 Hasır Otu sp. IgE (Common reed)
Gaita Kültürü + Antibiyogram
Gaitada Gizli Kan
Gaitada Hazım
Gaitada Parazit (Selofan band ile)
Gaitada Parazit Aranması
Gaitada Redüktan Madde
Gaitada Sterkobilinojen
Gaitanin Mikroskopik İncelemesi
Gamma–GT (Gamma–Glutamil Transferaz)
Gardnerella vaginalis DNA (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Gastrin
Gastrin–17 (EDTA li plazma) (GastroPanel içinde)
GastroPanel Test (Pepsinojen i, Pepsinojen ii, Gastrin–17, H. pilori antikorlari)
Gıda intolerans Testi (90 Gıda) (Elitrace)
Giardia Antijeni
Giardia lamblia DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Globulin
Glukagon
Glukoz
Glukoz (BOS)
Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G–6–PDH)
Glukoz ile Eşzamanli İnsulin Ölçümü (2 saat)
Glukoz ile Eşzamanli İnsulin Ölçümü (4 saat)
Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (1 saat)
Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (3 saat)
Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (5 saat)
GM1 Çayır Polenleri Paneli (g3,g4,g5,g6,g8)
GM15 Çayır Polenleri Paneli (g2,g7,g13)
GM2 Çayır Polenleri Paneli (g2,g5,g6,g8,g10,g17)
GM3 Ot karışımı Sp. IgE (g1,g5,g6,g12,g13)
Göz (Konjonktiva) Kültürü + Antibiyogram
Gram Boyalı Preparat
Growth Hormon (GH, Growth Hormon, Büyüme Hormonu, hGH, Somatotropin, STH)
Gruber–Widal Aglutinasyonu (Salmonella Grup Aglutinasyonu)

H Harfi İle Başlayan Testler

H 1 Greer sp. IgE (Ev tozu)
H. pylori C–14 Üre Nefes Testi
h2(Hollister-Stier Labs)Ev tozu
Hantavirus IgG Konfirmasyon Testi
Hantavirus IgM Konfirmasyon Testi
Haptoglobin
HbA1c (Glukohemoglobin)
HBDH alfa (alfa–hidroksibütirik dehidrogenaz)
HBeAg (HBe Antijeni)
HBsAg (HBs Antijeni)
HBsAg Konfirmasyon (Doğrulama) Testi
HBV İlaç Dirençleri (Adefovir+Entekavir+LamIVudin+Tenofovir)
HBV–DNA Genotip PCR+Sekans çalişmasi
HBV–DNA Kantitatif–Viral yük (Real–Time PCR)
HCV Genotip Tayini (Hepatit C) PCR + Sekans çalişmasi
HCV konfirmasyon (Doğrulama) Testi
HCV–RNA Kantitatif Viral Yük (Real–Time PCR)
HDL–Kolesterol
HDV–RNA PCR
HE4 (Human Epididymis Protein 4)
HE4 + CA 125
Helicobacter pylori Antijen (HpSA) (Gaita)
Helicobacter pylori Antikoru IgA (Serum)
Helicobacter pylori Antikoru IgA Konfirmasyon
Helicobacter pylori Antikoru IgG (Serum)
Helicobacter pylori Antikoru IgG Konfirmasyon
Helicobacter pylori DNA PCR
Hematokrit (Hct)
Hemoglobin (Hb)
Hemoglobin A2 (HbA2)
Hemoglobin Elektroforezi
Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)
Hemogram (22 parametre)
Herpes Tip I–II–DNA
HIV Konfirmasyon (Doğrulama=Western Blot) Testi
HIV–RNA Kantitatif–Viral yük (Real–Time PCR)
Hidroksiprolin
Hippürik Asit
Histoplazma Antijeni
Histoplazma Antikoru
Histoplazma Antikoru
HLA B–27
HLA B5
HLA B51
HLA-B*57:01 (ABACAVIR İlaç Sensitivite Testi)
Homosistein
Homovanilik Asit (HVA)
HPV Genotiplendirme (Kantitatif 15 Tip) Genotipler – Düşük Risk: 6, 11. (Ayrım yapmadan) Yüksek Risk: 16, 31, 33, 35, 52, 58 (Ayrım yapmadan),18, 39, 45, 59, (Ayrım yapmadan),56, 51, 68.
HPV Genotiplendirme (Kantitatif 21 Tip) Genotipler – Düşük Risk: 6, 11, 44. Yüksek Risk: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82.
HPV– DNA Genotip
HPV–DNA
HSV 1 IgG
HSV 1 IgM
HSV 2 IgG
HSV 2 IgM
HSV-1 & HSV-2 IgG Konfirmasyon Testi
HSV–1 (Herpes simpleks virus–1) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
HSV–2 (Herpes simpleks virus–2) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Human metapneumovirus PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Hücre Sayimi (Sıvılarda)
Hx1 Ev Tozu ve Akarları (h1-d1-d2-i6)
Hx2 Ev Tozu ve Akarları (h2-d1-d2-i6)

