Laboratuvar Görüntüleme Ünitemiz
Laboratuvar Görüntüleme
Laboratuvar Uzmanına Sorun!
Laboratuvar Uzmanı
Görüş Ve Önerilerinizi
Laboratuvar Hakkinda
GELİŞİM’ İ TANIYINIZ.BİZ KİMİZ
• Gelişim Tıp Laboratuvarları 1993 yılında kurulmuştur. Halen 11 laboratuvar uzmanı ile hizmet vermektedir.
• Kalite ve güveni birinci öncelik olarak benimsemiştir. 1994 yılından beri uluslararası kalite kontrollerine katılmaktadır (21 yıl). 2001 yılında TSE’ den ISO 9001 Belgesini (14 yıl), 2011’ de TÜRKAK’ tan Laboratuvar Akreditasyon Belgesini almıştır.
• Hastalarımızın memnuniyeti ve güven temel önceliğimizdir. Hastalarımız, bizim en değerli paydaşlarımızdır.
• İstanbul’ un 7 merkezi bölgesinde ve kolay ulaşılabilir durumdayız. Kargo ile de Türkiye’ nin tüm yörelerinden erişebilmektesiniz.
• Yeni testlerin öncüsüyüz. Dünyadaki yeni laboratuvar teknolojilerini en hızlı şekilde halkın hizmetine sunan laboratuvar durumundayız.
• 1000’ den fazla laboratuvar testini yapmakta ve geniş bir panelde hizmet sunmaktayız.
• Tüm laboratuvar gereksinimlerinizde yanınızda olmak ve çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacağız.

Üroloji Uzmanlarına Yönelik Laboratuvar Testleri

SPERM,TÜMÖR MARKERLARI,İNFEKSİYON HASTALIKLARI/MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TESTLERİ
SPERM
 • Sperm Yıkama
 • Kruger Morfolojisi
 • Spermiyogram
TÜMÖR MARKERLARI
 • AFP (Fetoprotein)
 • CA 15.3
 • CA 125
 • Cyfra 21-1
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • Carsino Embriyojenik Antijen (CEA)
 • AMH (Anti Mullarian Hormon)
 • Free PSA
 • HE4 + CA 125
 • Total PSA
 • Gastropanel
 • Kromogranin A
 • ImmunoCyt
 • Mezotelyoma Kanser Antijen Testi
 • Nöron Spesifik Enolaz (NSE)
 • NMP-22 (Nükleer Matriks Protein 22)
 • (Yerine UBC çalışılır)
 • ProGRP
 • S-100
 • Squamous Cell Carcinoma Antijen (SCCA)
İNFEKSİYON HASTALIKLARI/MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TESTLERİ

Multipleks PCR Testleri

SepsiTest

 • (600' den fazla bakteri, fungus, parazit aranır) (Kan, BOS, plevra, perikard, yara)

Solunum Yolları Etkenleri Multipleks PCR Testi

 • (Mycoplasma p., Chlamydia p., Legioenla p., Bordetella p., Influenza A/B, H1N1, RSV A/B, HMPV, Rhinov., Enterov. Adenov., Parainf. 1/2/3/4, Coronavirus NL63 / HKU1 / 229E/ OC43, Bocavirus)

Viral Etkenler Multipleks PCR Testi

 • (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus) (BOS, Kan, Plevrada 7 virüs aranır)

Gastrointestinal Patojenler Multipleks PCR Testi

 • (Campylobacter j./sp., C. diff. Tox. A/B, E. Coli 0157:H7, Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia ent., Aeromonas sp.,(Dışkıda 9 bakteri, 4 virüs, 4 parazit aranır)Adenov., Astrov., Rotav., Nörovirus, Giardia l., Entamoeba h., Cryptos., Dientamoeba fragilis)

Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi

 • (Chlamydia t., Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum,HSV I, HSV II, ) (Genital akıntı, sürüntü ve idrarda 9 bakteri, virüs, parazit aranır)

