Multipleks PCR Testleri

Çok sayıda etkenin tek bir çalışmada saptanması
Multipleks PCR teknolojisi ile, tek bir örnekten tek çalışmada birden fazla bakteri, virus, fungus ya da parazit saptanabilmektedir.
Laboratuvarlarımızda, çok sayıda multipleks PCR testi yapılmaktadır. Bunlar içinde, klinik tanı yönünden en fazla yarar sağlayacak olan başlıca testleri şöylece sıralayabiliriz:

a. 22 Solunum Yolu Etkeni Multipleks PCR Testi (RespiFinder SMART 22 FAST)
Bu test ile, 18 viral ve 4 bakteriyel etken aynı çalışmada aranmaktadır.
Bakteriyel etkenler: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis

Viral etkenler: Influenza A, Influenza B, RSV-A, RSV-B, Human metapneumovirus, Rhinovirus/Enterovirus, Adenovirus, Influenza A H1N1, Parainfluenza-1, Parainfluenza-2, Parainfluenza-3, Parainfluenza-4, Bocavirus, Coronavirus NL63, Coronavirus HKU1, Coronavirus 229E, Coronavirus OC43

Çalışma örnekleri: Nazofaringeal aspirat/lavaj, Boğaz sürüntü örnekleri, Bronkoalveolar lavaj örneği, Balgam
Çalışma süresi : Hafta içi her gün öğleden önce alınan örnekler ertesi gün akşam 18.00 da sonuçlanır. 
Yöntem : Multipleks Real-Time PCR

b. Menenjit Etkenleri Multipleks PCR Testi (MeningoFinder SMART 23)
Bilindiği üzere, viral menenjit etkenlerinin tanısı oldukça zordur ve bu etkenlerin kesin tanısını ortaya koyabilecek yöntemler pratikte uygulanamamaktadır. Bizim kullandığımız MeningoFinder multipleks PCR testi, bu konuya önemli bir çözüm getirmektedir.
Bu test ile, tanıda zorluk oluşturan 23 farklı etken tek Real-Time PCR çalışması ile tanısı yapılmaktadır.

Tanısı yapılan etkenler: 12  Virus (HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, VZV, Parechovirus, Enterovirus, Mumphs, Measles, HHV-6, HHV-7, HHV-8), 7 bakteri (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus, E.coli K1, Listeria monocytogenes), 2 spiroket ( Borrelia burgdorferi ve Borrelia miyamotoi) ile 2 fungus (Cryptococcus neoformans ve C. gattii)


Çalışma Materyali : BOS
Çalışma Süresi : Hafta içi her gün öğleden önce alınan örnekler ertesi gün akşam 18.00 da sonuçlanır.
Çalışma Yöntemi : Real-Time multiplex PCR

c. Multipleks PCR ile 18 Gastrointestinal Patojen Tanısı (GastroFinder SMART 18 FAST)
Gastrointestinal infeksiyonlar, çocuklar ve yaşlılarda daha yüksek mortaliteyle seyretmektedirler. Çoğu zaman, tanıda güçlük oluşmaktadır. Erken ve aynı zamanda da doğru tanı hayat kurtarıcıdır.
GastroFinder SMART 18 FAST multipleks PCR testi ile, 18 farklı gastrointestinal patojenin tek çalışmada tanısı yapılmaktadır. Böylelikle hem hedefe yönelik tedavi uygulama şansı ortaya çıkmakta, hem de gereksiz antibiyotik kullanımı ile birlikte hastaneye yatış uygulamaları da en aza indirilmiş olmaktadır.

Bu test ile, tanısı yapılan GTS etkenleri şunlardır:

Bakteriler: Campylobacter spp., Clostridium difficile Tox. A ve B, Salmonella spp., Shiga toxin producing E. coli (STEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC), Shigella / Enteroinvasive E. coli (EIEC), Yersinia enterocolitica
Virüsler:  Adenovirus, Astrovirus, Rotavirus, Norovirus, Sapovirus
Parazitler:E.histolitica, G.lamblia, Cryptosporidium spp. ve Dientamoeba fragilis


Materyal: Dışkı
Çalışma Süresi: Hafta içi her gün öğleden önce alınan örnekler ertesi gün akşam 18.00 da sonuçlanır.
Yöntem: Real-Time multipleks PCRd. Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi (STD-Finder SMART 14)
Sexually Transmitted Diseases (STD)=Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, dünyada yaygın olarak görülmekte ve tanıda güçlük oluşturmaktadırlar. Sonuç olarak da ciddi ekonomik ve sosyal problemlere neden olmaktadırlar. Hem kadında, hem de erkekte tedavi edilmeyen olgular, kısırlık yanında genital kanserlere neden olmaktadırlar.
Bu nedenle, bu hastalık etkenlerinin hem erken, hem de doğru tanılarının konulması gerekmektedir.
STD-Finder SMART 14 multipleks PCR testi ile, her biri tanıda bir hayli karışık işleme rağmen güçlük oluşturan 14 etken kısa bir süre içinde tanınmaktadır.

Bu etkenler :
Lactobacillus spp.
Prevotellabivia / Porphyromonas spp.
Gardnerellavaginasil
Mycoplasma hominis
Mycoplasma genitalium
Ureaplasma Urealyticum
Ureaplasma parvum
Candida spp.
Trichomonas vaginalis
Neisseria gonorrhoea
Chlamydia trachomatis
Herpes simplex virus1 (HSV-1)
Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
Cytomegalovirus 


Çalışma Materyali : İdrar, üretral akıntı veya vaginal akıntıdan sürüntüler
Çalışma Süresi : Hafta içi her gün öğleden önce alınan örnekler ertesi gün akşam 18.00 da sonuçlanır.
Çalışma Yöntemi : Real-Time multipleks PCR