I Harfi İle Başlayan Testler

I 2 Eşek Arısı Zehiri Sp. IgE (white faced hornet)
I 4 Sarıca Arı Zehiri Sp. IgE
I 5 Sarı Yaban Arısı Zehiri Sp. IgE (yellow hornet)
I 6 German cocroach sp. IgE (Hamam böceği)
I 71 Sivrisinek Sp. IgE (mospuito)
I 75 Avrupa Yaban Arısı Zehiri Sp. IgE
I1 Balarısı Zehiri (Honey bee)
I3 Yaban Arası Zehiri (Common wasp)
IgA (BOS)
IgA (Serum)
IgD
IgE
IGF–1 (insulin–like Growth Factor–1, Somatomedin C)
IGFBP–3 (insulin–like Growth Factor Binding Protein–3)
IgG (BOS)
IgG (Serum)
IgG İndexi
IgG1 (Subclass 1)
IgG2 (Subclass 2)
IgG3 (Subclass 3)
IgG4 (Subclass 4)
IgM (BOS)
IgM (Serum)
Imuncomplex C1q
Influenza A H1N1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Influenza A PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Influenza B PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)

İ Harfi İle Başlayan Testler

İdrar Kültürü + Antibiyogram
İdrarda hCG
İdrarda Redüktan Madde
İmmün Yetmezlik Paneli (Lenfosit Sub Gruplari, Lenfosit Subset + Ek Monoklonaller)
İmmünelektroforez (İmmunfiksasyon) (BOS)
İmmünelektroforez (İmmunfiksasyon) (İdrar)
İmmünelektroforez (İmmunfiksasyon) (Serum)
İndirekt Coombs
İnfluenza A+B Antijeni
İnhibin A
İnhibin A MoM
İnhibin B
İnsulin
İnsulin Antikoru (iAA)
İnsulin Direnci (HOMA–DR)
İyot

J Harfi İle Başlayan Testler

JC (John Cunningham) Virüs PCR

K Harfi İle Başlayan Testler

K 20 Sheeps/Lambs wool sp. IgE (Yün)
K 82 Latex sp. IgE (Kauçuk)
Kabakulak (Mumps) IgG
Kabakulak (Mumps) IgM
Kalsitonin (Calcitonin)
Kalsiyum (İdrar)
Kalsiyum (Serum)
Kalsiyum / Kreatinin orani
Kan Grubu
Kan Kültürü + Antibiyogram
Kanama Zamani
Kappa / Lambda orani (Serum)
Kappa Hafif Zincir (İdrar)
Kappa Hafif Zincir (Serum)
Karbamazepin (Tegretol)
Karboksihemoglobin
Karyotip (Heparinli kan)
Katekolaminler (Bak: Epinefrin, Norepinefrin, Dopamin)
KLL Paneli
Klor (BOS)
Klor (İdrar)
Klor (Serum)
Koenzim Q10
Kokain
Kompleman C3
Kompleman C4
Koproporfirin
Kortizol (İdrar) (Serbest Kortizol)
Kortizol (Serum)
Kreatin Kinaz (CPK, CK)
Kreatin Kinaz MB İzoenzim (CK–MB)
Kreatinin (24 saatlik İdrar)
Kreatinin (Spot İdrar)
Kreatinin (Serum)
Kreatinin Klerensi
Kriyofibrinojen
Kriyoglobulin
Kromogranin A
Kromozom analizi (Amniyon Sıvısı)
Kulak Akintisi Kültürü + Antibiyogram
Kurşun
Kültür + Antibiyogram (İdrar, Boğaz, Balgam, Vagen vb.)

