Farklı ve İleri Check-Up Programlarımız

Neden Farklı, Neden İleri Check-Up ?

Gelişim Tıp Laboratuvarları tarafından sunulan Check-Up Paketleri, diğer laboratuvarlar, klinikler ve hastanelerin sunduğu Check-Up paketlerinden oldukça farklıdır.

Bizim sunduğumuz Check-Up paketlerinde, diğer kuruluşların sunduğu test menülerinde bulunmayan çok sayıda test bulunmaktadır.

Bu testleri, diğer kuruluşlar isteseler de sunamazlar. Çünkü, bizim Check-Up paketlerimizde sunulan testlerin bir kısmı, Türkiye’de yalnızca Gelişim Tıp Laboratuvarları’nda yapılmaktadır.

Check-Up paketlerimiz aynı zamanda İleri Check-Up niteliğindedir. Çünkü Check-Up paketlerimizde yer alan testler, şu anda dünyada tanı alanına son yıllarda girmiş olan, çoğu kuruluş tarafından yapılamayan, İleri Araştırma niteliğinde olan testlerdir.

Bu nedenle, Gelişim Tıp Laboratuvarları tarafından sunulan Farklı ve İleri Check-Up programlarının bir benzerini diğer laboratuvarlar, klinikler ve hastanelerde bulabilmeniz mümkün değildir.

Farklı ve İleri Check-Up paketlerimizde yer alan bazı testlerden örnek vermek gerekirse:

Mide fonksiyonunu ortaya koyan GastroPanel Test, Türkiye’de yalnızca laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

Tüberküloz araştırması için kullanılan T-SPOT.TB Test, Türkiye’de yalnızca laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

Romatizmal tanı için en iyi testler olan CCP 3.Jenerasyon ile RF IgA, RF IgG, RF IgM testleri, Türkiye’de yalnızca laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

Tanıda en ileri yöntem olan Multipleks PCR ile Kanda Viral Panel Araştırması, Türkiye’de yalnızca laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

Barsaklardaki zararlı mikrobik etkenleri en iyi ortaya koyan Multipleks PCR Testi, Türkiye’de yalnızca laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık etkenlerini en hızlı ve iyi şekilde ortaya koyan Multipleks PCR Testleri, Türkiye’de yalnızca laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

Over (yumurtalık) fonksiyonunu ortaya koyan en iyi test olan AMH, Türkiye’de ilk olarak laboratuvarlarımız tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Over kanseri değerlendirmesinde kullanılan HE4,Türkiye’de ilk olarak laboratuvarlarımız tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Bağışıklık sisteminin durumunu en iyi ortaya koyan testler olan CD4 ve CD8’i, diğer hastane ve Check-Up menülerinde görmeniz mümkün değildir.

Vücuttaki yıpranmayı ve kronik hastalıkları en iyi ortaya koyan parametreler olan Protein Elektroforezi ve Immun Elektroforez testlerini, genellikle diğer kuruluşların Check-Up menülerinde bulamazsınız.

Vücudun kendisine karşı oluşturduğu otoimmün hastalıklara ait ANA ve Anti-ds DNA gibi testleri, diğer kuruluşların Check-Up menülerinde genellikle bulamazsınız.

Mide kanseri testi CA 72-4, barsak kanseri testi Kromogranin A, akciğer kanseri testleri NSE ve Cyfra 21-1, barsakların iltihabi ve fonksiyonel hastalıklarının ayrımında kullanılan Kalprotektin gibi testleri de, genellikle diğer kuruluşların Check-Up menülerinde bulamazsınız.

Erkeklik fonksiyonu testi Free Testosteron gibi testleri de genellikle diğer kuruluşların Check- Up menülerinde bulamasınız.

Bu nedenle, Gelişim Tıp Laboratuvarı’nın Farklı ve İleri Check-Up Programları, gerçek anlamda farklı ve ileri Check-Up programları niteliğindedir.

Bu yönden rahatlıkla emin olabilirsiniz.

Yeni ve Farklı Seçenekler

Hastalarımız için, yeni ve farklı seçenekler oluşturulmuştur.