HPV (Human Papilloma Virüs) Multipleks PCR Testi

 • (HPV' nin 20 ayrı tipi aranır)
DİĞER PCR (MOLEKÜLER) TESTLER
 • Borrelia burgdorferi (Lyme) DNA (PCR)
 • CMV- DNA Real Time (PCR) (Kantitatif)
 • CMV- DNA (PCR)
 • EBV-DNA (PCR)
 • EBV-DNA Real Time PCR (Kantitatif)
 • HBV-DNA kantitatif viral yük (Real-Time PCR)
 • HCV-RNA kantitatif viral yük (Real-Time PCR)
 • HCV Genotip tayini
 • İnterlökin 28-B RT-PCR
 • HDV-RNA (PCR)
 • Helicobacter pylori DNA (PCR)
 • HIV-RNA Viral yük (Kantitatif) (Real-Time PCR)
 • HPV-DNA Genotip tayini
 • HPV-DNA PCR
 • HSV 1-2 DNA (PCR)
 • Klamidya pneumonia DNA (PCR)
 • Klamidya trachomatis DNA (PCR)
 • Klostridium difficile DNA (Toksin A ve B) (PCR)
 • Legionella pneumophila DNA (PCR)
 • Listeria monocytogenes DNA (PCR)
 • Mycobacterium tuberkulozis DNA (PCR)
 • Mycoplazma hominis DNA (PCR)
 • Mycoplazma pneumaniae DNA (PCR)
 • Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR)
 • Parvovirus B-19 DNA (PCR)
 • Periodontal hastalık etkenleri (PCR)
 • Toksoplazma DNA (PCR)
 • Ureoplazma ureolyticum DNA (PCR)
 • VZV DNA (PCR)
HEMATOLOJİ VE İMMUNOLOJİ
 • Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
 • Anormal Hemoglobin Taraması
 • Anti-beta-2 glikoprotein 1 Screen (IgM+IgG)
 • Anti-Trombin III Aktivitesi
 • Anti-Trombin III Antijeni
 • Asit Ham Testi
 • C1 Esteraz İnhibitörü (C-1 İnaktivatör)
 • CD 4 / CD 8
 • Cross-Match
 • Coombs Direkt
 • Coombs İndirekt
 • D-Dimer ( Kantitatif )
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi (DBK )
 • Eozinofil Sayımı
 • Eritrofolat
 • Eritrosit
 • Eritropoetin
 • Faktör I (Fibrinojen)
 • Faktör II
 • İyonize Kalsiyum
 • Faktör V
 • Faktör VII
 • Faktör VIII
 • Faktör IX
 • Faktör X
 • Faktör XI
 • Faktör XII
 • Faktör XIII
 • FDP (Fibrin Yıkım Ürünleri)
 • Ferritin
 • Formül Lökosit
 • G-6-PDH (Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz)
 • Haptoglobulin
 • Hemoglobin (Hb)
 • Hemoglobin H
 • HbF (Hemoglobin F)
 • HbA1c (Glukohemoglobin)
 • Hemoglobin A2 (HbA2)
 • Hemoglobin Elektroforezi
 • Hemoglobin S (Hb S)
 • Hemogram (18)
 • Hemogram (22)
 • HLA B-27
 • Kan Grubu
 • Kanama Zamanı
 • Lenfosit Subgrupları (Lenfosit Subset)
 • Lupus Antikoagülan (doğrulama testi ile)
 • Lupus Eritematosis (LE) Hücresi
 • Osmotik Frajilite
 • Protein C Antijeni
 • Protein S Antijeni
 • Pıhtılaşma Zamanı
 • Protein C Aktivitesi
 • Protein S Aktivitesi
 • Protrombin zamanı ve INR
 • Retikülosit sayımı
 • Soğuk aglutinasyon
 • Sedimentasyon
 • Transferrin
BİYOKİMYA
 • 5' Nükleotidaz
 • Aspirin Direnç Testi
 • ACE (Angiotensin Converting Enzyme)
