Gelişim Tıp Laboratuvarları Test Rehberi

H Harfi İle Başlayan Testler

H 1 Greer sp. IgE (Ev tozu)
H. pylori C–14 Üre Nefes Testi
h2(Hollister-Stier Labs)Ev tozu
Hantavirus IgG Konfirmasyon Testi
Hantavirus IgM Konfirmasyon Testi
Haptoglobin
HbA1c (Glukohemoglobin)
HBDH alfa (alfa–hidroksibütirik dehidrogenaz)
HBeAg (HBe Antijeni)
HBsAg (HBs Antijeni)
HBsAg Konfirmasyon (Doğrulama) Testi
HBV İlaç Dirençleri (Adefovir+Entekavir+LamIVudin+Tenofovir)
HBV–DNA Genotip PCR+Sekans çalişmasi
HBV–DNA Kantitatif–Viral yük (Real–Time PCR)
HCV Genotip Tayini (Hepatit C) PCR + Sekans çalişmasi
HCV konfirmasyon (Doğrulama) Testi
HCV–RNA Kantitatif Viral Yük (Real–Time PCR)
HDL–Kolesterol
HDV–RNA PCR
HE4 (Human Epididymis Protein 4)
HE4 + CA 125
Helicobacter pylori Antijen (HpSA) (Gaita)
Helicobacter pylori Antikoru IgA (Serum)
Helicobacter pylori Antikoru IgA Konfirmasyon
Helicobacter pylori Antikoru IgG (Serum)
Helicobacter pylori Antikoru IgG Konfirmasyon
Helicobacter pylori DNA PCR
Hematokrit (Hct)
Hemoglobin (Hb)
Hemoglobin A2 (HbA2)
Hemoglobin Elektroforezi
Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)
Hemogram (22 parametre)
Herpes Tip I–II–DNA
HIV Konfirmasyon (Doğrulama=Western Blot) Testi
HIV–RNA Kantitatif–Viral yük (Real–Time PCR)
Hidroksiprolin
Hippürik Asit
Histoplazma Antijeni
Histoplazma Antikoru
Histoplazma Antikoru
HLA B–27
HLA B5
HLA B51
HLA-B*57:01 (ABACAVIR İlaç Sensitivite Testi)
Homosistein
Homovanilik Asit (HVA)
HPV Genotiplendirme (Kantitatif 15 Tip) Genotipler – Düşük Risk: 6, 11. (Ayrım yapmadan) Yüksek Risk: 16, 31, 33, 35, 52, 58 (Ayrım yapmadan),18, 39, 45, 59, (Ayrım yapmadan),56, 51, 68.
HPV Genotiplendirme (Kantitatif 21 Tip) Genotipler – Düşük Risk: 6, 11, 44. Yüksek Risk: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82.
HPV– DNA Genotip
HPV–DNA
HSV 1 IgG
HSV 1 IgM
HSV 2 IgG
HSV 2 IgM
HSV-1 & HSV-2 IgG Konfirmasyon Testi
HSV–1 (Herpes simpleks virus–1) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
HSV–2 (Herpes simpleks virus–2) DNA PCR (7 Viral etkenle birlikte Multipleks PCR içinde)
Human metapneumovirus PCR (22 etkenle birlikte solunum patojenleri Multipleks PCR içinde)
Hücre Sayimi (Sıvılarda)
Hx1 Ev Tozu ve Akarları (h1-d1-d2-i6)
Hx2 Ev Tozu ve Akarları (h2-d1-d2-i6)