Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıkların Tanınmasında En Önemli Problemler Nelerdir?

Hasta Yönünden Problemler Nelerdir?

Dünyada her yıl yaklaşık 500 milyon kişide görüldüğü belirtilen cinsel ilişki nedeniyle bulaşan hastalıkların teşhisinde ve tanınmasında büyük problemler bulunmaktadır.

Hasta yönünden en büyük problem, bu hastalıkların çoğunun fazla bir belirti vermemesi ve gizli seyretmesidir. Hastayı rahatsız edecek düzeyde ağrı ve görünür belirtiler olmadığı için de, hastalar genelde hastalığı ya tesadüfi yapılan kontroller sonucunda, ya da geç olarak ortaya çıkan belirtiler nedeniyle fark edebilmektedirler.

Bir kısmı da hiç fark etmeden yıllar boyu hastalığı taşımaktadırlar. Bunun sonucunda da hastalıklar iyice yerleşmekte ve kronikleşmektedir. Kısırlık, kronik ağrı, kronik akıntı ve hatta ölüm de oluşabilmektedir. Hastaların ancak sınırlı bir kısmında cinsel ilişkiyi takip eden dönemde ateş, akıntı, genital bölgede deride kızarıklık ve şişlik gibi belirtiler olmaktadır. Çoğu hastada fazla belirti olmadığı için, hastalar tarafından mikrop alındığı fark edilememektedir.

Teşhis Yönünden Tıbbın ve Laboratuvarın Problemleri Nelerdir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanısını koymak, laboratuvar yönünden de büyük güçlük oluşturmaktadır.
Bugüne kadar, laboratuvarlarda teşhiste kullanılan başlıca iki yöntem bulunmaktadır. Bunlar:
1. Kültür yöntemi
2. Seroloji yöntemidir
Kültür ile; akıntı, idrar, kan gibi hasta örneklerinden alınan materyalde, hastalık etkeninin üretilmesi ve tanınması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu yöntem, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanısında çoğunlukla başarısızdır. Çünkü, hastalıkların çoğunda akıntı gibi belirli ve elle tutulur bir materyal yoktur.

Diğer bir neden ise, bu tür hastalıkları yapan etkenlerin çoğunun kültürde ürememesidir. Bu nedenle de, kültür yöntemi çoğunlukla başarısızdır.

Seroloji yönteminde ise, hastalığa karşı vücutta oluşan cevabı ortaya koyan antikorlar aranmaktadır. Bunlar genellikle IgA, IgG ve IgM cinsi antikorlardır. Bu yöntem de çoğu zaman başarısızdır. Çünkü, bu hastalıkların bir kısmında antikor cevabı iyi oluşmamaktadır. Ayrıca, yalancı pozitif ve negatiflikler de oluşabilmektedir. Tüm bu nedenlerle, tanıda laboratuvar olarak genellikle başarısız olunmaktadır.

Devrim Niteliğinde Yeni Tanı Yöntemi : Multipleks PCR Testleri
Son yıllarda uygulamaya konulan multipleks PCR testleri, bu alandaki tanı problemlerine devrim niteliğinde bir katkı sağlamıştır.
Multipleks PCR testlerinin avantajları ve üstünlükleri şöylece sıralanabilir:

 • Moleküler yöntemdir. İleri tanı yöntemidir.
 • Az sayıdaki mikroplar bile, test tekniği sayesinde çoğaltılarak tanınabilir hale gelebilmektedir.
 • Mikropların kendisi ve DNA’sı arandığı için, değerlidir ve direkt tanı yöntemidir. Güvenilirdir.
 • Birden çok hastalık mikrobu, aynı anda ve tek bir PCR çalışmasında araştırılabilmektedir.
 • Kültürde üremeyen mikroplar da bu çalışmada tespit edilebilmektedirler.
 • Serolojik cevabı zayıf ve yetersiz olan mikroplar da bu çalışmada tanınabilmektedirler.
 • Yöntem, çok sayıda mikrobu araştırmasına ve ileri teknoloji kullanılmasına rağmen, ekonomik olarak kabul edilebilecek bir yöntemdir.
 • Kısa sürede ve hızlı sonuç alınabilmektedir. Genellikle sonuç alınması, 1-2 günü geçmemektedir.

