Bültenlerimiz

Yeni Bir Test: Aspergillus Multipleks RT- PCR ve Azollere Rezistans Testi

Aspergillus multipleks Real- Time PCR ve azollere rezistansın belirlenmesi testi, yeni bir test olarak uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. Test, CE-İVD onaylıdır. Bu test için, BAL (Bronkoalveoler lavaj) örnekleri en uygunudur. Gönderilen örneklerde:

  • Aspergillus fumigatus
  • Aspergillus terreus
  • türleri ayrı ayrı belirlenebilmektedir.Ayrıca, azollere direnç genleri de saptanabilmektedir.
  • Bunlar:
  • L 29 H
  • Tandem Repeat 34
  • T 289 A
  • Y 121 F genleridir.

Test, klinik materyalden doğrudan çalışma olanağı sunmaktadır.
Ayrıca, azollere direnç durumunun saptanması ve dirençli mutasyonların belirlenmesi, hastalar üzerinde daha bilinçli tedavi uygulanması ve hastaların daha az yan etkili ajanlarla tedavi edilebilmesi fırsatını da doğurmaktadır.
Bu test, fungal infeksiyonların sık görüldüğü hematoloji, yoğun bakım, infeksiyon, hemodiyaliz, göğüs, pediatri klinikleri gibi bölümler için yararlı olabilecek bir test olarak değerlendirilmektedir.
Aspergillus türlerinden bazıları voriconazole, bazıları isavuconazole, bazıları da pan- azole rezistan bulunmuştur. Rezistans durumunu ortaya koyan mutasyon genleri YI21F, T289A, L29H gibi genlerdir.
Rezistan mutant genlerin var olup olmadığına göre de, doğru ve etkin tedavi seçimi yapılabilmektedir.
Karşılaştırmalı çok merkezli çalışmalarda, invaziv aspergillozis yönünden izlenen hematolojik hastalarda, yalnızca galaktomannan antijeni ile tanı yönünden izlemeye göre, PCR+ Galaktomannan ile izlemenin, erken tanı için belirgin üstünlük sağladığı ve invaziv aspergillozis riskini önemli ölçüde azalttığı bildirilmektedir. Aspergillus Multipleks PCR testi, bu yönden de değerlendirilmelidir.
Test için, Gelişim Tıp Laboratuvarları’na örnek geldikten sonra 1-2 gün içinde moleküler RT- PCR çalışması yapılarak sonuç verilmektedir.Ayrıca, Gelişim Tıp Laboratuvarları’nda Aspergillus galaktomannan antijeni ve Candida antijeni çalışmaları da yapılmaktadır.

KAYNAKLAR
1) Chong GM, van de sande WW, Dingemans GJ et alls. Direct detection of Aspergillus and azole rezistance of Aspergillus fumigatus on bronchoalveolar lavage fluid. Validation of a new Aspergillus real-time PCR. J Clin Microbiol 2015 Jan 7 pii: JCM 03216- 14. (Epub ahead of print)
2) Aguado JM, Vazquez L, Fernandez RM et all. Serum Galactomannan Vs A Combination of Galactomannan and PCR-based Aspergillus DNA Detection for Early Therapy of Invasive Aspergillosis in High-risk Hematological Patients: A Randomized Controlled Trial.


13/02/2015
Gelişim Tıp Laboratuvarları

2015 Kış Dönemindeki Grip Salgınlarında Influenza B mi Daha Etkilidir? Daha mı Şanslıyız?

Bu yılki grip olgularında, grip nedeni olan virüs tiplerinin 2014 Ekim ayından, 2015 Şubat ayına uzanan süreçte değişim gösterdiğini tespit etmiş bulunmaktayız.
Gelişim Tıp Laboratuvarlarında, solunum yollarında hastalık oluşturabilen etkenler, yeni bir tanı yöntemi olan multipleks PCR yöntemiyle araştırılmaktadır. Bu yöntemle, oldukça verimli ve hızlı sonuçlar alınmaktadır. Kısa sürede ve tek bir multipleks PCR çalışmasında, 18 virüs ve 4 bakteri birlikte tespit edilmektedir.
Elde ettiğimiz bulgulara göre, 2014 yılı Ekim ayında incelenen 39 hastadan 10 (%25.6)’unda, Kasım ayında incelenen 57 hastadan 9 (%15.8)’ unda, Aralık ayında incelenen 68 hastadan 15 (%14.7)’inde Influenza A saptanmıştır. Bu dönemde hiç Influenza B saptanmamıştır.
2015 yılının Ocak ayında ise, incelenen 76 hastadan 5 (% 6.5)’inde Influenza A saptanırken, 9 (%11.8)’unda Influenza B saptanmıştır. 2015 Şubat ayının ilk 10 gününde ise, incelenen 16 hastanın 15 (%93.7)’inde Influenza B saptanmıştır. Influenza A saptanmamıştır.
Influenza A ve Influenza B, grip hastalığının başlıca etkenleridir. Görünen odur ki, 2014 yılının son aylarında Influenza A ülkemizde grip hastalığına neden olurken, 2015’in ilk aylarında yerini Influenza B’ye bırakmaktadır.
Bu durumun, hastalar yönünden olumlu sayılabileceğini belirtebiliriz. Çünkü Influenza A, Influenza B’ ye oranla daha ağır grip vakalarına neden olmaktadır. Influenza B, daha hafif sayılabilecek bir tablo oluşturmaktadır.
Tabii ki bu sonuçlar, laboratuvarlarımıza ağırlıklı olarak İstanbul bölgesinden gönderilen örneklerle sınırlıdır. Diğer bölgelerle ilgili veriler ile daha geniş değerlendirme yapılabileceğini belirtmek istiyoruz.

12/ 02/ 2015
Prof. Dr. Paşa Göktaş
Gelişim Tıp Laboratuvarları Genel Yönetmeni
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanı

Influenza A H1N1 İle Influenza B Virüsleri Aynı Hastada Birlikte Bulunabilirler mi?

Bilindiği üzere Influenza A H1N1 virüsü, domuz gribi olarak da anılan grip tablosunun etkenidir. Birkaç yıl önce, bu virüs tipi ile hem dünyada, hem de Türkiye’de ciddi salgınlar görülmüştür.
Bu virüsün, seyrek olarak da olsa yer yer ortaya çıkabildiğini gözlüyoruz. Ancak, salgın boyutunda görmüyoruz. Örnek vermek gerekirse, laboratuvarlarımızda 2014 yılında hiç Influenza A H1N1 vakasına rastlanmamıştır. Ancak, 2015 yılının ilk ayı olan Ocak ayında iki hasta örneğinde H1N1 saptanmıştır. Bunlardan birisinde, hastada H1N1, Influenza B ile birliktedir. 2015 Şubat ayının ilk 10 gününde ise, 2 hastada daha Influenza A H1N1 ile, Influenza B birlikte saptanmıştır.
Bu sonuçlar, Influenza A H1N1 virüsü ile, Influenza B virüsünün aynı hastalarda birlikte olabileceğini göstermektedir. Daha önceleri, Influenza A H1N1 ( Kuş gribi) ile Influenza B’nin koinfeksiyonunun olabileceği bildirilmektedir. Bu durumun, H1N1 ile de olabileceği anlaşılmaktadır.
Bu çalışmalar, 18 virüs ve 4 atipik pnömoni etkenini birlikte saptayan, CE onaylı multipleks PCR yöntemiyle yapılmaktadır. Bu yöntemle, oldukça verimli ve hızlı sonuçlar alınmaktadır.

12/ 02/ 2015
Gelişim Tıp Laboratuvarları