Gelişim Tıp Laboratuvarları Test Rehberi

P Harfi İle Başlayan Testler

P-ANCA (MPO-ANCA)
Pankreatik Amilaz, Serum
Pankreatik Elastaz, Gaita
PAPP-A
Paraneoplastik Panel (Anti-Hu, Anti-Yo, Anti-Ri, Anti-Ta, Anti-Ma), BOS
Paraneoplastik Panel (Anti-Hu, Anti-Yo, Anti-Ri, Anti-Ta, Anti-Ma), Serum
Parazit Arama (Selofan Band ile), Gaita
Parazit Aranma, Gaita
Parvovirüs B-19 IgG Konfirmasyon Testi
Parvovirüs B-19 IgG, BOS
Parvovirüs B-19 IgG, Serum
Parvovirüs B-19 IgM Konfirmasyon Testi
Parvovirüs B-19 IgM, BOS
Parvovirüs B-19 IgM, Serum
PCT (Prokalsitonin)
Periferik Kan Yayma/Lökosit Formül İnceleme
Periodontal Hastalık Etkenleri (Actinobacillus actinomycetemcomita, Prevotella intermedia, Porphyromonas ginglvadis, Tannerella forsythensis, Treponema denticola, Candida albicans)
pH, Gaita
Pıhtılaşma Zamanı
Piruvat
Piruvat Kinaz, Eritrosit
Plasmodium Aranması (Kalın Damla Preparat)
Plazminojen
Porfirin (Kalitatif)
Porfirin, Kantitatif, İdrar, 24 saat
Porfobilinojen (Kalitatif)
Porfobilinojen, Kantitatif, İdrar, 24 saat
Potasyum (K), BOS
Potasyum (K), İdrar, 24 saat
Potasyum (K), İdrar, Spot
Potasyum (K), Serum
Potasyum (K), Vücut Sıvısı
PRA (Plazma Renin Aktivitesi, Angiotensin I)
Prealbumin
Pridinolin, İdrar, 24 saat
Primidon (Mysolin)
PRL (Prolaktin)
Pro-BNP(Pro-Brain Natriuretic Peptide)
Progesteron
Proinsulin
Prostatik Asit Fosfataz (PAP)(Serum)
Protein C Aktivitesi
Protein C Antijeni
Protein Elektroforezi, İdrar, 24 saat
Protein Elektroforezi, Serum
Protein S Aktivitesi
Protein S Antijeni
Protein, Total, BOS
Protein, Total, İdrar, 24 saat
Protein, Total, İdrar, Spot
Protein, Total, Serum
Protein, Total, Vücut Sıvısı
Protein, Total/Kreatinin Oranı, İdrar, Spot
Protoporfirin, İdrar, 24 saat
PSA (Prostat Spesifik Antijen), Serbest
PSA (Prostat Spesifik Antijen), Total
PSA, Serbest/PSA, Total Oranı
Pseudokolinesteraz
PT (Protrombin Zamanı)
PTH (Parathormon), Intact