Multipleks PCR Yöntemiyle, Genellikle Araştırılan Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Etkenleri Hangileridir?

Etkenin birlikte araştırıldığı panelde genellikle şu etkenler bulunmaktadır:

 • Chlamydia trachomatis
 • Neisseria gonorrhoeae ( Bel soğukluğu)
 • Mycoplasma genitalium
 • Trichomonas vaginalis
 • Treponema pallidum ( Sifiliz= Frengi etkeni)
 • Herpes simpleks virus 1 ( HSV Tip-1)
 • Herpes simpleks virus 2 ( HSV Tip-2) 3 bakteri, 1 spiroket, 1 parazit, 2 virüs birlikte araştırılmaktadır. 9 Etken de birlikte araştırılabilir. 9 etkenin araştırıldığı panelde, yukarıdaki 7 etkene ek olarak, aşağıdaki bakteriler de yer almaktadır:
 • Ureoplasma urealyticum
 • Mycoplasma hominis
  10 etken de birlikte araştrılabilir.
 • 10 etkenin araştırıldığı panelde, yukarıda belirtilen 9 etkene ek olarak:
 • HPV ( Human Papilloma Virus)

var olup olmadığı araştırılmaktadır.

Ayrıca, HPV’nin genotiplendirme ayrımı da yapılmaktadır. HPV genotiplendirmesinde önemli olan, var olan HPV genotipinin yüksek risk mi, yoksa düşük risk mi olduğudur. Yüksek risk olan HPV genotipleri, rahim ağzı kanserine neden olabilmektedir.

Multipleks PCR Testleri Her Laboratuvarda Yapılabilir Mi?

Hayır. Her laboratuvarda yapılamaz.

Donanımlı ve ileri teknoloji yatırımına, ayrıca bu konuda özel eğitim almış bilgili uzmanlara sahip olan laboratuvarlarda yapılabilir. Öncelikle, laboratuvarın moleküler bölümü olmalıdır. Real-Time PCR cihazları olmalıdır.

Sonuçları kanıtlanmış, CE onaylı ve başarılı multipleks PCR kitleri kullanılmalıdır. İstanbul’un TÜRKAK’tan ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyonuna sahip ilk tıp laboratuvarı olan Gelişim Tıp Laboratuvarları, tüm bu altyapıya ve özelliklere sahip bir laboratuvardır.

Gelişim Tıp Laboratuvarı, cinsel yolla bulaşan etkenler multipleks PCR testlerini uygulamaya koyan Türkiye’deki ilk laboratuvar durumundadır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Multipleks PCR” Testi

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, dünyada en sık rastlanan enfeksiyon hastalıklarından biridir.

En sık bulaşma yolu, korunmasız olarak yapılacak olan herhangi bir cinsel ilişki türüdür. Cinsel partner sayısının artması, enfeksiyon bulaşma ihtimalini artırır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 15- 49 yaş arası bireylerin arasında her yıl 500 milyon kişide Cinsel Yolla Bulaşan bir hastalık görülüyor.

En sık bulaşma yolu, korunmasız olarak yapılacak olan herhangi bir cinsel ilişki türüdür. Cinsel partner sayısının artması, enfeksiyon bulaşma ihtimalini artırır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 15- 49 yaş arası bireylerin arasında her yıl 500 milyon kişide Cinsel Yolla Bulaşan bir hastalık görülüyor.

Bu hastalıklar hakkında kötü haber, her zaman semptom ( belirti) vermezler. Hiçbir belirti vermeden yıllar boyunca gizli seyredebilir. Bu sebeple, belirtisiz geçen dönemde kişi kendisindeki hastalığı birçok farklı insana bulaştırabilir. Bulaşan hastalığın tipine göre, tedavi edilmemiş cinsel yolla bulaşan hastalıklar kısırlık, kronik ağrı hatta ölümle bile sonuçlanabilir.

