SepsiTest:En Geniş Moleküler Test

SepsiTest, başta kan olmak üzere, çeşitli materyalden 600’den fazla bakteri, fungus ve parazit tanısını sağlayan hızlı ve çok geniş spektrumlu moleküler bir yöntemdir.

1.SepsiTest Hızlıdır

Bilindiği üzere, kültür ile bakteri üremesi genelde 18- 48 saat, fungusların üremesi günler- haftalar sürmektedir. SepsiTest ile saatler içinde sonuç alınabilmektedir.

2.SepsiTest Kültürden Verimlidir

Antibiyotik kullanımı bakterilerin üremesini engeller. Bu nedenle, kültürde üreme görülmeyebilir. SepsiTest’in bu dezavantajı yoktur. Antibiyotik kullanımından etkilenmez. Bu nedenle, kültüre göre yaklaşık iki kat daha fazla pozitiflik saptanmaktadır.

3.SepsiTest İle 600’den Fazla Etken Tanısı Sağlanmaktadır

SepsiTest, moleküler yöntemler içinde en geniş sayıda patojen tanısını sağlayan test durumundadır. Geniş spektrumlu ve gerçek bir multipleks PCR testi özelliğine sahiptir. 600’den fazla etken tanınmaktadır. SepsiTest iki aşamalı bir testtir. 1. aşamada PCR ile patojen var olup olmadığı aranmaktadır ( 4 saatlik işlem ). 2. aşamada, sekans analizörü ile eğer sonuç pozitif ise, bulunan patojen etken DNA’sının adı konulmaktadır. Bu şekilde 600’den fazla patojen isimlendirilmektedir ( 3-4 saatlik işlem).

4.Spesifiktir, Patojen DNA’sını İnsan DNA’sından Ayırır

Test prosedüründe geliştirilen işlemlerle, bakteri veya fungus DNA’sı ile insan DNA’sı birbirinden ayrılabilmekte ve yalnızca canlı patojen DNA’ları saptanmakta, böylelikle yalancı pozitiflik önlenmektedir.

5.Tedavi Takibinde Yararlıdır

Kültür gibi antibiyotiklerden etkilenmediği için, yanıltıcı sonuç vermez. Patojenin DNA’sı arandığı için, etkenin elimine edilip edilmediği anlaşılabilir. Bu nedenle tedavi takibinde çok yararlıdır.
sepsi_test_1
Almanya Köln’ de Ulm Üniversitesi Klinikleri’ nde yapılan çok merkezli bir çalışmada, sepsis düşünülen 187 hastadan alınan 342 kan örneğinde kültür ile 54 pozitif (% 15.8) sonuç alınırken, SepsiTest ile 88 (% 25.7) pozitif sonuç alınmıştır.
SepsiTest ile, kan kültürüne göre % 67 daha fazla patojen saptanmış durumdadır.
Hannover Tıp Fakültesi’ nde pozitiflik oranı kültür ile % 34.6 bulunurken, SepsiTest ile % 76.7 olarak bulunmuştur. SepsiTest ile, kültüre oranla 2 kat daha fazla etken saptanmıştır.
SepsiTest şu anda, kullanılan sequencer teknoloji sayesinde, tüm tanı yöntemleri içinde, en çok sayıda bakteri ve fungus türünün saptanabildiği yöntem durumundadır.
sepsi_test_5

ÇEŞİTLİ VÜCUT ÖRNEKLERİNDEN PCR İLE SINIRSIZ PATOJEN İDANTİFİKASYONU

Universal Microbe Detection (UMD) ile
Şu vücut örneklerinden çalışma yapılabilmektedir. • Kan : Sepsis tanısı için
• Kalp kapakları : Endokardit tanısı için
• Asit sıvısı : Peritonit tanısı için
• BAL sıvısı : Pnömoni tanısı için
• BOS sıvısı : Menenjit tanısı için
• Sinovial sıvı : Artrit tanısı için
• Püy (Pus) örneği: Yara infeksiyonları tanısı için
• Plevral sıvı : Plörit tanısı için

