Gelişim Tıp Laboratuvarları Test Rehberi

B Harfi İle Başlayan Testler

Bacillus anthracis IgG
Bakir (İdrar)
Bakir(Serum)
Balgam Kültürü + Antibiyogram
Balgamda Eozinofil Aranmasi
Barbitürat
Bartonella Henselae IgA
Bartonella Henselae IgG
Bartonella Henselae IgM
Bence–Jones Proteini
Bence–Jones Proteini (Elektroforez)
Benzodiazepin (Xanax, Valium, Diazepam, Librium, AtIVan, Serax gibi)
Beta 2–Mikroglobulin (BOS)
Beta 2–Mikroglobulin (İdrar)
Beta 2–Mikroglobulin (Serum)
Beta 2–Transferrin
Beta hCG
Beta–CTx (C–Telopeptid)
Bikarbonat (HCO3)
Bilirubin (Direkt)
Bilirubin (İndirekt)
Bilirubin (Total)
Biotin (Vitamin H)
Biotinidaz aktivitesi
Blastomyces Antikor
Bocavirus Type–1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Boğaz Kültürü
Boğmaca Kültürü
Bordetella pertussis DNA PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Bordetella pertussis IgA Antikoru
Bordetella pertussis IgA Konfirmasyon
Bordetella pertussis IgG Antikoru
Bordetella pertussis IgG Konfirmasyon
Bordetella pertussis IgM Antikoru
Borrelia burgdorferi (Lyme) DNA PCR
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG (BOS)
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Konfirmasyon
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM (BOS)
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM Konfirmasyon
BOS Kültürü + Antibiyogram
Böbrek Taşi Analizi
Brucella (Rose Bengal) Screening
Brucella Aglutinasyonu (Coombs'lu Wright)
Brucella Aglutinasyonu (Wright)
Brucella IgA
Brucella IgG
Brucella IgM
BUN (Kan Üre Azotu)
Burun Sürüntü Kültürü + Antibiyogram