 • ADA (Adenozin deaminaz Aktivitesi)
 • Albumin
 • Alfa-HBDH
 • Aldolaz
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Alkalen Fosfataz İzoenzimleri
 • Alkol
 • Amilaz
 • Amonyak
 • Apolipoprotein A1 ve B
 • Asit Fosfataz
 • Bakır
 • Beta 2-Mikroglobulin
 • Bence-Jones Proteini
 • Bikarbonat (HCO3)
 • Bilirubin (İndirekt)
 • Bilirubin (Direkt)
 • Bilirubin (Total)
 • BOS Immunelektroforez
 • BUN (Kan Üre Azotu)
 • Çinko
 • D-3 Hidroksibütirat
 • Demir 3 klorür (İdrar)
 • Fosfor, İnorganik
 • Fruktozamin
 • Fruktoz ( Sperm )
 • GGT (Gamma-Glutamil Transferaz)
 • Globulin
 • Glukohemoglobin (HbA1c)
 • Glutatyon peroxidase
 • Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G-6-PDH)
 • Glukoz Tolerans Testi (OGTT)
 • Heparin Bağlayıcı Protein (HBP)
 • Hemoglobin A2
 • Homosistein
 • İdrarda Redüktan Madde
 • İdrar Tahlili (Tam)
 • İdrarda Tuz (NaCl)
 • İmmünfiksasyon Elektroforezi (İmmunelektroforez)
 • Kalsiyum (Calcium)
 • Kalsiyum İyonize (Faktör IV)
 • Kappa Hafif Zincir
 • Karboksihemoglobin
 • Kolesterol Total
 • small-dense LDL
 • Kolesterol LDL
 • Kolesterol HDL
 • Kolesterol VLDL
 • Kolinesteraz
 • Kreatin Kinaz (CPK, CK)
 • Klor
 • Kreatin Kinaz MB İzoenzim (CK-MB)
 • Kreatinin
 • Kreatinin Klerensi
 • Kriyofibrinojen
 • Kriyoglobulin
 • Kurşun
 • Laktat (Laktik Asit)
 • Lambda Hafif Zincir
 • LDH
 • LDH İzoenzim Elektroforezi
 • Lipaz
 • Lipid Elektroforezi (Lipoprotein Elektroforezi)
 • Lp (a) (Lipoprotein a)
 • Magnezyum (Serum)
 • Methemoglobin
 • Mikroalbumin
 • Miyoglobin
 • Myeloperoksidaz (MPO)
 • NEFA (Non- esterified fatty acids)
 • Oksidatif Kapasite
 • Oksalat
 • Osmolalite
 • Pankreas amilazı
 • Piruvat
 • PAP (Prostatik Asit Fosfataz)
 • Porfirin
 • Porfobilinojen
 • Potasyum
 • Post-Prandial Kan Şekeri
 • Prealbumin
 • Prokalsitonin
 • Protein Elektroforezi (İdrar)
 • Protein Elektroforezi (Serum)
 • Protein Total
 • Psödokolinesteraz
 • Safra Asitleri
 • Seruloplazmin
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Sistatin C
 • Sitrat (Sitrik asit)
 • Sodyum
 • Superoksit dismutase
 • Taş (Üriner) Analizi
 • Total Antioksidan Kapaside
 • Transferrin
 • Trigliserid
HORMONLAR
BÜYÜME FAKTÖRLERİ METABOLİZMA MİNERAL-TUZ BALANSI
 • GH (hGH, Somatotropin, STH)
 • IGF-1 (Somatomedin C)
 • IGFBP-3
 • 5-Hidroksi İndol Asetik Asit (5 HIAA)
 • 5-Hidroksitriptamin (Serotonin)
 • C-Peptide
 • Gastrin
 • VMA (Vanilmandelik Asit)
 • İnsulin Direnci (HOMA-DR)
 • İnsülin
 • Leptin
 • Normetanefrin
 • Metanefrin
 • ACTH (Kortikotropin)
 • Aldosterone
 • Angiotensin I (Plazma Renin Aktivitesi)