Universal Microbe Detection (UMD) Testinin Genel Özellikleri

- Her örnekten çalışma yapılabilir
- Kültür gibi, antibiyotik alımından etkilenmez
- Kültüre oranla, yaklaşık 2 kat daha fazla pozitif sonuç elde edilir
- Kısa sürede sonuç alınır, Materyalde bakteri veya fungus olup olmadığı 4 saatte ortaya çıkar. Negatif ise, işlem orada biter. Pozitif ise, 3 saat sonra da DNA sequencer (sekans) işlemi ile etkenin ismi belirlenir.
- En çok sayıda (Maldi-TOF dahil) etken idantifikasyonu yapabilen sistemdir. 600’ den fazla bakteri veya fungusun idantifikasyonu yapılır
- Sistem, CE-IVD onaylıdır
- Test, hem kısa sürede etkenin tespiti, hem de tedavi etkinliğinin takibi amacıyla kullanılır.

KAYNAKLAR

[1] http://www.sepsis-gesellschaft.de/
[2] Hunfeld et al. (2008) Molekularbiologischer Erregernachweis bei Patienten mit Sepsis. Der Anaesthesist 4: 326-337
[3] Disqué et al. (2008) PCR detection of sepsis-inducing pathogens in blood using SepsiTestTM Blood. Int. J. Med. Microbiol. 298:DVP06
[4] C. Disqué, personal communication
[5] Mühl et al. (2008) Activity and DNA contamination of commercial polymerase chain reaction reagents for the universal 16S rDNA real-time polymerase chain reaction detection of bacterial pahtogens in blood. Diag. Microbiol. Infect. Dis. (in pres): doi:10.1016/j.diagmicrobio.2008.07.011
[6] Kühn et al., UMD detected two times more relevant infections than culture. JCM 49:2919-2923, 2011
[7] Meyer T et al. Detection of CNS infections using commercial broad-range PCR. Institute of Medical Microbiology. University of Hamburg, GErmany. 2012