L Harfi İle Başlayan Testler

Laktik Asit (Laktat)
Laktoz Tolerans testi
Lambda Hafif Zincir (İdrar)
Lambda Hafif Zincir (Serum)
LamIVudin (YMDD) Direnç Mutasyonlari
Lamotrigine (Lamictal)
LC1 (Liver cytosolic antIgEn)
LDH (BOS)
LDH (Mayi)
LDH (Serum)
LDH İzoenzim Elektroforezi
LDL Kolesterol
LE Hücresi Aranmasi (Lupus Eritematosis Hücresi)
Legionella Antijeni
Legionella pneumophila DNA
Legionella pneumophila DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Legionella Pneumophila IgG (1–7) (Serum)
Legionella Pneumophila IgM (1–7) (Serum)
Leishmania Antikoru IgG
Lenfosit (Kan)
Lenfosit Subgruplari (Lenfosit Subset)
Leptin
Leptospira IgG (Weil Hastaliği Antikoru)
Leptospira IgM (Weil Hastaliği Antikoru)
Levetiracetam
Lipaz
Lipid Elektroforezi (Lipoprotein Elektroforezi)
Lipoprotein ( a )
Listeria Grup Aglutinasyonu
Listeria monocytogenes DNA (PCR)
Lityum
Liver Kidney Mikrozomal Antikor Tip 1 (LKM Tip 1)
Lizozim
Lökosit (BOS)
Lökosit (Kan)
Lökosit (Sıvılarda)
Lupus Antikoagülan (doğrulama testi ile)

M Harfi İle Başlayan Testler

M1 Penicillium notatum Sp.IgE
M2 Cladosprorium herbarum Sp.IgE
M3 Aspergillus fumigatus Sp.IgE
M6 Alternaria alternata Sp.IgE
Magnezyum (24 saatlik idrar)
Magnezyum (Serum)
Makroprolaktin
Mantar Aranmasi
Mantar Kültürü
Marijuana (THC, Esrar, Tetrahydrocannabinol)
Menenjit/Sepsis Etkenleri Multipleks PCR Testi
Mesomark (Mezotelyoma Kanser Antijen Testi )
Metadon
Metamfetamin
Metanefrin (İdrar)
Metanefrin (Plazma)
Metanol (Metil Alkol)
Methemoglobulin
Mikroalbumin (24 saatlik İdrar)
Mikroalbumin (Spot İdrar)
Mikroalbumin / Kreatinin Oranı
Miyoglobin
Miyoglobin (İdrar)
MM1 Küf Paneli (m1,m2,m3,m4,m6)
Moleküler Alerji (Madx-MAT)
Monotest (Monospot Test)
Morfin, Opiat, Heroin (Kodein, Naloksen, Opium, Eroin gibi)
MTHFR Mutasyon Analizi (A1298C)
MTHFR Mutasyon Analizi (C677T)
Mukopolisakkarit Analizi (İdrarda) (Yüksek Rezolüsyon)
Mycobacterium tuberculosis DNA
Mycobacterium tuberculosis Rifampisin Direnci Testi
Mycoplasma genitalium DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Mycoplasma hominis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Mycoplasma pneumonia IgG
Mycoplasma pneumonia IgM
Mycoplasma pneumoniae DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Myeloperoksidaz (MPO)

N Harfi İle Başlayan Testler

N–Terminal Telopeptit (NTx, Kollajen tip i N terminal)
Nazal Smear
Nazofarenks Kültürü + Antibiyogram
Neisseria gonorrhoeae DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Nitroprussiad testi
Norepinefrin (İdrar) (Noradrenalin)
Norepinefrin (Plazma) (Noradrenalin)
Normetanefrin (İdrar)
Normetanefrin (Plazma)
Norovirus (GI, GII, GIII) PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Nörovirüs Antijeni
NSE (Nöron Spesifik Enolaz)
NT–MoM
Nükleer Matriks Protein (NMP–22) (Yerine UBC çalişilir)

O Harfi İle Başlayan Testler

Oksalat (24 saatlik idrar)
Oksalat (Spot İdrar)
Oligoklonal Bant Araştirmasi
Opiatlar (Kodein, Naloksen, Opium, Eroin, Haşhaş gibi)
Organik Asit (İdrar)
Osmolalite (24 Saatlik İdrar)
Osmolalite (Serum)
Osmolalite (Spot İdrar)
Osmotik Frajilite
Osmotik Frajilite (İnkübasyonlu)
Osteokalsin
Otoimmün Hepatit (Karaciğer) Paneli (M2, LKM1, LC1, SLA ve F–actin)
Oxcarbazepine (Trileptal)