Öncelikle, rutin Check-Up programları sunulmaktadır. Bunlar da Mini Check-Up, Standart Check-Up ve İleri Check-Up adı altında farklı kapsamlarda sunulmaktadır. İleri Check-Up kapsamı, Türkiye’deki tüm benzerlerinden oldukça farklı ve gerçekten ileri bir Check-Up kapsamına sahiptir.

Tüm bu kapsamlar da, erkek ve kadın için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Ayrıca, Yeni Check-Up Paketleri oluşturulmuştur. Bağışıklık Sistemi Check-Up ve Yıpratıcı Kronik Hastalık Check-Up, Allerji Check-Up, Romatizma Check-Up, Mide Check-Up, Barsaklar Check-Up, Genel Kanser Check-Up gibi. Bu Check-Up paketlerinin çoğunun Türkiye’de benzeri yoktur. Toplamda, 30 civarında farklı Check-Up paketi oluşturulmuştur.

Her Check-Up paketi de, Dar Paket ve İleri Paket halinde alternatifli olarak sunulmaktadır. Ekonomik olarak sınırlı ödeme yapmak isteyenler için Dar Paket alternatifi vardır, kapsamlı inceleme isteyenler için İleri Paketseçeneği oluşturulmuştur.

Vücudun önemli tüm fonksiyonlarına ve organlarına yönelik seçenekli Check-Up alternatifleri mevcuttur. Hemen hemen tüm önemli organ ve sistemlerle ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz.

Farklı ve İleri Check-Up programlarımızı beğeneceğiniz inancındayız. Biz de, sizlere her konuda yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapma kararındayız.

FARKLI VE İLERİ CHECK-UP PROGRAMLARI

 • MİNİ CHECK-UP (Kadın ve Erkek)

 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • Kan şekeri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Tam idrar tetkiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • KADIN CHECK-UP STANDART PAKETİ

 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • CRP
 • RF
 • Kan Şekeri
 • (Hemoglobin A1C)
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Tam İdrar Tahlili
 • TSH
 • Free T4
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • CEA
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • (İsteyene Akciğer Grafisi ,Üst Batın USG, Meme USG, Mamografi) 

 

İLERİ CHECK-UP PAKETİ (KADIN)

 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • CRP
 • RF
 • Kan Şekeri
 • (Hemoglobin A1C)
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Tam İdrar Tahlili
 • TSH
 • Free T4
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • CEA
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • NSE
 • Cyfra 21-1
 • CA 72-4
 • HE4
 • FSH
 • AMH
 • AFP
 • Ferritin
 • Dışkıda Gizli Kan
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti-HBcIgG
 • Anti-CCP (3. Jenerasyon)
 • ANA
 • CK
 • CK-MB
 • Myoglobin
 • Troponin I
 • ProBNP
 • Protein Elektroforezi
 • GastroPanel Mide Fonksiyon Testi
 • UBC (Uriner Bladder Cancer) Testi
 • T-SPOT.TB Test
 • (İsteyene: Mamografi, Meme USG, Tüm Batın USG, Akciğer Grafisi)

 

 • ERKEK CHECK-UP STANDART PAKETİ

 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • CRP
 • RF
 • Kan Şekeri
 • (Hemoglobin A1C)
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Tam İdrar Tahlili
 • TSH
 • Free T4
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • CEA
 • CA 19-9
 • PSA
 • Free PSA
 • İsteyene (Akciğer Grafisi, Tüm Batın USG )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • İLERİ CHECK-UP PAKETİ (ERKEK)

 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • CRP
 • RF
 • Kan Şekeri
 • (Hemoglobin A1C)
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Tam İdrar Tahlili
 • TSH
 • Free T4
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • CEA
 • CA 19-9
 • PSA
 • Free PSA
 • NSE
 • Cyfra 21-1
 • CA 72-4
 • Free Testosteron
 • Total Testosteron
 • AFP
 • Ferritin
 • Dışkıda gizli kan
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • HBc IgG
 • Anti- HBs
 • HBc IgG
 • Anti-CCP (3. jenerasyon)
 • ANA
 • CK
 • CK-MB
 • Myoglobin
 • Troponin I
 • Pro BNP
 • Protein Elektroforezi
 • GastroPanel Mide Fonksiyon Testi
 • UBC (Uriner Bladder Cancer) Testi
 • T-SPOT.TB Test
 • (İsteyene: Tüm Batın USG, Akciğer Grafisi)

