Güncel Laboratuvar Testleri

GastroPanel Test

Midenizin Sağlam Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirsiniz?

mide yanması nedir
 • GastroPanel NEDİR? Sağlıklı çalışan bir mide ile, sağlıksız çalışan bir mide arasında ayrım yapmaya yarayan güvenilir bir testler grubudur.Endoskopi gibi kateter kullanılan bir işlem değildir. Non-invazivdir. Sadece kan alınarak yapılan bir işlemdir.
  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
 
 
 • T-Spot.TB Test
 • Tüberküloz (Verem) Mikrobunu Almış Olabilir Misiniz?
t-spot.tb verem testi
 • Yaptığımız çalışmalara göre, Türkiye’ de yaklaşık her dört kişiden birisi, yani toplumun % 24 civarında bölümü tüberküloz yönünden pozitif bulunmaktadır. Bu demektir ki, kişi daha önce tüberküloz basilini vücuduna almış ve tüberküloz basilinin vücutta bilinen infeksiyonu yani hastalık periyodu gerçekleşmiş demektir.
  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

 

AMH Testi

Over (Yumurtalık) Fonksiyonunuz Ne Durumda?

Kadın hormon testi
 • AMH, kadınlarda overlerden (yumurtalık), erkeklerde de testisten salgılanan bir hormondur. AMH, yumurtalık faaliyetlerini düzenler. Erkeklerde de sperm faaliyetini düzenler. Bu nedenle de, over faaliyetini yeterince yansıtmazlar.AMH, overin kendi hormonudur. Bu nedenle over faaliyetlerini daha iyi yansıtmaktadır.
  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

HE4 Testi

Over (Yumurtalık) Kanseri Olabilir Misiniz?

Kadın yumurtalık kanseri testi
 • Over (yumurtalık) kanseri kadınlarda sıktır ve kadın genital organ kanserlerinin en sık görülen ölüm nedenidir. Tanıda geç kalınmakta ve genelde hastaların % 70’ inde ileri dönemde tanı konulmaktadır.Erken tanı çok önemlidir. Bu sayede gerekli tedavi önlemleri alınmakta ve hayat kurtarıcı olunmaktadır.
  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
 • Mezotelyoma Nedir?
 • Mezotelyoma Kanser Antijeni Ölçüm Testi Nedir?
mezotelyoma testi
 • Halk arasında ak toprak, gök toprak, çorak toprak gibi isimlerle bilinen asbestin yol açtığı akciğer zarı ve karın zarı kanserine verilen isimdir. Malign (kötü huylu) mezotelyoma ise hızlı ilerleyici bir tümör hastalığıdır. Öncelikle plevranın (akciğer zarı) yüzeyindeki mezotelyal hücreler olmak üzere, perikardium (kalp zarı) ve peritonyumdan (karın zarı) da ortaya çıkabilmektedir.
  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
 • SepsiTest
 • 600'den Fazla Etkeni Araştıran Moleküler Araştırma Testi
Kan dolaşımı testi sepsitest
 • SepsiTest ile, şu anda 345’ ten fazla bakteri ve fungus türünün tanısı yapılabilmektedir. Diğer PCR sistemlerinde, çok sınırlı sayıda etken tanınabilmektedir. SepsiTest, şu anda dünyada, kanda mevcut olan bakteri veya fungusların tamamının varlığını saptayan ve idantifikasyonunu (ayrımını) yapabilen ilk PCR kiti durumundadır.
  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
 • Multipleks PCR Testleri
 • Tek Çalışmada Çok Sayıda Etkeni Saptlayan Moleküler Test
multipleks pcr testi
 • Multipleks PCR teknolojisi ile, tek bir örnekten tek çalışmada birden fazla bakteri, virus, fungus ya da parazit saptanabilmektedir. Laboratuvarlarımızda, çok sayıda multipleks PCR testi yapılmaktadır. Bunlar içinde, klinik tanı yönünden en fazla yarar sağlayacak olan başlıca testleri şöylece sıralayabiliriz:
  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
 • Myeloperoksidaz
 • Kalp Hastalıkları Riskini Öngörmede Yeni Bir Alternatif
myeloperoksidas testi
 • Kişilerin gelecekteki kalp hastalıkları riskini önceden tahmin edebilmek ve değerlendirme yapabilmek açısından iki önemli laboratuvar testi öncelik taşımaktadır. Bunlar: 1. Myeloperoksidaz: Gelecekteki kalp hastalıkları riskini öngörebilmek yönünden, tüm diğer testlerden bağımsız olarak en fazla bilgi sağlayan laboratuvar testi durumundadır.
  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
 • Doğrulama (Konfirmasyon) Testleri
 • Yapılan Testlerin Doğruluğu
Mide testi gastropanel testi
 • Geniş panel mevcuttur. Diğerlerinde olmayan parametreler vardır 2. Strip veya Blot (Treponema + VDRL) formatındadır. 3.Benzerleri, strip üzerinde yalnızca serum kontrol bulundururlar. Viramed stripleri ise hem serum kontrol, hem de ek olarak cut off kontrol, konjugat kontrol, pozitif ve negatif kontrol bulundururlar.
  Detaylı Bilgi İçin