P Harfi İle Başlayan Testler

P–ANCA (MPO–ANCA)
PAi–1 4G/5G Polimorfizmi
PALIOMA BK Viral Yük Testi
Pankreatik Amilaz
PAPP–A
PAPP–A MoM
Paracoccidioides Antikor
Parainfluenza–1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Parainfluenza–2 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Parainfluenza–3 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Parainfluenza–4 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Paraneoplastik Panel (Anti Hu, Anti Yo, Anti Ri, Anti Ta, Anti Ma)
Parathormon (Intact)
Parechovirus PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Parvovirus B–19 DNA
Parvovirus B–19 IgG Antikor
Parvovirus B–19 IgM Antikor
Parvovirüs B–19 IgG Konfirmasyon Testi
Parvovirüs B–19 IgM Konfirmasyon Testi
Pepsinojen 1 (GastroPanel içinde)
Pepsinojen 2 (GastroPanel içinde)
Periodontal Hastalik Etkenleri (Actinobacillus actinomycetemcomita, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingIValis)
Phadiatop (Inhalan alerjenler) Sp. IgE
Pıhtılaşma Zamanı
Piruvat
Pirüvatkinaz
Plasmodium Aranmasi (Kanda Sitma Plasmodisi Aranmasi, Kalin Damla Preparat)
Plasmodium tarama DNA PCR
Plazma Renin aktivitesi (Angiotensin I)
Plazminojen
Porfirin (Kalitatif)
Porfirin (Kantitatif)
Porfobilinojen (Kantitatif)
Potasyum (BOS)
Potasyum (İdrar)
Potasyum (Serum)
Prealbumin
Pridinolin
Primidon (Mysolin)
Pro–BNP (pro–brain natriuretic peptide)
Progesteron
Prokalsitonin
Prolaktin
Prostatik Asit Fosfataz (PAP)
Protein (24 Saatlik İdrar)
Protein (BOS)
Protein (Mayi)
Protein (Serum)
Protein (Spot İdrar)
Protein C aktivitesi
Protein C Antijeni
Protein Elektroforezi (İdrar)
Protein Elektroforezi (Serum)
Protein S aktivitesi
Protein S Antijeni
PROTİA Geniş Spesifik IgE Allerji Paneli (107 Allerjen)
Protrombin (Faktör II) Gen Mutasyon Analizi (G20210A)
Protrombin Zamani
PSA (Prostat Spesifik Antijen)
Pseudokolinesteraz
Püy Kültürü + Antibiyogram

R Harfi İle Başlayan Testler

Renin
Retikülosit
Rhinovirus / Enterovirus PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Rivalta Testi
Romatoid Faktör (RF) (Kantitatif)
Romatoid Faktör (RF) IgA
Romatoid Faktör (RF) IgG
Romatoid Faktör (RF) IgM
Rotavirus (A) PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Rotavirus Antijeni
RPR (Rapid Plazma Reagin)
RSV Antijeni
RSV IgG
RSV IgM
RSV–A PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
RSV–B PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Rubella (Kızamıkçık) IgM
Rubella (Kizamikçik) IgG
Rubella IgG Avidite
Rubella IgG Konfirmasyon Testi
Rubeola (Kızamık) IgG
Rubeola (Kızamık) IgM

S Harfi İle Başlayan Testler

S–100 Protein
Safra Asitleri (Açlık)
Safra Asitleri (Tokluk)
Salmonella spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Sedimentasyon Hizi
Selenyum
SepsiTest (ve UMD) PCR (600 den fazla bakteri ve fungal etken tanisi)
Serotonin (İdrar) (5–OH Triptamin)
Serotonin (Serum) (5–OH Triptamin)
Seruloplazmin
SHBG (Sex Hormon Binding Globulin)
ShIgA toXIn–producing E. coli (STEC) DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Siklosporin (Sandomim)
Sistatin C
Sistin
Sistin (Kantitatif)
Sitrat (Sitrik asit)
SKMA (SKELETAL Muscle Antikor) (IFA)
SLA (Soluble Liver antIgen)
Sodyum (BOS)
Sodyum (İdrar)
Sodyum (Serum)
Soğuk Aglutinasyon
Solunum Yollari Patojenleri Multipleks PCR Testi ( 22 etken Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, influenza A, influenza B, RSV–A, RSV–B, Human metapneumovirus, Rhinovirus/Enterovirus, Adenovirus, Bocavirus Type1, Coronavirus HKU1/NL63, Coronavirus OC43, Coronavirus 229E, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza3, Parainfluenza4, Influenza A H1N1 pdm09
Sperm Kruger Morfolojisi
Sperm Kültürü + Antibiyogram
Sperm Yikama
Spermde Fruktoz
Spermiyogram
Spermiyogram (Konvansiyonel)
Sporothr IX Antikor
Squamous Cell Carcinoma Antijen (SCCA)
Sterkobilinojen (Gaita)
Strep A Antijen Testi
Strep B Antijeni Testi
Streptokok Grup Tayini
Su Analizi (Bakteriyolojik su analizi )