 • Brain Natriüretik Peptide (BNP)
 • Plazma Renin Seviyesi
 • Kortizol
 • Serbest Kortizol
ÜREME HORMONLARI ANDROJENLER KEMİK METABOLİZMASI
 • 17-Hidroksiprogesteron
 • AMH/MIS
 • Beta-hCG
 • Estradiol (E2)
 • FSH
 • Free B-hCG
 • Free Estriol (E3)
 • hCG
 • Inhibin A
 • Inhibin B
 • Makroprolaktin
 • LH
 • PAPP-A
 • Prolaktin
 • Progesteron
 • 17-Ketosteroid
 • Androstenedione
 • DHEA-SO4
 • Dihidrotestosteron (DHT)
 • Free Testosteron
 • Total Testosteron
 • SHBG (Sex Hormon Binding Globulin)
 • 1,25 Dihidroksi Vitamin D3
 • 25-Hidroksi Vitamin D3 (Kolekalsiferol)
 • CTx (C-Telopeptit, ß-Cross-Laps)
 • Hidroksiprolin
 • NTx (Kollajen tip I N terminal)
 • Parathormon (Intact)
 • Kalsitonin
 • Osteokalsin
TİROİD FONKSİYONU DOWN SENDROMU
 • Anti-tiroglobulin
 • Thyroglobulin
 • Free T3
 • Free T4
 • Tiroid Peroksidaz Antikoru
 • Total T3
 • TSH
 • TSH Reseptör Antikoru(TSH Reseptör, TRAb, TRAC)
 • İkili Tarama Testi (PAPP-A, Free beta-hCG )
 • Üçlü Tarama Testi (Free E3, hCG, AFP)
 • Dörtlü Tarama Testi (Free E3, AFP, hCG, İnhibin A)
 • İntegre Test (PAPP-A, Free beta-hCG, Free E3 AFP, hCG, İnhibin A)
OTOANTİKORLAR
Hepatoloji Çölyak Hastalığı İnflamatuvar Barsak Hastalığı
 • HepAKplus Dot (M2, LKM1, LC1, SLA ve F-actin)
 • AMA (Anti- Mitokondrial Antikor) (IFA)
 • ASMA(Anti-düz kas antikoru) (IFA)
 • LKM-1 Antikor (IFA)
 • Anti-Endomisyum IgA (EMA IgA)
 • Anti-Endomisyum IgG (EMA IgG)
 • Anti-Gliadin IgA
 • Anti-Gliadin IgG
 • Doku Transglutaminaz IgA (Anti-tTg IgA)
 • Doku Transglutaminaz IgG (Anti-tTg IgG)
 • ASCA IgA
 • ASCA IgG
 • P-ANCA (MPO)
Pernisiyöz Anemi Kardiyoloji Vaskülit/Nefrit
 • Aktif Vitamin B-12
 • Anti-İntrinsik Faktör
 • APCA IFA (Anti-paryetal hücre antikoru)
 • Folik Asit
 • Vtiamin B-12
 • Aspirin Direnç Testi
 • CMA IFA (Heart Muscle Antikor)
 • H-FABP (Heart-tyfe Fatty acid Binding Protein)
 • MPO (Myeloperoksidaz)
 • SkMA IFA (Skeletal Muscle Antikor)
 • sLDL kolesterol (small-dence LDL)
 • C-ANCA (PR3)
 • P-ANCA (MPO)
 • Anti-Glomerular Bazal Membran (GBM)
Diyabet Pemfigus Hastalığı Tiroid Hastalıkları
 • Adacık hücre antikoru (ICA)
 • Adiponektin
 • Anti-GAD
 • Anti-İnsülin Antikoru
 • D-3 Hidroksibutirat
 • NEFA (Non-esterified fatty acids)
 • ASA IFA (Anti Skin Antikor)
 • Tiroglobulin
 • Anti-tiroglobulin (ATAb)
 • Anti-mikrozomal Antikor (TPO)
 • TSH-reseptör Antikor
Anti-fosfolipid Sendromu Addison Hastalığı Antioksidan Kapasite
 • Lupus antikoagülan
 • Anti-Fosfolipid Screen
 • Anti-kardiyolipin Ig G
 • Anti-kardiyolipin Ig M
 • Anti-beta-2 Glikoprotein IgG
 • Anti-beta-2 Glikoprotein IgM