 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ CHECK-UP PAKETİ

 

 • Dar Paket

 • CD8
 • RF
 • CD4
 • IgA
 • IgG
 • IgM
 • Anti-HIV 1+2
 • IgA
 • IgG
 • IgM
 • Anti-HIV 1+2
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Üre
 • Kreatinin
 • Gulukoz
 • Hemogram
 • İleri Paket

 • CD4
 • CD8
 • IgA
 • IgG
 • IgM
 • Protein Elektroforez
 • immün Elektroforez
 • T-SPOT.TB Test
 • ANA
 • CEA
 • TSH
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV 1+2
 • Hemogram
 • CRP
 • RF
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Üre
 • Kreatinin
 • Gulukoz

 

YIPRATICI KRONİK HASTALIK CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • Hemogram
 • Periferik Yayma
 • Sedimentasyon
 • CRP
 • RF
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • Kan şekeri
 • CD4
 • CD8
 • CEA
 • ANA
 • Tam İdrar Tahlili
 • İleri Paket

 • Hemogram
 • Periferik Yayma
 • Sedimentasyon
 • CRP
 • RF
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • Kan şekeri
 • CD4
 • CD8
 • CEA
 • ANA
 • Tam İdrar Tahlili
 • Protein Elektroforezi
 • T-SPOT.TB Test
 • ANA
 • Anti-ds DNA
 • Anti-CCP
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV 1+2
 • CEA
 • CA 19-9
 • TSH
 • Multipleks PCR ile kanda viral panel araştırması

 

GENEL KANSER CHECK-UP PAKETİ (KADIN)

 • Dar Paket

 • CEA
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • Cyfra 21-1
 • CA 72-4
 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • İleri Paket

 • CEA
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • NSE
 • Cyfra 21-1
 • CA 72-4
 • HE4
 • İnhibin B
 • AMH
 • AFP
 • Ferritin
 • Kromogranin A
 • UBC (Uriner Bladder Cancer) Testi
 • İdrar Sitolojisi
 • GastroPanel Mide Fonksiyon Testi
 • Dışkıda gizli kan
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • LDH
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Sedimentasyon
 • Hemogram
 • (İsteyene Mamografi, Meme USG, Tüm
 • Batın USG, Akciğer Grafisi)

 

GENEL KANSER CHECK-UP PAKETİ (ERKEK)

 • Dar Paket

 • CEA
 • CA 19-9
 • Cyfra 21-1
 • PSA
 • CA 72-4
 • İleri Paket

 • CEA
 • CA 19-9
 • Cyfra 21-1
 • PSA
 • Free PSA
 • CA 72-4
 • NSE
 • AFP
 • Ferritin
 • Kromogranin A
 • GastroPanel Mide Fonksiyon Testi
 • Dışkıda gizli kan
 • UBC (Uriner Bladder Cancer) Testi
 • İdrar Sitolojisi
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • LDH
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Sedimentasyon
 • Hemogram
 • (İsteyene: Tüm Batın USG, Akciğer Grafisi)

 

MİDE CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • GastroPanel Mide Fonksiyon Testi
 • CEA
 • CA 19-9
 • İleri Paket

 • GastroPanel Mide Fonksiyon Testi
 • CEA
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • Chromogranin A
 • Anti-pariyetal hücre antikoru (APCA)
 • Dışkıda gizli kan

 

BARSAKLAR CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • CEA
 • CA 19-9
 • Dışkıda gizli kan
 • Kalprotektin
 • Dışkı Patojenleri Multipleks PCR
 • İleri Paket