SepsiTest ve UMD İLE SAPTANAN BAKTERİLER / FUNGUSLAR / PARAZİTLER

Bacteria Brevibacterium luteolum Exiguobacterium aestuarii Macrococcus carouselicus Pseudomonas veronii Tsukamurella pulmonis
Abiotrophia defectiva Brevibacterium otitidis Exiguobacterium aurantiacum Marinilactibacillus psychrotolerans Pseudoxanthomonas mexicana Tsukamurella spumae
Abiotrophia para-adiacens Brevibacterium picturae Exiguobacterium mexicanum Marinomonas pontica Pseudoxanthomonas spadix Tsukamurella strandjordii
A. phosphatis (candidatus) Brevundimonas diminuta Facklamia hominis Massilia plicata Pseudoxanthomonas taiwanensis Tsukamurella sunchonensis
Acidocella facilis Brevundimonas terrae Facklamia ignava Massilia timonae Psychrobacter faecalis Tsukamurella tyrosinosolvens
Acidovorax avenae Brevundimonas vesicularis Filibacter limicola Mesorhizobium mediterraneum Psychrobacter pulmonis Turicibacter sp.
Acidovorax facilis Burkholderia acidipaludis Filifactor alocis Mesorhizobium tianshanense Ralstonia detusculanense Vagococcus carniphilus
Acidovorax valerianellae Burkholderia cepacia Finegoldia magna Methanosarcina barkeri Ralstonia insidiosa Vagococcus elongatus
Acinetobacter baumannii Burkholderia megapolitana Flammula Methylobacterium tardum Ralstonia pickettii Vagococcus fluvialis
Acinetobacter calcoaceticus Candidatus N. mikurensis Flammulina sp. Methylopila sp. Ralstonia solanacearum Vagococcus lutrae
Acinetobacter guillouiae Capnocytophaga cynodegmi Flavobacterium sp. Microbacterium aurum Ralstonia syzygii Variovorax boronicumulans
Acinetobacter gyllenbergii Capnocytophaga leadbetteri Francisella sp. Micrococcus antarcticus Raoultella ornithinolytica Variovorax paradoxus
Acinetobacter haemolyticus Carnobacterium inhibens Fusarium oxysporum Micrococcus luteus Raoultella planticola Veillonella dispar
Acinetobacter johnsonii Carnobacterium mobile Fusobacterium canifelinum Micrococcus lylae Raoultella terrigena Veillonella parvula
Acinetobacter junii Carnobacterium viridans Fusobacterium nucleatum Mitsuaria chitosanitabida Rheinheimera sp. Veillonella rogosae
Acinetobacter lwoffii Catenulispora yoronensis F.nucleatum subsp. nucleatum Moraxella catarrhalis Rhodococcus equi Verrucomicrobia bacterium
Acinetobacter radioresistens Caulobacter henricii Fusobacterium periodonticum Moraxella nonliquefaciens Rhodococcus fascians Virgibacillus dokdonensis
Actinobacterium Cellulosimicrobium funkei Gemella haemolysans Moraxella osloensis Rhodoferax antarcticus Weeksella virosa
Actinomyces naeslundii Chelatococcus asaccharovorans Gemella morbillorum Morganella morganii Rhodoferax fermentans Weissella cibaria
Actinotalea fermentans Chelatococcus daeguensis Gemella sanguinis Morococcus (Neisseria) cerebrosus Rhodoferax ferrireducen Weissella confusa
Aerococcus sanguinicola Chryseobacterium bovis Geobacillus caldoproteolyticus Mycetocola lacteus Rickettsia typhi Wolbachia endosymbiont
Aerococcus suis Chryseobacterium haifense Geobacillus pallidus Mycetocola saprophilus Rickettsiella symbiont Xanthomonas arboricola
Aerococcus urinae Chryseobacterium indologenes Geobacillus thermoglucosidasius Mycetocola tolaasinivorans Robinsoniella sp. Xanthomonas axonopodis
Aerococcus urinaeequi Citrobacter freundii Granulicatella adiacens Mycobacterium abscessus Roseateles aquatilis Xanthomonas campestris
Aerococcus urinaehominis Citrobacter gillenii Granulicatella elegans Mycobacterium africanum Roseburia faecis Xanthomonas euvesicatoria
Aerococcus viridans Citrobacter murliniae Haemophilus aegyptius Mycobacterium bolletii Rothia dentocarios Xanthomonas oryzae
Aerosphaera Citrobacter youngae Haemophilus ducreyi Mycobacterium bovis Rothia mucilaginosa Xanthomonas perforans
Afipia broomeae Cloacibacillus evryensis Haemophilus haemoglobinophilus Mycobacterium caprae R. nasimurium (Stomatococcus) Xanthomonas theicola
Afipia elkanii Cloacibacterium normanense Haemophilus influenzae Mycobacterium chelonae Rubrivivax gelatinosus Xanthomonas vasicola