İyi haber ise bu hastalıkların çoğunun tedavi edilebilir olmasıdır. Bu yüzden hastalığa erken tanı konması çok önemlidir. Bu hastalıklara kısaca bakacak olursak, bunlardan ilki ve en sık görünenlerden biri Gonere (Bel Soğukluğu) dir. Akıntı ve idrar yaparken yanma yapabilir. Her iki eş beraber tedavi edilmelidir.Bir diğeri Sifiliz (Frengi) dir.

Tüm vücudu etkileyen tehlikeli bir hastalıktır. Erken fark edilirse tedavi edilebilirler. Tedavi edilmemesi durumunda sinir sistemini etkileyebilir. Körlük, sağırlığa kadar yol açabilir. Anneden bebeğe geçebilir. Herpes Simpleks Virüsü, erkek ve kadında cinsel organlarda uçuk yapabilir. Bebek doğarken anneden çocuğa bulaşabilir.

HPV (İnsan Papilloma Virüsü), tedavi edilmezse kadında rahim ağzı kanserine sebep olabilir.Klamidya, idrar yaparken yanma ve akıntı yapabilir. Hamilelerde düşük veya ölü doğuma sebep olabilir.Tricomanas Vaginalis, bol ve kötü kokulu bir akıntı yapar. Tedavisi kolaydır.Bunun haricinde HIV, Hepatit yani sarılık virüsleri ve daha birçok bakteri, parazit ve virüs de cinsel yolla bulaşabilir.Bunlar tehlikeli, her zaman belirti vermeyen ama çoğu tedavi edilebilir hastalıklardır.

Bu yüzden bu hastalıkların tanısını koymak çok önemlidir. Şu anda ülkemize cinsel yolla bulaşan etkenlerin en sık görülen
9 tanesine aynı anda bakabilen bir test yapılmaya başlanmıştır.Adı “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Multipleks PCR” testidir. Tek bir akıntı veya idrar örneği ile cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanısını koyan en değerli testtir.

Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler
Multipleks PCR Testi (7 etken)

Sexually Transmitted Diseases (STD)=Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, dünyada yaygın olarak görülmekte ve tanıda güçlük oluşturmaktadırlar. Sonuç olarak da ciddi ekonomik ve sosyal problemlere neden olmaktadırlar. Hem kadında, hem de erkekte tedavi edilmeyen olgular, kısırlık yanında genital kanserlere neden olmaktadırlar. Bu nedenle, bu hastalık etkenlerinin hem erken, hem de doğru tanılarının konulması gerekmektedir. STD-Finder SMART 7 multipleks PCR testi ile, her biri tanıda bir hayli karışık işleme rağmen tanınması güçlük oluşturan 7 etken 5 saat içinde tanınmaktadır.

multipleks pcr testi

Bu etkenler : Chlamydia trachomatis,
Neisseria gonorrhoeae,
Mycoplasma genitalium
Trichomonas vaginalis
Treponema pallidum
Herpes simplex virus1 (HSV-1),
Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
Çalışma Materyali:İdrar, üretral akıntı veya vaginal akıntıdan sürüntüler
Çalışma Süresi: 5 saat
Çalışma Yöntemi: Real-Time multipleks PCR

 

CİNSEL TEMASLA BULAŞAN HASTALIKLAR

Cinsel ilişki sonucunda, hastalık taşıyan taraftan diğer kişiye hastalık bulaştığı, toplumların binlerce yıldanberi fark etmiş olduğu durumlardan birisidir. Günümüzde artık, cinsel temasla, 20’den fazla İnfeksiyon hastalığının bulaşabildiği bilinmektedir. Cinsel ilişkiyle, çeşitli bakteri, spiroket, virüs, mantar ve parazit İnfeksiyon etkenleri bulaşabilmekte ve hastalık oluşturabilmektedirler.

Şimdi, cinsel temasla bulaşan hastalıkları kısaca özetleyelim ve bunları teşhis etmek için, hangi laboratuvar yöntemlerini kullanmakta olduğumuz konusunda bilgi verelim.

Cinsel Temasla bulaşan başlıca İnfeksiyon hastalıkları şunlardır:

Neisseriae gonorrhoea isimli bir bakterinin bulaşması sonucu oluşur. Genital organlardan akıntı belirgindir. Laboratuvar tetkiki olarak, vaginal akıntı ve üretral akıntıdan boyama yaparak, bu bakteriyi arıyoruz. Ayrıca, akıntıdan kültür yaparak, Gonokok isimli bakteriyi tanıyoruz.