 • CEA
 • CA 19-9
 • Dışkıda gizli kan
 • Kromogranin A
 • Kalprotektin
 • ASCA IgA
 • ASCA IgG
 • EMA IgA
 • EMA IgG
 • Gliadin IgA
 • Gliadin IgG
 • Anti-t Tg IgA
 • Anti-t Tg IgG
 • T-SPOT.TB Test
 • Dışkı Patojenleri Multipleks PCR Testi

 

SİGARA İÇENLER İÇİN AKCİĞER KANSERİ CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • CEA
 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • İleri Paket

 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • CEA (Karsino Embriyojenik Antijen)
 • NSE (Nöron Spesifik Enolaz)
 • Cyfra 21-1
 • T-SPOT.TB Test
 • Akciğer Grafisi

 

OVER (YUMURTALIK) KANSERİ CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • HE4
 • CA 125
 • İleri Paket

 • HE4
 • CA 125
 • İnhibin B
 • AMH
 • AFP
 • Sedimentasyon
 • Hemogram

 

MEME KANSERİ CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Check-Up

 • CEA

 • CA 15-3

 • Hemogram

 • Sedimentasyon

 • İleri Check-Up

 • CEA

 • CA 15-3

 • Ferritin

 • LDH

 • Total Protein

 • Albumin

 • Globulin

 • Sedimentasyon

 • Hemogram

 • (İsteyenlere: Mamografi, Meme USG)

 

TİROİD CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Tiroid Check-Up

 • Free T3
 • Free T4
 • TSH
 • İleri Tiroid Check-Up

 • Total T3
 • Total T4
 • Free T3
 • Free T4
 • TSH
 • Tiroglobulin
 • Anti-Tiroglobulin
 • Tiroid Peroksidaz( TPO)
 • TSH Reseptör Antikor
 • ( Tiroid USG eğer istenirse)

 

ANEMİ (KANSIZLIK) CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Anemi Check-Up

 • Hemogram
 • Periferik Yayma
 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Ferritin
 • İleri Anemi Check-Up

 • Hemogram
 • Periferik Yayma
 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Ferritin
 • Vitamin B12
 • Folik Asit
 • Haptoglobin
 • Hemoglobin Elektroforezi

 

DİYABET CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Diyabet Check-Up

 • Açlık kan şekeri
 • Tokluk Kan Şekeri
 • Hemoglobin A1C
 • Tam İdrar Tahlili
 • HOMA IR (İnsulin direnci)
 • İleri Diyabet Check-Up

 • Glukoz ile Eşzamanlı İnsülin Tayini
 • Hemoglobin A1C
 • HOMA-IR ( İnsülin Direnci)
 • Fruktozamin
 • C-Peptid
 • ICA ( Adacık Hücre Antikoru)
 • Anti-GAD
 • Anti-İnsülin Antikoru
 • Mikroalbumin
 • Tam İdrar Tahlili

 

BÖBREKLER CHECK-UP PAKETİ

 • Böbrekler Dar Check-Up

 • BUN
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Kreatinin Klerensi
 • Böbrekler İleri Check-Up

 • BUN
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Kreatinin Klerensi
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klorür
 • Kalsiyum
 • Total protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Sistatin C
 • Mikroalbumin
 • Protein elektroforezi

 

ROMATİZMA CHECK-UP PAKETİ

 • Romatizma Check-Up Dar Paket

 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Ürik Asit
 • Anti-CCP (3.Jenerasyon)
 • Romatizma Check-Up İleri Paket

 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Ürik Asit
 • ANA
 • Anti-ds-DNA
 • ENA profil
 • Anti-CCP (3. Jenerasyon)
 • RF IgG
 • RF IgM
 • RF IgA
 • C3
 • C4

 

KARACİĞER CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Karaciğer Check-Up Paketi

 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Protrombin Zamanı
 • INR
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • ANA
 • AFP
 • İleri Karaciğer Check-Up Paketi