Afipia liaoningense Clostridium bolteae Haemophilus parahaemolyticus Mycobacterium chimaera Rumen bacterium Xanthomonas vesicatoria
Afipia pachyrizi Clostridium botulinum Haemophilus parainfluenzae Mycobacterium gastri Ruminococcus faecis Zoogloea oryzae
Aggregatibacter aphrophilus Clostridium celerecrescens Haemophilus paraphrophilus Mycobacterium gordonae Ruminococcus gnavus Zoogloea ramigera
Agrobacterium tumefaciens Clostridium chartatabidum Haemophilus sputorum Mycobacterium hodleri Ruminococcus obeum  
Alcaligenaceae Clostridium difficile Hafnia alvei Mycobacterium immunogenum Salmonella enterica Fungi
Alkalibacterium putridalgicola Clostridium glycyrrhizinilyticum Halolactibacillus miurensis Mycobacterium kansasii Schlegelella aquatica Agaricales, Apiospora
Amycolatopsis lurida Clostridium histolyticum Helicobacter pylori Mycobacterium kumamotonense Schlegelella thermodepolymerans Arxiozyma telluris (Saccharomyces)
Anaerococcus lactolyticus Clostridium hylemonae Herminiimonas sp. Mycobacterium manitobense Serratia marcescens Arthrinium, Ascochyta
Anaerococcus murdochii Clostridium indolis Hespellia sp. Mycobacterium marinum Shewanella putrefaciens Ascomycota
Anaerococcus octavius Clostridium scindens Hydrogenophaga bisanensis Mycobacterium massiliense Shigella flexneri Aspergillus clavatus
Anaerococcus prevotii Clostridium sporogenes Hydrogenophaga palleronii Mycobacterium microti Shigella sonnei Aspergillus fumigatus
Anaerococcus tetradius Collimonas sp. Hydrogenophaga pseudoflava Mycobacterium noviomagense Shuttleworthia satelles Aspergillus niger
Anaerococcus vaginalis Comamonas aquatica Hydrogenophilus denitrificans Mycobacterium parascrofulaceum Sphingobium xenophagum Aspergillus ochraceus
Anaerosporobacter Comamonas kerstersii Hydrogenophilus hirschii Mycobacterium pinnipedii Sphingomonas azotifigens Burgella flavoparmeliae
Anaerostipes Comamonas testosteroni Hyphomicrobium facile Mycobacterium salmoniphilum Sphingomonas elodea Candida albicans
Anaerotruncus colihominis Coprococcus catus Ideonella dechloratans Mycobacterium seoulense Sphingomonas insulae Candida athensensis
Anamika Cordyceps pseudomilitaris Imtechium assamiensis Mycobacterium shottsii Sphingomonas koreensis Candida carpophila
Anaplasmaceae Corynebacterium accolens Janibacter anophelis Mycobacterium tuberculosis Sphingomonas paucimobilis Candida dubliniensis
Anoxybacillus flavithermus Corynebacterium amycolatum Janibacter hoylei Mycoplana bullata Sphingomonas pituitosa Candida fermenticarens
Anoxybacillus pushchinoensis Corynebacterium argentoratense Janibacter limosus Mycoplasma hominis Sphingomonas pseudosanguinis Candida fructus
Anoxybacillus rupiensis Corynebacterium coyleae Janibacter melonis Mycosphaerella lateralis Sphingomonas sanguinis Candida glabrata
Apodemi Corynebacterium diphtheriae Janthinobacterium lividum Neisseria bacilliformis Sphingomonas trueperi Candida humilis
Aquabacterium citratiphilum Corynebacterium fastidiosum Jeotgalicoccus pinnipedialis Neisseria lactamica Sphingomonas yabuuchiae Candida laureliae
Aquabacterium commune C. freneyi, C. hansesnii Kerstersia gyiorum Neisseria meningitidis Spirosoma rigui Candida maltosa
Aquabacterium parvum C. jeikeium, C. kroppenstedtii Klebsiella oxytoca Neisseria meningitis Sporobacterium sp. Candida multigemmis
Aquatic bacterium C. macginley, C. mastitidis Klebsiella pneumoniae Neisseria mucosa Sporosarcina aquimarina Candida orthopsilosis
Arthrobacter C. matruchotii, C. mucifaciens Kl.pneumoniae. rhinoscleromatis Neisseria perflava Staphylococcus arlettae Candida parapsilosis
Atopobacter phocae C. pseudogenitalium Klebsiella variicola Neisseria pharyngis Staphylococcus aureus Candida santamariae
Atopobium parvulum C. pseudotuberculosis Kluyvera ascorbata Neisseria polysaccharea S. aureus subsp. aureus Candida smithsonii