En yeni, hızlı ve ileri yöntem olarak da bu konuda Cinsel Temasla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi’ ni yapıyoruz. Burada, saatler içerisinde 7, 9 veya 10 etkeni birden tanıyabiliyoruz. Bunlardan birisi de gonore (Bel soğukluğu)’ dir.

2. Sifiliz (Frengi)

Treponema pallidum isimli bir spiroket tarafından oluşturulur. Erken tanı önemlidir. Geç kalındığı takdirde, vücutta çeşitli iç organlarda kalıcı hasarlar oluşturmaktadır. Özellikle kadınlarda, gebelik döneminde bulaşırsa, bebekte kalıcı hasarlar oluşturabilmektedir.

Sifiliz tanısı için,laboratuvarımızda yapılan tetkikler:

RPR: İlişkiden hemen 1-2 hafta sonra pozitifleşmektedir. Kısa sürede sonuç veren bir testtir.

TPHA:Hastalığın başlangıcından 3-4 hafta sonra pozitifleşmektedir.

Ayrıca ELISA yöntemiyle Sifiliz IgG ve Sifiliz IgM isimli testleri de yapmaktayız.

En yeni, hızlı ve ileri yöntem olarak da bu konuda Cinsel Temasla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi’ni yapıyoruz. Burada, saatler içerisinde 7, 9 veya 10 etkeni birden tanıyabiliyoruz. Bunlardan birisi de Sifiliz (Frengi)’ dir.

Sifiliz Tanı Paneli

Cinsel Yolla Bulaşan Etkenleri Multipleks PCR Testi

·         RPR

·         TPHA

·         FTA-ABS

·         Treponema + VDRL IgG Konfirmasyon Testi

·         Treponema + VDRL IgM Konfirmasyon Testi

3. Lenfogranüloma Venereum

Chlamydia trachomatis isimli bir etkenin bulaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Genital bölgede şişlikler ve akıntı ortaya çıkabilir.

Tanıda kullandığımız testler:

Klamidya antijeni aranması: Kadın veya erkekte vaginal veya üretral akıntıdan antijen araması yapmaktayız. Kısa sürede sonuç alınmaktadır.

Klamidya antikoru aranması: ELISA ile Klamidya IgG ve IgA araştırıyoruz. PCR denilen yöntemle ileri araştırmalar da yapmaktayız.

En yeni, hızlı ve ileri yöntem olarak da bu konuda Cinsel Temasla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi’ ni yapıyoruz. Burada, saatler içerisinde 7, 9 veya 10 etkeni birden tanıyabiliyoruz. Bunlardan birisi de Chlamydia trachomatis’ dir.

      Klamidya İnfeksiyonları Tanı Paneli

·         Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi

·         Cinsel Yolla Bulaşan Etkenleri Multipleks PCR Testi

·         Klamidya Antijeni (Materyalde)

·         Klamidya pnömonia IgA

·         Klamidya pnömonia IgG

·         Klamidya trachomatis IgA

·         Klamidya trachomatis IgG

·         Klamidya pneumonia DNA (PCR)

Klamidya trachomatis DNA (PCR) Cinsel Yolla

4. Nongonokoksik Üretrit

Mikoplazma ve Üroplazma isimli bakteriler tarafından oluşturulmaktadır.

Erkekte üretral akıntı ve idrar, kadında vaginal akıntı ve idrardanÜreoplazma tanısı yapmaktayız. AyrıcaELISA ile Mikoplazma IgGveIgM testleri yapmaktayız.

En yeni, hızlı ve ileri yöntem olarak da bu konuda Cinsel Temasla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi’ ni yapıyoruz. Burada, saatler içerisinde 7, 9 veya 10 etkeni birden tanıyabiliyoruz. Bunlarda Mikoplazma ve Üroplazma da bulunmaktadır.