 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Protrombin Zamanı
 • INR
 • HBsAg
 • Alkalen Fosfataz
 • LDH
 • Total Bilirubin
 • Direk Bilirubin
 • İndirekt Bilirubin
 • Anti-HBs
 • Anti-HBc IgG
 • Anti- HCV
 • Protein Elektroforezi
 • ANA
 • ASMA
 • LKM-1
 • AFP
 • CEA
 • CA 19-9

 

KADIN DOĞURGANLIK VE MENAPOZ DURUMU CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • AMH
 • FSH
 • İleri Paket

 • AMH
 • FSH
 • LH
 • Prolaktin
 • Estradiol
 • Progesteron

 

ERKEKLİK FONKSİYONU, ERKEK/KADIN CİNSİYET AYRIMI CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • Total testosteron
 • Serbest testosteron
 • AMH
 • İleri Paket

 • Total Testosteron
 • Serbest Testosteron
 • AMH
 • Androstenedione
 • DHEA-S
 • SHBG
 • 17- OH Progesteron
 • Serbest testosteron indeksi

 

OSTEOPOROZ CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Alkalen fosfataz
 • Vitamin D3
 • İleri Paket

 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Alkalen fosfataz
 • Vitamin D3
 • İdrarda kalsiyum
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klorür
 • ALT
 • s
 • AST
 • Total Protein
 • Albumin
 • Globulin
 • Parathormon
 • Kalsitonin
 • Osteokalsin

 

HİPERTANSİYON CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • BUN
 • Kreatinin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klorür
 • Total kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • İleri Paket

 • BUN
 • Kreatinin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klorür
 • Total kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • ACE
 • Aldosteron
 • Plazma renin aktivitesi
 • VMA
 • Metanefrin
 • Normetanefrin
 • Dopamin

 

KALP RİSKİ CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • ALT
 • AST
 • LDH
 • CK
 • CK-MB
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • NT-ProBNP
 • İleri Paket

 • ALT
 • AST
 • LDH
 • CK
 • CK-MB
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Lipoprotein (a)
 • Homosistein
 • Sensitif CRP
 • Troponin I
 • Troponin T
 • Myoglobin
 • NT- proBNP

 

METABOLİK SENDROM CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • Glukoz
 • Total kolesterol
 • Trigliserid
 • İleri Paket

 • Glukoz
 • Total kolesterol
 • Trigliserid
 • İnsülin
 • HOMA-IR
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Hemoglobin A1C
 • BUN
 • Kreatinin
 • Sistatin C

 

UYUŞTURUCULAR CHECK-UP PAKETİ (İdrardan bakılır)

 • Esrar
 • Morfin
 • Kokain
 • Amfetamin
 • Metamfetamin
 • Fensiklidin
 • Benzodiyazepin
 • Barbiturat
 • Trisiklik antidepresanlar
 • Methadone
 • Ekstazi
 • Bonzai
 

 

BAKICI CHECK-UP PAKETİ

 • Hemogram
 • Sedimentasyon
 • CRP
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV 1+2
 • RPR
 

 

ALLERJİ CHECK-UP PAKETİ

 • Dar Paket

 • Hemogram
 • Periferik Yayma
 • IgE
 • ax0 İnhalan ( Solunum) Karışımı
 • fm 1 Pediyatrik Gıda Allerjen
 • fm 2 Deniz ürünleri karışımı 
 • fm 3 Tahıl karışımı
 • fx1 Kuru yemiş karışımı 
 • fm7 Sebze karışımı
 • fm 15 Meyve karışımı
 • İleri Paket

 • Hemogram
 • Periferik Yayma
 • IgE
 • ax 0 İnhalan (Solunum) Karışımı
 • fm 1 Pediyatrik Gıda Allerjen
 • fm 3 Tahıl karışımı
 • fm 7 Sebze karışımı
 • fm 15 Meyve karışımı
 • fm 2 Deniz ürünleri karışımı
 • fx1 Kuru yemiş karışımı 
 • hx1 Ev tozları karışımı
 • gm 1 Çayır polenleri karışımı
NOT: Bu karışımlardan pozitif sonuç verenler, daha sonra içindeki allerjenlerden tek tek çalışmaya alınır ve içindeki allerjenler ayrıca ücretlendirilir.