 • Anti-fosfolipid 10 antikor profil
 • Anti-Adrenal Antikor (IFA)
 • Total antioksidan kapasite
 • Superoksit dismutase
 • Glutatyon peroxidase
Romatoloji
 • ANA Screen
 • ANA Profil-8 (dsDNA, RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1)
 • ANA Profil-12 (dsDNA, RNP(A, C, 70), Sm, SS-A (60), SS-A (52),
 • SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1, Nucleosom, Histon, PO)
 • ANA Profil-25 ((Nucleosome,dsDNA, Histones, Sm, RNO 68 D/A/C,
 • SM/ RNP, SSA, Trim21, SSB, Scl- 70, Ku, PM/ Scl, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12,
 • SRP, Ribosomes, CENP A/B, PCNA, SP100, gb210, M2 recombinant, M2 native, F-actin)
 • ENA Profili-8 (RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, Histon, Nucleosom)
 • AMA - M2
 • FANA
 • Anti-CCP (3. Jenerasyon)
 • RF IgA
 • RF IgG
 • RF IgM
BAKTERİYOLOJİ
 • ............. Kültürü (Aerob)
 • ….…...... Kültürü (Anaerob)
 • Bakteriyolojik Su Analizi
 • Boğmaca Kültürü
 • Candida Aranması (Materyalde)
 • Candida Kültürü
 • Direkt Gram Boyalı Preparat
 • Direkt Nativ Preparat
 • FTA-Abs
 • Gaita Mikroskopisi
 • Gaitada Adenovirüs Antijeni
 • Gaitada Amip Antijeni
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Hazım
 • Gaitada Parazit (Selofan band ile)
 • Gaitada Parazit Araştırılması
 • Gaitada Redüktan Madde
 • Gaitada Sterkobilinojen
 • Gaitada Rotavirüs Antijeni
 • Hücre Sayımı (Sıvılarda)
 • Kanda Sıtma Plazmodisi Aranması
 • Streptokok Grup Tayini
 • Trichomonas Aranması
 • Üre Nefes Testi C14
 • Üreoplazma Kültürü
 • Vibrio Kültürü
SEROLOJİ VE NEFELOMETRİ
 • Alfa-1 Antitripsin
 • Alfa-2 Makroglobulin
 • Antistreptolizin O (ASO)
 • Apolipoprotein A 1
 • Apolipoprotein B
 • Beta-2 Mikroglobulin
 • CRP
 • Hassas CRP
 • C1 İnaktivatör
 • Ceruloplazmin
 • Compleman 3 (C 3)
 • Compleman 4 (C 4)
 • Fibrinojen
 • Haptoglobin
 • IgA
 • IgD
 • IgG
 • IgG1
 • IgG2
 • IgG3
 • IgG4
 • IgE
 • Mikroalbumin
 • Prealbumin
 • RF (Romatoid Faktör, Rose Waller )
 • Sistatin C
AGLUTİNASYON
 • Brucella (Rose Bengal) Screening
 • Brucella Aglutinasyonu (Wright)
 • Brucella Aglutinasyonu (Coombs' lu Wright)
 • Ekinokok IHA
 • Enfeksiyöz Mononükleoz Antikoru (Monotest)
 • Gruber-Widal Aglutinasyonu
 • Kolmer (Yerine TPHA)
 • Listeria Grup Aglutinasyonu
 • RPR (Rapid Plazma Reagin)
 • Soğuk Aglutinasyon
 • TPHA
 • VDRL
 • Weil-Felix Testi (Riketsiya)
HEPATİTLER SPESİFİK TANI PANELİ
Hepatit A Hepatit B Hepatit C
 • Anti-HAV IgG
 • Anti-HAV IgM
 • HBsAg
 • HBsAg Konfirmasyon
 • Anti-HBc IgG
 • Anti-HBc IgM
 • HbeAg
 • Anti-Hbe
 • HBV-DNA Kantitaif Viral yük
 • Anti-HCV
 • Anti-HCV Konfrimasyon