Mikoplazma / Üroplazma İnfeksiyonları Tanı Paneli

 • Solunum Yolu Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Cinsel Yolla Bulaşan Etkenleri Multipleks PCR Testi
 • Mycoplazma pneumaniae IgG
 • Mycoplazma pneumaniae IgM
 • Mycoplazma hominis DNA (PCR)
 • Mycoplazma pneumaniae DNA (PCR)
 • Ureoplazma Urealyticum DNA (PCR)

5. Genital Herpes

Herpes virüsünün bulaşması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Herpes-2 virüsü, genital bölgeyi daha çok tutmaktadır. Ancak, Herpes-1 tipi virüs ile de bulaşma olabilmektedir. Genital bölgede Herpes virüsüne özel, uçuk benzeri belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Laboratuvar tanısı olarak, ELISA yöntemiyle,

Herpes-1 virüsü için, Herpes-1 IgG ve IgM

Herpes-2 virüsü için, Herpes-2 IgG ve IgM

(HSV-1 IgG, HSV-1 IgM, HSV-2 IgG, HSV-2 IgM) isimli tetkikleri yapıyoruz.

Ayrıca PCR ve floresan antikor yöntemiyle antijen aramada yapılmaktadır.

En yeni, hızlı ve ileri yöntem olarak da bu konuda Cinsel Temasla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi’ ni yapıyoruz. Burada, saatler içerisinde 7, 9 veya 10 etkeni birden tanıyabiliyoruz. Bunlardan birisi de Herpes virüsü 1 ve 2’ dir

      HSV İnfeksiyon Tanı Paneli

·         Viral Etkenler Multipleks PCR Testi (HSV I, HSV II, VZV, EBV, CMV, Enterovirüs, Parechovirus)

·         Cinsel Yolla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi (Chlamydia t., Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Treponema pallidum, HSV I, HSV II)

·         HSV Tip 1 IgG 

·         HSV Tip 1 IgM 

·         HSV Tip 2  IgG

·         HSV Tip 2  IgM

6. Genital Siğil

Human papilloma virus (HPV) isimli bir virüsün bulaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Tanıda, daha çok PCR isimli teknik kullanılıyor.

Molluscum contagiosum isimli virüs de, genital bölgede siğil oluşumuna neden olmaktadır. Bunun tanısında da PCR isimli teknik kullanılmaktadır.

En yeni, hızlı ve ileri yöntem olarak da bu konuda Cinsel Temasla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi’ ni yapıyoruz. Burada, saatler içerisinde 7, 9 veya 10 etkeni birden tanıyabiliyoruz. Bunlardan 10 etken içeren panel yapılırsa birisi de Human Papilloma Virüs’ dür.

7. Trikomonas İnfeksiyonu

Bir parazittir. Cinsel temasla bulaşabilir. Kokulu akıntı, kaşıntı, ağrı görülebilir. Tanı için, akıntıdanmikroskobik inceleme yapılmaktadır. Ayrıca kısa sürede sonuç veren, hızlı antijen testi de tanı alanına girmektedir.

En yeni, hızlı ve ileri yöntem olarak da bu konuda Cinsel Temasla Bulaşan Etkenler Multipleks PCR Testi’ ni yapıyoruz. Burada, saatler içerisinde 7, 9 veya 10 etkeni birden tanıyabiliyoruz. Bunlardan birisi de Trichomonas vaginalis’ dir.

 8. HIV-AIDS İnfeksiyonu

İnsanlık tarihinin en ürkütücü infeksiyonlarından birisidir. Dünyada şu anda, 50 milyon civarında insanın bu hastalığa yakalandığı hesaplanmaktadır. En yaygın buluşma yolu, cinsel ilişkidir. Ülkemizde de, resmen bilinen hasta sayısı 3000 civarında olup, gerçek sayının bunun katkat üzerinde olduğu düşünülmektedir.

Şüpheli ilişkiden 10-15 gün sonra, eğer HIV bulaşması olmuşsa, kişilerin büyük çoğunluğunda, ateş, boğaz ağrısı, boyunda şişlikler gibi belirtiler olmaktadır. Çoğunlukla bu belirtiler, bir gribal durum geçirildiği sanılarak, üzerinde durulmayan belirtilerdir. Bu dönem 2-4 haftada atlatılmaktadır. Ondan sonraki 6-10 yıl süren sessiz dönemde, hastanın önemli bir yakınması olmamakta, kendisini iyi hissetmektedir ve bir hekime başvurma gereksinimi de duymamaktadır. Ancak gerçekte bu dönemde hastalık ilerlemekte, virüsler vücutta çoğalmaya devam etmekte ve vücudun savunma hücrelerini tahrip ederek, tüketmeye devam etmektedirler.

