Gelişim Tıp Laboratuvarları Test Rehberi

C Harfi İle Başlayan Testler

C 203 Ampisilin Sp. IgE
C 204 Amoksisilin Sp. IgE
C 76 Paracetamol Sp. IgE
C Reaktif Protein (CRP)Kantitatif (Serum)
C–1 İnaktivatör (C1 Esteraz İnhibitörü düzeyi)
C–ANCA (PR3)
C–Peptide
C1 Penicilloyl G sp. IgE
C2 Penicilloyl V sp. IgE
C51 Asetilsalisilikasit (Aspirin) Sp.IgE
CA 125
CA 15–3
CA 19–9
CA 72–4
Calprotectin
Camphylobacter Antijeni (Gaita)
Campylobacter jejuni DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Campylobacter spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Candida albicans DNA(8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Candida Antijeni (Candidomannan)
Candida Antikor
Candida Aranması (Materyalde)
Candida Kültürü
Carcino Embriyojenik Antijen (CEA)
CD 4 / CD 8
CD4 (T4)
CD56 (Doğal Öldürücü Hücreler)
CD8 (T8)
CDT (Kronik Alkol Bağımlılığı Testi)
CH50 (Kompleman Total)
Chlamydia Antijeni
Chlamydia IgA Konfirmasyon Testi
Chlamydia IgG Konfirmasyon Testi
Chlamydia pneumoniae DNA (PCR)
Chlamydia pneumoniae DNA PCR 22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae IgG (Serum)
Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia trachomatis DNA PCR (8 CYB patojenler ile birlikte Multipleks PCR içinde)
Chlamydia trachomatis IgA
Chlamydia trachomatis IgG
Cıva (İdrar)
Cıva (Kan)
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD–14 + HPV Genotiplendirme)
Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler (STD–14) Etkenler: Toplam Bakteri, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex Virus 1, Herpes simplex Virus 2, Cytomegalovirus
CK İzoenzimleri
Clonazepam (RIVotril)
Clostridium difficile DNA (Toksin A ve B) PCR
Clostridium difficile Toksin A ve B Antijeni (Gaita)
Clostridium difficile Toksin A/B DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
CMA (Heart Muscle Antikor)
CMV (Cytomegalovirus) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
CMV (Cytomegalovirus) IgG Konfirmasyon Testi
CMV (Cytomegalovirus) IgM Konfirmasyon Testi
CMV DNA PCR Kantitatif
CMV IgG Ab (Sitomegalovirus IgG)
CMV IgG Avidite (Sitomegalovirus IgG Avidite)
CMV IgM Ab (Sitomegalovirus IgM)
CMV İlaç Direnci Testi (Gancyclovir, Foscarnet, Cidofovir)
Coccidioides Antikor
Coccidioides Antikor
Coronavirus 229E PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coronavirus HKU1 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coronavirus NL63 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coronavirus OC43 PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Coxsackie Virüs Antikoru IgG
Coxsackie Virüs Antikoru IgM
Crosslinks (Pridinolin Kollajen Crosslinks,Pridinolin–Deoksipridinolin)
CRP Hassas (C Reaktif Protein) (h–CRP)
Cryptococcus Antijeni
Cryptosporidium Antijeni (Dışkı)
Cryptosporidium spp. DNA PCR (17 gastrointestinal patojenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Cyfra 21–1