Anket Sonuçlarımız

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKET SONUÇLARIMIZ
Laboratuvarımıza ait tüm şubelerde ve merkezimizde, hastalarımıza yönelik müşteri memnuniyeti ölçüm anketleri uygulanmaktadır. Anketlerde;
1.Personelin hastaya davranışı
2.Test çalışmalarının süreci ile ilgili düşünceler
3.Ücret politikası
4.Tıbbi hizmetin kalitesi
15 Yıllık Takip
Benzer sorular, kalite sistem belgesini ilk olarak aldığımız 2000 yılından itibaren düzenli ve periyodik olarak sorulmakta ve yanıtlar da özenli biçimde değerlendirilmektedir.

Hedefimiz
Hedefimiz, müşteri memnuniyeti oranının % 90 altına düşmemesi ve sürekli iyileştirme yapılmasıdır. Mevcut 7 merkezimizden 5’ i bu hedefin üzerinde kalmış ve sırasıyla % 96.97, % 95.74, % 95.64, % 95.51, % 91.82 memnuniyet oranları sağlamışlardır. Bu şubelerimize teşekkür ediyoruz.
İki şubemizde memnuniyet oranı % 87.63 ve % 86.27 olarak gerçekleşmiştir. Bu şubelerimizle ilgili düzeltici-önleyici faaliyet açılmıştır.
Memnuniyet oranını düşüren en önemli soru, “Uygulanın Ücret Politikasını Nasıl Buldunuz?) sorusudur. Doğal olarak, bu sorunun memnuniyet oranı nispeten düşüktür ve tüm şubelerin ortalamalarını aşağıya çekmektedir. Örneğin, bu soru değerlendirmeden çıkarılmış olsa, tüm şubelerin memnuniyet oranları % 95’ lerin üzerine çıkmaktadır.
Çünkü yalnızca iki şube bu soruda % 90 memnuniyet oranına ulaşabilmektedir. Diğer şubeler daha altta kalmaktadır. Bu da anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, gerçek memnuniyet oranını ölçebilmek için de, bu sorunun mutlaka sorulması gerekmektedir.

Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Anketlerde sorulan soruların yanıtları dikkatle değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirmeler yapılmaya çalışılmaktadır. Hastalarımızdan, çok sayıda öneriler gelmektedir.
Bu önerilerin olanak dahilinde olanları yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü, yönetim olarak biz, sistemi sizlerle birlikte ileri götürme inancında ve kararlılığında hareket etmekteyiz. Bu nedenle de, sizin önerileriniz ve görüşleriniz bizim için altın öneriler değerindedir.