Son dönemde artık vücudun savunma hücreleri iyice azalmakta, vücudu çeşitli bakteri, virüs, mantar, parazitlerin ve kanser hücrelerinin saldırılarına karşı koruyamaz hale gelmektedirler. Bağışıklık sistemi çöken hastada, bu etkenlerin yerleşmesiyle, çeşitli infeksiyonlar bir arada gelişmekte ve hastanın ölümüne neden olmaktadırlar. Hastanın son döneminde görülen hastalıklar tablosuna, AIDS adı verilmektedir.

HIV-AIDS tanısında kullandığımız laboratuvar testleri şunlardır:

Anti-HIV 1+2: HIV-1 ve HIV-2 virüsüne karşı oluşan antikorları gösteren tarama testidir. Virüsün bulaştığı insanların, bulaştan sonraki hemen hemen tüm dönemlerinde (bazı dönemler hariç) pozitiftir. Şüpheli ilişkiden 1.5-3 ay sonra pozitifleşmektedir.

HIV p24 Antijen Testi: Hastalığın, virüsün bulaşmasından sonraki ilk 15 günden sonra, erken olarak sonuç verebilen bir testtir. Bu dönemde henüz antikor testi pozitif hale gelmemiştir.

HIV Doğrulama (Konfirmasyon) Testi: Alt grup antikor cevapları ortaya konularak, tanının doğrulanmasını sağlayana testtir.

HIV RNA tayini: Virüse ait en önemli parça olan RNA tayini yapılmakta ve bu yolla, aynı zamanda vücutta virüsün miktarı da ortaya konulmaktadır. Verilen tedavi ile, virüs miktarının ne ölçüde değiştiği takip edilmektedir.

9. Hepatit B

Hepatit B’ nin önemli bulaşma yollarından biri de cinsel ilişkidir.

İlişkiden ortalama 2-2.5 ay kadar sonra, hepatit B hastalığı geçirilmektedir. Ancak, geçirenlerin yaklaşık üçte ikisi, belirgin olarak bir sarılık oluşturmadığı için, geçiren kişiler hastalığı geçirmekte olduğunun farkına varamamaktadırlar. Kendilerinin, uzun süren bir gribal enfeksiyon geçirmekte olduklarını düşünmektedirler.

 

Hepatit B tanısı için; HBsAg, HBc IgM, HBc IgG, HbeAg, Anti-HBs, gibi ELISA testlerini kullanıyoruz. Bu testlerle kişinin o anda hastalığı geçiriyor olup olmadığı, daha önceden geçirip geçirmediği, geçirmişse taşıyıcı olup olmadığı ya da bağışıklık (koruyuculuk) olup olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca, HBV-DNA isimli PCR testi de yapılmaktadır. Bununla da, vücutta canlı virüs olup olmadığı ve miktarı ortaya konulmaktadır.

Ülkemizde, 20 milyon civarında insanın hepatit B geçirmiş olduğu, yılda 2000 civarında insanımızın da hepatit B nedeniyle öldüğü hesaplanmaktadır.

10. Hepatit C

Cinsel ilişkiyle bulaşabilmektedir. İlişkiden 4-8 hafta sonra hastalık oluşmakta, ancak hastalananların %95’ten fazlası ararma biçiminde belirti göstermediği için, virüsün bulaştığı kişiler hastalığı fark edememekte, bir gribal İnfeksiyon geçirmekte olduklarını düşünmektedirler.

Tanı, ancak laboratuvar testleriyle konulabilmektedir.

Hepatit C tanısı için, ELISA ile Anti-HCV ve PCR yöntemiyle HCV-RNA bakılmaktadır. Ülkemizde, 500.000’den fazla insanın, hepatit C olduğu hesap edilmektedir.