Atopostipes suicloacalis C. sundsvallense, C. thomssenii Kluyvera cryocrescens Neisseria sicca Staphylococcus auricularis Candida sojae
Azotobacter sp. C. tuberculostearicum Kocuria carniphila Neisseria wadsworthii Staphylococcus capitis Candida tropicalis
Bacillus akibai C. tuscaniense Kocuria kristinae Nocardia abscessus S. Caprae, S. Chromogenes Candida viswanathii
Bacillus anthracis Corynebacterium ulcerans Kocuria palustris Nocardia asiatica S. Cohnii, S. Croceolyticus Chaetothyriales
Bacillus asahii Corynebacterium vitaeruminis Kocuria rhizophila Nocardia higoensis S. Epidermidis, S. Equorum Cladosporium cladosporioides
Bacillus Carboniphilus Corynebacterium xerosis Kytococcus sp. Nocardia shimofusensis S. Gallinarum, S. Haemolyticus Clavariopsis, Clitocybe
Bacillus Cereus Coxiella burnetii Labedella sp., Lachnocpiraceae Nocardioides sp. S. hominis subsp. novobiosepticus Coniosporium, Crepidotus
B. Circulans, B. Cohnii Cronobacter sakazakii Lactobacillus acidophilus Nosocomiicoccus ampullae S. Hominis, S. Hyicus Cryptococcus aerius
B. Firmus, B. Flexus Cupriavidus metallidurans Lactobacillus amylovorus Oceanobacillus caeni S. İntermedius, S. Kloosii Cryptococcus aquaticus
B. Gibsonii, B. Halmapalus Cupriavidus pauculus Lactobacillus animalis Ochrobactrum sp. S. Lentus, S. Lugdunensis Cryptococcus bhutanensis
B. Hemicellulosilyticus Cupriavidus taiwanensis Lactobacillus apodemi Paenibacillus sp. S. Pasteuri, S. Petrasiix Cryptococcus fuscescens
B. Halodurans, B. İnfantis Curvibacter gracilis Lactobacillus aviarius Pandoraea norimbergensis S. pettenkoferi Cryptococcus luteolus
B. Koreensis, B. krulwichiae Curvibacter lanceolatus Lactobacillus casei Pandoraea pnomenusa S. pseudintermedius Cryptococcus macerans
B. Lehensis, B. Licheniformis Dechloromonas Lactobacillus crispatus Pantoea agglomerans S. pseudolugdunensis Cryptococcus surugaensis
B. Macyae, B. Megaterium Delftia acidovorans Lactobacillus fermentum Paracoccus aminovorans S. Saccharolyticus, S. Schleiferi, Cryptococcus terreus
B. Mojavensis, B. muralis Delftia lacustris Lactobacillus fornicalis Parvimonas micra S. Simiae, S. Succinus Cystofilobasidium capitatum
B. Mycoides, B. Niacini Delftia tsuruhatensis Lactobacillus gallinarum Paucisalibacillus globulus Staphylococcus warneri Cystofilobasidium ferigula
B. Okhensis, B. Oleronius Desulfotomaculum guttoideum Lactobacillus gasseri Pedobacter koreensis Staphylococcus xylosus C. infirmominiatum
B. patagoniensis Desulvovibrio putealis Lactobacillus graminis Pedomicrobium australicum Stenotrophomonas maltophilia Cystofilobasidium lari-marini
B. pocheonensis Dialister invisus Lactobacillus hamsteri Pelomonas aquatica Stenotrophomonas rhizophila Davidiella tassiana
B. pseudalcaliphilus Dialister pneumosintes Lactobacillus helveticus Peptococcus niger Streptococcus agalactiae Debaryomyces
B. Pseudofirmus, B. Simplex Dialister propionicifaciens Lactobacillus iners Peptoniphilus asaccharolyticus Streptococcus alactolyticus Didymella exitialis
B. Smithii, B. Subtilis Dietzia maris Lactobacillus ingluviei Peptoniphilus gorbachii Streptococcus anginosus Dissoconium commune
B. thermoamylovorans Dietzia natronolimnaea Lactobacillus jensenii Peptoniphilus harei Streptococcus australis Entoloma, Exophiala
Bacillus thuringiensis Dietzia psychralcaliphila Lactobacillus johnsonii P. massiliensis (Candidatus) Streptococcus carniphilus Glyphium, Hebeloma
Bacillus wakoensis Dolosigranulum pigrum Lactobacillus kitasatonis Peptoniphilus tyrrelliae S. constellatus Herpotrichia
Bacillus weihenstephanensis Dorea Lactobacillus mucosae Peptostreptococcus micros S. constellatus subsp. pharyngis Herpotrichiellaceae
Bacteroides fragilis Ehrlichia Lactobacillus murinus Peptostreptococcus stomatis S. Cristatus, S. Dysgalactiae Itersonilia, Leohumicola
Bacteroides galacturonicus Enhydrobacter aerosaccus Lactobacillus oris Phenylobacterium koreense S. dysgalactiae subsp. equisimilis Lepista, Leptosphaeria
