Gelişim Tıp Laboratuvarları Test Rehberi

K Harfi İle Başlayan Testler

Kadmiyum (Cd), İdrar, Spot
Kadmiyum (Cd), Tam Kan (AAS)
Kalay (Sn), Serum (AAS)
Kalprotektin
Kalsitonin
Kalsiyum (Ca), İdrar, 24 saat
Kalsiyum (Ca), İdrar, Spot
Kalsiyum (Ca), Serum
Kalsiyum (Ca)/Kreatinin Oranı, İdrar, Spot
Kan Grubu
Kanama Zamanı
Karbamazepin (Tegretol)
Karboksihemoglobin (HbCO)
Karnitin / Açilkarnitin Analizi (Tandem MS)
Karnitin Paneli (Total, Serbest)
Klonidin ya da L-Dopa ile Büyüme Testi*5
Klor (Cl), BOS
Klor (Cl), İdrar, 24 saat
Klor (Cl), Serum
Klor (Cl), Vücut Sıvısı
Kobalt (Co), Seum (AAS)
Koenzim Q10
Kokain, İdrar, Spot (Uyuşturucu Panelinin İçerisinde)
Kolesterol, HDL
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Kolesterol, VLDL
Koproporfirin, İdrar, 24 saat
Kortizol
Kovid-19 IgG
Kovid-19 IgM
Kovid-19 SARS CoV-2 Rapid Antijen Test
Kreatinin (Serum)
Kreatinin (Spot idrar)
Kreatinin Klerensi
Kreatinin, İdrar, 24 saat
Kriyofibrinojen
Kriyoglobulin
Krom (Cr), İdrar, Spot (AAS)
Krom (Cr), Tam Kan (AAS)
Kromogranin A
Kurşun (Pb), İdrar, Spot (ASS)
Kurşun (Pb), Serum (AAS)
Kültür, Mantar
Kültür, Ortam
Kültür, Püy
Kültür, Servikal
Kültür, Sperm
Kültür, Tüberküloz (Löwenstein)
Kültür, Tüberküloz (MGIT Yöntemi ile)
Kültür/Antibiyogram, Abse/Püy (Aerob)
Kültür/Antibiyogram, Balgam
Kültür/Antibiyogram, Boğaz Sürüntüsü
Kültür/Antibiyogram, BOS
Kültür/Antibiyogram, Burun Sürüntüsü
Kültür/Antibiyogram, Gaita
Kültür/Antibiyogram, Göz (Konjonktiva)
Kültür/Antibiyogram, İdrar
Kültür/Antibiyogram, Kan (Erişkin)(Aerob)
Kültür/Antibiyogram, Kan (Pediatrik)(Aerob)
Kültür/Antibiyogram, Kulak Akıntısı
Kültür/Antibiyogram, Mycoplasma hominis
Kültür/Antibiyogram, Rektal Sürüntü
Kültür/Antibiyogram, Trakeal Aspirat
Kültür/Antibiyogram, Ureaplasma
Kültür/Antibiyogram, Üretral Akıntı
Kültür/Antibiyogram, Vaginal Akıntı
Kültür/Antibiyogram, VRE
Kültür/Antibiyogram, Vücut Sıvısı
Kültür/Antibiyogram, Yara/Deri