11. Hepatit A ve Hepatit E

Cinsel temas sırasında, taraflardan birisi aktif olarak hepatit A veya hepatit E geçiriyorsa, diğer kişiye de bulaşma olabilmektedir. Bu hastalıklar da çoğunlukla, belirgin olarak sarararak geçirilmedikleri için, hastalanan kişilerin, A veya E hepatit geçirdiklerini anlayabilmeleri oldukça zordur. Ancak, laboratuvar testleriyle tanı konulabilmektedir.

Tanı için, laboratuvarda A hepatit için Anti-HAV IgG ve Anti-HAV IgM, hepatit E için de HEV IgG ve HEV IgM ELISA testleri yapılmaktadır.

12. Delta Hepatit

Hepatit B hastalarında, ayrıca bir de Delta hepatit ortaya çıkabilmektedir.

Bunun için, ELISA ile Anti-Delta ve HbsAg, PCR ile de HDV-RNA bakılmaktadır. Hepatit C ve Delta hepatitin, kronikleşme adı verilen uzayan hastalığa dönüşmesi ve siroza gidiş oranı yüksektir.

13. Sitomegalovirüs (CMV) İnfeksiyonu

İnsanlarda yaygın olarak görülebilmektedir. Cinsel temasla da bulaşabilir. Latent adı verilen, sinsi, gizli bir İnfeksiyon karakteri vardır. Gribal infeksiyon benzeri bir seyir gösterir.

Tanıda kullandığımız laboratuvar testleri:

CMV IgM: Yeni geçirilen infeksiyonu gösterir.

CMV IgG: Daha önceden geçirilmiş olan infeksiyonu gösterir.

CMV Avidite Testi: İnfeksiyonun, yakın dönemde mi, daha önceden mi geçirildiğini gösterir.

PCR ile CMV DNA: Virüsün en önemli parçası olan DNA’ yı gösterir.

14. Bakteriyel Vajinoz

Gardnerella vaginalis isimli bakterinin bulaşması sonucu ortaya çıkmaktadır.Yine beyaz renkli bir akıntı ortaya çıkmaktadır. Laboratuvar tetkiki olarak,akıntıdan boyama ve kültür yapmaktayız. Üreyen bakterilere ve boyamada elde ettiğimiz mikroskobik bulgulara göre tanı koyuyoruz.

15. Yumuşak Şankr (Yara)

Hemofilus ducrei isimli bakterinin bulaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Cinsel bölgede ülser şeklinde yara belirmektedir. Laboratuvar tetkikleri olarak, bu yaralardan aldığımız örneklerin kültürü ve mikroskopta boyalı incelemesi ile tanı koyuyoruz.

16. Kasık Granülomu

Granüloma inguinale de denilmektedir. Bir bakteri etkendir. Genital bölgede, kasıklarda şişlikler ortaya çıkmaktadır. Tanı için, bu şişliklerden alınan parçalar boyanmakta ve kültürleri yapılmakta, mikroskobik incelemeler sonucunda adı konulmaktadır.

17. Giardia İnfeksiyonu

Bu da bir parazittir. Cinsel temasla bulaşabilir.

Tanıda: Akıntıdan direkt mikroskopik inceleme yapıyoruz. Ayrıca, antijen arama testi yapıyoruz.

18. Entamoeba Histolitica

Bu da bir parazittir. Bunun tanısında da, akıntıdan direkt mikroskobik inceleme ve antijen arama testiyapmaktayız.

19. Funguslar (Mantarlar)

Cinsel temasla, yüzeyel ve derin mantar infeksiyonları bulaşabilmektedir. En sık görülen mantar infeksiyonu, kandida isimli mantar ile oluşan infeksiyondur.

Tanı için,direkt mikroskopik inceleme ve kültürile tekeni üretme yolunu seçiyoruz.

20. Dış Parazitler (Ektoparazitler)

Yukarıda, cinsel temasla bulaşabilen başlıca infeksiyon etkenleri belirtilmiştir. Bunlar dışında, daha seyrek de olsa, başka virüs, bakteri ve parazit infeksiyonları da bulaşabilmektedir. Bunların da çoğunluğunun tanısına yönelik, çeşitli laboratuvar tanı yöntemleri mevcuttur ve bunları laboratuvarlarımızda yaygın olarak kullanmaktayız.