T Harfi İle Başlayan Testler

T3 Huş Ağacı
Tacrolimus (FK 506)
Tam İdrar Tetkiki
TCA(Trichlroacetic acid)
TCE (Trikloroetanol)
Tenofovir Direnç Mutasyonlari
Teofilin
Testosteron Biyoyararlanimi
Tetanos Antikoru (Hizli) Test
Tetanos Antikoru IgG
Tetrahidrokannabiol THC (Esrar, Marijuana, Kannabiol gibi)
Tg (Tiroglobulin)
Tiroid Peroksidaz Antikoru (Anti–TPO) (Tiroid Mikrozomal) (Serum)
TM2 Ağaç Paneli (t2,t3,t4,t15)
TM3 Ağaç Paneli (t1,t7,t12,t14)
Toksoplazma DNA (PCR )
Toksoplazma IgG
Toksoplazma IgG Avidite
Toksoplazma IgM
Topiramat
TORCH Screening IgG Konfirmasyon Testi
TORCH Screening IgM Konfirmasyon Testi
Total Demir Bağlama Kapasitesi (TDBK, TiBC)
Total Kolesterol
Total T3
Total T4
Total Testosteron
TPHA
Transferrin
Treponema + VDRL IgG Konfirmasyon Testi
Treponema + VDRL IgM Konfirmasyon Testi
Treponema pallidum DNA PCR (9 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Trichinella Spiralis IgG
Trichomonas vaginalis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Trigliserid
Triptik AktIvite (Tripsin)
Trisiklik Antidepresan
Trombofili Paneli (MTHFR–677, FACTOR II, FAKTOR V)
Trombosit Sayimi
Troponin I
Troponin T
TSH (Tiroid Stimülan Hormon)
TSH Reseptör Antikoru (TSH Reseptör Bloke Edici Antikor, TSH Reseptör, TRAb, TRAC)
Tüberküloz (Mikobakteri) tip tayini
Tüberküloz İlaç Rezistansi (Majör İlaçlar)
Tüberküloz İlaç Rezistansi (Minör İlaçlar)
Tüberküloz Kültürü (Löwenstein–Jensen)
Tüberküloz Kültürü (MGIT)
Tüberküloz T–SPOT.TB Test (iGRA Test)
Tx2 Ağaç karışımı (t1,t3,t5,t7,t10) Sp. IgE
TX5 Ağaç karışımı - Erken açanlar- Sp. IgE (t2,t4,t8,t12,t14)

U Harfi İle Başlayan Testler

Ureaplasma Kültürü
Ureaplasma urealyticum DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Uyuşturucu Paneli Tarama (Amfetamin, Barbitürat, Benzodiazepin, Kokain, Marijuana, Metadon, Metamfetamin, Morfin, Opiatlar, Trisiklik Antidepresan)

Ü Harfi İle Başlayan Testler

Üre (İdrar)
Üre (Serum)
Üre Klerens
Üretral Akinti Kültürü + Antibiyogram
Ürik Asit (İdrar)
Ürik Asit (Serum)
Üropepsinojen
Üroporfirin

V Harfi İle Başlayan Testler

Vaginal Kültür + Antibiyogram
Valproik Asit
Vanilmandelik asit (VMA)
VDRL
Verotoksin (ShIgA) Antijen
Vitamin A (Retinol)
Vitamin B 12 – AKTİF
Vitamin B 12 (Kobalamin)
Vitamin B1 (Tiamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niasin)
Vitamin B6 (Pridoksin)
Vitamin C (Askorbik Asit)
Vitamin E (Alfa Tokoferol, Tokoferol)
Vitamin K
VLDL Kolesterol
Von Willebrand Faktör aktivitesi (Ristosetin Kofaktör)
Von Willebrand Faktör Antijeni
VZV (Varicella Zoster Virus) DNA
VZV (Varicella zoster virus) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
VZV (Varicella Zoster virus) IgG (Serum)
VZV (Varicella Zoster Virus) IgM (Serum)

W Harfi İle Başlayan Testler

W 204 Ayçiçeği Sp. IgE (Sunflower)
Weil Felix Testi (Riketsiya)
WM1 Yabani Ot Paneli (w1,w6,w7,w10,w19)
WX3 Yabani Ot/Çiçek karışımı Sp. IgE (w6,w9,w10,w12,w20)

Y Harfi İle Başlayan Testler

Y Kromozomu Mikrodelesyonu
Yara (Lezyon) Kültürü + Antibiyogram
Yersinia enterocolitica DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)

Z Harfi İle Başlayan Testler

Zika Virus
Zika Virus IgM