Bartonella doshiae Enterobacter aerogenes Lactobacillus paracasei Phycicoccus dokdonensis S. Ferus, S. Gallolyticus Malassezia restricta
Bartonella elizabethae Enterobacter asburiae Lactobacillus paraplantarum Phyllobacterium sp. S. gallolyticus subsp. alactolyticus Metarhizium anisopliae
Bartonella grahamii Enterobacter cancerogenes Lactobacillus pentosus Planococcus antarcticus S. gallolyticus subsp. gallolyticus Neophaeosphaeria sp.
Bartonella queenslandensis Enterobacter cloacae Lactobacillus plantarum Planococcus psychrotoleratus S. gallolyticus subsp. pasteurianus Ophiosphaerella herpotricha
Bartonella quintana Enterobacter hormaechei Lactobacillus reuteri Planomicrobium okeanokoites S. Gordonii, S. İctaluri Penicillium camemberti
Bartonella rattaustraliani Enterobacter kobei Lactobacillus rhamnosus Plesiomonas shigelloides S. İnfantarius, S. İnfantis Peniophora nuda
Bartonella tribocorum Enterobacter ludwigii Lactobacillus sakei Porphyromonas sp. S. İntermedius, S. Lactarius Phaeomarasmius
Bergeriella (Kingella) denitrificans Enterococcus avium Lactobacillus salivarius Propionibacterium acnes S. Macedonicus, S. Mitis Phaeosphaeria
Bifidobacterium animalis Enterococcus caccae Lactobacillus saniviri Proteus mirabilis S. Oligofermentans, S. Oralis Phoma sp., Pichia sp.
Bifidobacterium breve Enterococcus casseliflavus Lactobacillus seioris Proteus myxofaciens S. Parasanguinis, S. Parauberis Pneumoncystis
Bifidobacterium saeculare Enterococcus cecorum Lactobacillus suntoryeus Providencia stuartii S. Peroris, S. Phocae Pseudocercosporella
Bilophila wadsworthia Enterococcus columbae Lactobacillus ultunensis Pseudomonas aeruginosa S. Pneumoniae, S. Pyogenes Rhizoctonia
Blastococcus aggregatus E. Dispar, E. Durans Lactobacillus vaginalis Pseudomonas alcaliphila S. pseudopneumoniae Saccharomyces cerevisiae
Blautia coccoides E. Faecalis, E. Faecium Lactobacillus zeae Pseudomonas argentinensis S. pseudoporcinus Schizophyllum commune
Blautia hansenii E. gallinarum, E. haemoperoxidus Lactococcus garvieae Pseudomonas balearica S. Rubneri, S. Salivarius Schizophyllum radiatum
Blautia hydrogenotrophica E. Hirae, E. Moraviensis Lactococcus lactis Pseudomonas beteli S. Sanguinis, S. Sinensis Sebacina vermifera
Blautia producta E. Mundtii, E. Raffinosus Lautropia mirabilis P. Brenneri, P. Caricapapayae S. Suis, S. Thermophilus Septoria, Serpula
Bordetella petrii E. Rattae, E. Ratti Leifsonia aquatica P. Cissicola, P. Congelansx S. Tigurinus, S. Urinalis Sistotrema brinkmannii
Borrelia garinii E. Sanguinicola, E. Silesiacus Leifsonia naganoensis P. Extremorientalis, P. Ficuserectae Streptococcus vestibularis Sordariales, Sporidiobolus
Bosea eneae Enterococcus termitis Leifsonia shinshuensis P. Fluorescens, P. Geniculata Streptomyces albus Sporobolomyces roseus
Bosea massiliensis Enterococcus villorum Leifsonia xyli P. Hibiscicola, P. Luteola Synergistes sp. Stigmina, Tetracladium
Bosea thiooxidans Eremococcus coleocola Lepadella patella P. Mandelii, P. Mendocina Tepidimonas aquatica Tilletiopsis
Bosea vestrisii Erwinia sp. Leptothrix sp., Listeria innocua P. Monteilii, P. Moraviensis Tepidimonas ignava Trametes versicolor
Brachybacterium sp. Erythrobacter gaetbuli Listeria monocytogenes P. Mosselii, P. Oleovorans Tepidimonas thermarum Tricholoma, Trichosporon
Brachymonas denitrificans Erythrobacter litoralis Lysobacter enzymogenes P. Otitidis, P. Poae Terribacillus saccharophilus Udeniomyces pannonicus
Bradyrhizobium liaoningense Escherichia albertii Lysobacter niastensis P. pseudoalcaligenes Thiobacillus denitrificans Umbilicaria, Ustilago sp.
Brevibacterium frigoritolerans Escherichia coli Macrococcus bovicus Pseudomonas putida Trichococcus collinsii Wallemia
Brevibacterium halotolerans Escherichia fergusonii Macrococcus brunensis Pseudomonas stutzeri Tropheryma whipplei Protists
          Plasmodium falciparum
          Plasmodium vivax

