Gelişim Tıp Laboratuvarları Test Rehberi

A Harfi İle Başlayan Testler

Abse Kültürü (Aerob)
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon, Kortikotropin)
ADA (Adenozin deaminaz aktivitesi)
ADA (Adenozin deaminaz aktivitesi)
Adacık Hücre Antikoru (Islet Cell Antibody–ICA)
Adefovir Direnç Mutasyonlari PCR + Sekans analizi
Adenovirus (F40/41) DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Adenovirus Antijeni
Adenovirus DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Adenovirüs Antikoru IgG (Serum)
Adenovirüs Antikoru IgM (Serum)
Aeromonas spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Aktive Protein C Rezistansı
Akut Lösemi Paneli
ALA (Aminolevülinik Asit)
Albumin (BOS)
Albumin (Mayi)
Albumin (Serum)
Aldolaz
Aldosteron
Aldosteron (İdrar)
Aldosteron/PRA Oranı
Alfa–1 Antitripsin (Dışkı)
Alfa–1 Antitripsin (Serum)
Alfa–2 Makroglobulin
Alfa–fetoprotein (AFP)
Alfa–fetoprotein MoM (AFP MoM) (Amniyon Sıvısı)
Alfa–fetoprotein MoM (AFP MoM) (Serum)
Alfa–HBDH (alfa–hidroksibütirik dehidrogenaz)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik)
Alkalen Fosfataz İzoenzimleri
ALT (SGPT)
Alüminyum (İdrar)
Alüminyum (Serum)
Amfetamin
AMH (Anti–Mullerian Hormon)
Amilaz (İdrar)
Amilaz (Serum)
Amiloid A
Amino Asit (İdrar)
Amino Asit (Plazma)
Amino Asit ve Acylcarnitine Profili
Amip Antijeni (Entamoeba histolytica)
Amip Antikoru (Entamoeba histolytica)
Amonyak
Anaerob Kültür
Androstenedione
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)
Anti – Over Antikor
Anti Gangliosid IgG Paneli (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, Sulfatid)
Anti Gangliosid IgM Paneli (GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, Sulfatid)
Anti–beta–2 glikoprotein 1 Screen (IgM+IgG)
Anti–CCP (3. Jenerasyon) (Anti–Cyclic Citrullinated Peptide Antibody, CCP)
Anti–DNA (ss–DNA)
Anti–ds DNA
Anti–Düz Kas Antikoru (ASMA)
Anti–Endomisyum Antikor (IgA)
Anti–Endomisyum Antikor (IgG)
Anti–Faktör Xa
Anti–Fosfolipid Screen IgG (Kardiolipin, Fosfatidil serin, İnositol, Fosfatidik asit, Beta 2 glycoprotein I)
Anti–Fosfolipid Screen IgM (Kardiolipin, Fosfatidil serin, İnositol, Fosfatidik asit, Beta 2 glycoprotein i)
Anti–GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru, GAD Ab, GAD65 Antikoru)
Anti–Gliadin Antikor IgA
Anti–Gliadin Antikor IgG
Anti–Glomerular Bazal Membran Antikor (Anti–GBM) IgG
Anti–Glomerular Bazal Membran Antikoru (Anti–GBM) IgM
Anti–HAV IgG
Anti–HAV IgM
Anti–HBc IgG
Anti–HBc IgM
Anti–HBe
Anti–HBs
Anti–HCV
Anti–HCV (Doğrulama)
Anti–HDV (Delta)
Anti–HDV (Delta) IgG
Anti–HDV (Delta) IgM
Anti–HEV IgG
Anti–HEV IgM
Anti–HIV (1+2)
Anti–HIV (1+2) ve p24 Antijeni
Anti–Histon Antikor
Anti–İntrinsik Faktör Antikoru
Anti–Jo–1
Anti–Kardiyolipin (ACA) IgG
Anti–Kardiyolipin (ACA) IgM
Anti–Kardiyolipin Screen (IgG, IgM, IgA)
Anti–Mitokondrial Antikor (AMA)
Anti–Mitokondrial Antikor Tip M–2 (AMA–M2)
Anti–Musk
Anti–Nucleosom
Anti–Nükleer Antikor (ANA)
Anti–Nükleer Antikor (ANA) Profil 12 (ds DNA, RNP (A, C, 70), Sm, SS–A (60), SS–A (52), SS–B, Scl–70, CENP–B, Jo–1, Nucleosom, Histon, PO)
Anti–Nükleer Antikor (ANA) Profil 8 (ds DNA, RNP, Sm, SS–A, SS–B, Scl–70, CENP–B, Jo–1)
Anti–Nükleer Antikor (ANA) Screen (ds DNA, RNP, Sm, SS–A, SS–B, Scl–70, CENP–B, Jo–1)
Anti–Paryetal Hücre Antikoru (APCA)
Anti–Paryetal Hücre Antikoru (APCA) (İFA)
Anti–Pnömokok Antikor
Anti–Ribosomal P Protein
Anti–RNP Antikorlari
Anti–Scl 70 (Topoisomerase 1)
Anti–Sentromer Antikor
Anti–Skin Antikor
Anti–Sm (Sm Antikoru)
Anti–SSA (Anti–Ro)
Anti–SSB (Anti–La )
Anti–Thyroglobulin
Anti–Trombosit Antikoru
Antibiyogram
Antistreptolizin O (ASO) (Kantitatif)
Antitrombin III aktivitesi
Antitrombin III Antijeni
Apolipoprotein A 1
Apolipoprotein B
aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı)
ARB Aranması
ASCA IgA (Saccharomyces cerevisiae IgA)
ASCA IgG (Saccharomyces cerevisiae IgG)
Ascaris Lumbricoides IgG
Asetaminofen (Parasetamol)
Asetil Salisilik Asit (Salisilat)
Asetilkolin Esteraz (AChE)
Asetilkolin Reseptör Antikoru
Aseton
Asit Fosfataz
Asit Ham Testi
Aspergillus (Galactomannan) Antijen
Aspergillus (Galactomannan) Antikor
Aspergillus Multipleks PCR Testi
AST (SGOT)
Astrovirus PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Atipik Bakteriyel Pnömoni Etkenleri (Chlamydia pneumaniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila)
Ax0 Inhalants Mix (d1,d2,e1,e2,e3,g2,g8,m3,m6,t4,t9,t11,w1,w6,w9,w21) Allerjen Paneli