AMH Laboratuvar Testi

Erkekte testisin Sertoli hücrelerinden,Kadında over granulosa hücrelerinden salgılanan bir hormondur.

AMH Nedir? (Anti-Mullerian Hormon)

 • Erkekte testisin Sertoli hücrelerinden,
 • Kadında over granulosa hücrelerinden salgılanan bir hormondur
 • Erkekte fetal hayatta salgılanmaya başlar, yaşam boyu sürer
 • Dişide doğumdan sonra başlar, üretken dönemde yoğundur,menopoza kadar sürer.
   

Görevi Nedir?

 • Dokulardaki gelişme ve farklılaşmada rol oynamaktadır.
 • Fetusta uterus, fallop tüpleri ve üst vagina bölümlerinin başlangıç dokusu olan Mullerian kanalların gerilemesine neden olur.
 • Üretken yaştaki kadınlarda follikulogenezisin düzenlenmesinde rol alır.
 • Erkekte spermatogenezisin düzenlenmesinde rol alır.
   

Hangi Düzeyde Seyreder?

 • Erkekte doğumdan sonra AMH düzeyi kısa süre düşük seyreder, sonra 3- 6 ay içinde en yüksek düzeye ulaşır.
 • Bebeklik ve çocukluk boyunca 50 ng/ml düzeyinde seyreder.
 • Puberteden önce düşmeye başlar.
 • Puberteden sonra, yetişkinde yaşam boyu 2-5 ng/ ml’dir.
 • AMH düzeyi testosteron ile ters orantılıdır.
 • Çocuklukta, testosteron düzeyi düşük olduğunda, AMH testiküler dokunun işlevi konusunda önemli fikir veren bir marker durumundadır.
   

Kadınlarda AMH’nın Düzeyi

 • Normalde puberte başlangıcına kadar düşüktür.
 • Menopoza kadar 2-5 ng/ ml gibi düzeyde kalır.
 • Menopozdan sonra saptanamayacak kadar düşer.
 • Erişkinde, kadın ve erkek değerleri birbirine yakındır (2-5 ng/ml)
   

Kadınlarda AMH’nın İşlevi Nedir?

 • Üreme çağındaki kadında hayati önemi olduğu belirtiliyor.
 • Primordial follikül havuzun tüketilme hızını yavaşlatarak koruyucu rol oynadığı,
 • Erken antral dönemde, FSH’ a bağlı follikül büyümesini inhibe ederek, folliküllerin büyüme hızını düzenlediği belirtiliyor.
 • Normal menstruel siklusta düzeyi fazla değişmemektedir.
   

FSH ile AMH’ nın Temel Farkı Nedir?

 • FSH ile LH, gonadların faaliyetinde etkilidirler.Ancak bunlar, dolaylı markerlardır, hipofizden salınırlar.
 • AMH ve Inhibin B, doğrudan testis ve overlerde üretilirler. Bu nedenle, testis ve over fonksiyonlarını doğrudan yansıtırlar.
 • FSH’ın değişkenliği gerek menstrüel dönemde, gerekse de menopoz döneminde fazladır.
 • AMH ve Inhibin B daha stabildir ve daha güvenilir göstergeler oldukları belirtilmektedir.
   

AMH’nın Jinekolojide Klinik Uygulama Alanları

 • Over rezervinin belirlenmesinde en erken ve stabil belirteçtir
 • Granülosa hücreli tümörlerin araştırma ve takibinde
 • Zayıf yanıt ve hiperstimülasyon riskinin belirlenmesinde
 • Genital anomalilerin ayırıcı tanısında
 • PKOS tanı ve tedavisinde önerilmektedir
   

AMH’nın Diğer Uygulama Alanları Erkekte:

 • Testis fonksiyonunu ve infertiliteyi araştırmak
 • Pediyatride:
 • Erken veya geç ergenlik araştırmasında
 • Cinsiyet bozuklukları ve çift genital durumun ayırıcı tanısında
 • Kriptorşidizm ve anorşidizm ayırıcı tanısında
   

AMH İle İlgili Yayınlar

 • Yapılmış ve halen süren çok sayıda yayın vardır
 • Türkiye’de Prof.Dr.Sezai Şahmay ve arkadaşlarının çok sayıda çalışması bulunmaktadır.
 • Halen Türkiye’de yılda 40.000 testin üzerine çıkan AMH test kullanımı bulunmakta, bu sayı her yıl yükselmektedir.
   

Laboratuvar Bulgularımız

 • Gelişim Tıp Laboratuvarlarında yılda 2000 üzerinde AMH testi yapılmaktadır
 • 2013 yılında bulunan sonuçlar 0.03 ile 19.51 ng/ml arasında değişmektedir
 • Bir önceki yıl küçük erkek çocuklarda 100 ng/ml üzerinde değerler saptanmıştır.
 • Kullanılan kit UltraSensitif ELISA kitidir (Beckman-Coulter, ABD üretimi)
   

Ne Kadar Örnek Gereklidir?

 • 1-)AMH çalışması için 1 ml. serum yeterlidir.