SEPSİSLİ HASTALARDAN GÖNDERİLEN ÖRNEKLERDE
SEPSİTEST İLE ALDIĞIMIZ SONUÇLAR

Paşa Göktaş*, Z.Çağla Karakoç**,Orhan Dalkılıç***, Nilay Malkoç*, Funda Koçdoğan*, Özcan Nazlıcan*, Özlem Türkistan*,
Şafak Göktaş*
* Gelişim Tıp Laboratuvarları,Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Kızıltoprak.,İstanbul
** Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi-LİV Hospital, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,İstanbul
*** Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi-Medical Park Hastanesi,Göğüs Hastalıkları Kliniği,İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sepsis tanısıyla yatan hastalardan gönderilen örneklerden SepsiTest multipleks PCR ile yapılan çalışma verilerinin bilimsel ortam ile paylaşılmasıdır.

Yöntem: 2014 yılında, 54 hastadan alınan kan örnekleri, laboratuvarımıza SepsiTest çalışılması isteğiyle gönderilmiştir. Çalışmalarda, Molzyme (Almanya) firmasının patentli ürünü olan SepsiTest kiti kullanılmıştır. Bu çalışmada, birinci aşamada PCR çalışması yapılmakta ve 4 saatlik çalışma işlemi sonunda, sonuç negatif ise, hastalara negatif sonuç verilmektedir. Sonuç pozitif ise, patojen DNA’ lar genetik sekans analizörü ile çalışılmaya devam ettirilmekte ve saptanan etkenin ismi belirlenmektedir. İkinci aşama da, yaklaşık 4 saat sürmektedir. Sistem, 600 civarında bakteri, fungus ve paraziti isimlendirebilmektedir. Bu sistem, materyalden doğrudan çalışma yapabilen ve etkeni belirleyebilen şu andaki en geniş multipleks PCR sistemidir.

Bulgular: 54 hastanın kan örneğinden 13 (% 24)’ ünde pozitif sonuç alınmıştır. Hastalardan 3 (% 23)’ ünde tek, 10 (% 77)’ unda birden fazla etken saptanmıştır. 13 pozitif olguda, toplamda 28 etken saptanmıştır. Saptanan etkenlerin 9’ u Gram negatif, 18’ i Gram pozitif, 1’ i Candida sp. dir. Saptanan etkenler arasında Strep. pneumoniae, Sterp. pseudopneumoniae, Strep. oralis, Strep. mitis, Enterococcus faecalis, S. pseudointermedicus, Staph. epidermidis, Proponibacterium acnes, E. coli, E. fergusonii, Arthrobacter woluwensis, Janthinobacterium sp. ve Candida sp. bulunmaktadır.

Sonuç: Bilindiği üzere sepsis, ölüm oranı yüksek bir sendromdur. Hızlı tanı yaşam kurtarıcıdırn. SepsiTest, 4-8 saatlik işlem süresine sahip olmasıyla hızlı bir PCR yöntemidir. Antibiyotiklerden etkilenmemesi avantajdır. Genellikle antibiyotik uygulanan hastalardan alınan % 24’ lük pozitiflik oranı değerli bulunmuştur. SepsiTest’ in, sekans analizi ile 600’ den fazla etkeni isimlendirebilmesi de avantajdır. Çalışmamızda da, klasik yöntemlerle isimlendiremeyeceğimiz bir hayli ilginç bakteri saptanmıştır. Bu nedenlerle, SepsiTest’ in tanıda hızlı, etkin ve alternatifsiz bir multipleks PCR yöntemi olduğu görüşüne varılmıştır.