 • HCV-RNA Kantitatif Viral Yük
 • HCV Genotip Tayini
 • Interlökin 28-B Real-Time PCR
Hepatit Delta Hepatit E
 • Anti-HDV
 • HDV-RNA PCR
 • Anti-HEV IgG
 • Anti-HEV IgM
HIV/AIDS TESTLERİ PANELİ
 • Anti-HIV (1+2)
 • HIV p24 Ag + HIV(1+2)Antikoru
 • HIV Doğrulama Test (Western-Blot)
 • HIV RNA Viral Yük
BİYOTERÖR ETKENLERİ
Şarbon
 • Bacillus anthracis IgG
 • SepsiTest Multipleks PCR Testi
ANTİJEN PANELİ
 • Aspergillus (Galactomannan) Antijeni
 • Candida Antijeni
 • Camphylobacter Ag
 • Clostiridium difficile Toksin A + B
 • Chlamydia Antijeni
 • Cryptococcus Antijeni
 • Cryptosporidium Antijeni
 • Histoplazma Antijeni
 • Adenovirus Antijeni
 • Amip Antijeni
 • Astrovirüs Antijeni
 • Rotavirus Antijeni
 • Giardia Antijeni
 • E. Coli Verotoksin Antijeni
 • Helicobacter pylori Antijeni
 • İnfluenza A+B Antijeni
 • Legionella Antijeni
 • RSV Antijeni
 • Strep A Antijeni
 • Strep B Antijeni
TORCH
CMV İnfeksiyonu Tanı Paneli VZV İnfeksiyonu Tanı Paneli Kabakulak İnfeksiyonu Tanı Paneli
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus)
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • CMV IgG Avidite
 • CMV- DNA (PCR)
 • CMV- DNA Real Time (PCR) (Kantitatif)
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi
 • (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus)
 • VZV IgA
 • VZV IgG
 • VZV IgM
 • VZV DNA (PCR)
 • Kabakulak IgG
 • Kabakulak IgM
Toksoplazma İnfeksiyonu Tanı Paneli Parvovirus B-19 İnfeksiyon Tanı Paneli Rubeola İnfeksiyonları Tanı Paneli
 • Toxoplazma IgG
 • Toxoplazma IgM
 • Toksoplazma IgG Avidite
 • Toksoplazma DNA (PCR)
 • Parvovirus B-19 IgG
 • Parvovirus B-19 IgM
 • Parvovirus B-19 DNA (PCR)
 • Parvovirus B19 IgG Konfirmasyon testi
 • Parvovirus B19 IgM Konfirmasyon testi
 • Kızamık IgG
 • Kızamık IgM
Rubella İnfeksiyonu Tanı Paneli Sifiliz Tanı Paneli HSV İnfeksiyon Tanı Paneli
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Rubella IgG Avidite
 • Cinsel Yolla Bulaşan Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • RPR
 • TPHA
 • FTA-ABS
 • Treponema + VDRL IgG Konfirmasyon Testi
 • Treponema + VDRL IgM Konfirmasyon Testi
 • Viral Etkenler Multipleks PCR Testi
 • (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus) Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi (Chlamydia t., Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum, HSV I, HSV II)
 • HSV Tip 1 IgG
 • HSV Tip 1 IgM
 • HSV Tip 2 IgG
 • HSV Tip 2 IgM
AVİDİTE TESTLERİ
 • CMV IgG Avidite
 • Rubella IgG Avidite
 • Toksoplazma IgG Avidite
Facebook_logo
Twitter_logo
Google_logo
Youtube_logo
blooger_logo