Yenilikçi Testlerimiz

 • GastroPanel Test
 • Midenizin Sağlam Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirsiniz?
GastroPanel_test
 • GastroPanel NEDİR? Sağlıklı çalışan bir mide ile, sağlıksız çalışan bir mide arasında ayrım yapmaya yarayan güvenilir bir testler grubudur.Endoskopi gibi kateter kullanılan bir işlem değildir. Non-invazivdir. Sadece kan alınarak yapılan bir işlemdir.
   
 • ImmunoCyt (Mesane Kanseri)
 • Gizli Seyreden Mesane Kanseri (İdrar Kesesi) Olabilir Misiniz?
mesane_kanseri
 • Mesane (idrar kesesi) kanseri sinsi bir kanser türüdür. Ağrısızdır. Bu nedenle, erken döneminde hastaların % 85’inde ağrı yoktur. Tanıda genellikle geç kalınmaktadır. Tanı konulduğunda da çoğunlukla iş işten geçmiş durumda bulunmaktadır.
 • T-Spot.TB Test
 • Tüberküloz (Verem) Mikrobunu Almış Olabilir Misiniz?
t-spot.tb_test
 • Yaptığımız çalışmalara göre, Türkiye’ de yaklaşık her dört kişiden birisi, yani toplumun % 24 civarında bölümü tüberküloz yönünden pozitif bulunmaktadır. Bu demektir ki, kişi daha önce tüberküloz basilini vücuduna almış ve tüberküloz basilinin vücutta bilinen infeksiyonu yani hastalık periyodu gerçekleşmiş demektir.
 • AMH Testi
 • Over (Yumurtalık) Fonksiyonunuz Ne Durumda?
amh_testi
 • AMH, kadınlarda overlerden (yumurtalık), erkeklerde de testisten salgılanan bir hormondur. AMH, yumurtalık faaliyetlerini düzenler. Erkeklerde de sperm faaliyetini düzenler. Bu nedenle de, over faaliyetini yeterince yansıtmazlar.AMH, overin kendi hormonudur. Bu nedenle over faaliyetlerini daha iyi yansıtmaktadır.
 • HE4 Testi
 • Over (Yumurtalık) Kanseri Olabilir Misiniz?
yumurtalik_kanseri
 • Over (yumurtalık) kanseri kadınlarda sıktır ve kadın genital organ kanserlerinin en sık görülen ölüm nedenidir. Tanıda geç kalınmakta ve genelde hastaların % 70’ inde ileri dönemde tanı konulmaktadır.Erken tanı çok önemlidir. Bu sayede gerekli tedavi önlemleri alınmakta ve hayat kurtarıcı olunmaktadır.
 • Mezotelyoma Nedir?
 • Mezotelyoma Kanser Antijeni Ölçüm Testi Nedir?
mezotelyoma_testi
 • Halk arasında ak toprak, gök toprak, çorak toprak gibi isimlerle bilinen asbestin yol açtığı akciğer zarı ve karın zarı kanserine verilen isimdir. Malign (kötü huylu) mezotelyoma ise hızlı ilerleyici bir tümör hastalığıdır. Öncelikle plevranın (akciğer zarı) yüzeyindeki mezotelyal hücreler olmak üzere, perikardium (kalp zarı) ve peritonyumdan (karın zarı) da ortaya çıkabilmektedir.
 • SepsiTest
 • 600'den Fazla Etkeni Araştıran Moleküler Araştırma Testi
sepsi_test
 • SepsiTest ile, şu anda 345’ ten fazla bakteri ve fungus türünün tanısı yapılabilmektedir. Diğer PCR sistemlerinde, çok sınırlı sayıda etken tanınabilmektedir. SepsiTest, şu anda dünyada, kanda mevcut olan bakteri veya fungusların tamamının varlığını saptayan ve idantifikasyonunu (ayrımını) yapabilen ilk PCR kiti durumundadır.
 • Multipleks PCR Testleri
 • Tek Çalışmada Çok Sayıda Etkeni Saptlayan Moleküler Test
multipleks_testi
 • Multipleks PCR teknolojisi ile, tek bir örnekten tek çalışmada birden fazla bakteri, virus, fungus ya da parazit saptanabilmektedir. Laboratuvarlarımızda, çok sayıda multipleks PCR testi yapılmaktadır. Bunlar içinde, klinik tanı yönünden en fazla yarar sağlayacak olan başlıca testleri şöylece sıralayabiliriz:
 • Small-dense LDL
 • İleriye Yönelik Kalp Hastalığı Riskini Nasıl Anlayabiliriz?
kalp_testi
 • İleriye yönelik olarak, kalp- damar hastalıkları riskini anlamaya yarayan bazı testler bulunmaktadır. Bu amaçla, günümüze kadar klasik olarak total kolesterol, HDL (iyi huylu) kolesterol, LDL ( kötü huylu ) kolesterol ve trigliserid gibi testler kullanılmıştır. Ancak, insanların % 50’sinde kötü huylu olarak kabul edilen LDL kolesterol düzeyi normal olduğu halde, kalp-damar hastalıklarının görüldüğü fark edilmiştir.
 • Myeloperoksidaz
 • Kalp Hastalıkları Riskini Öngörmede Yeni Bir Alternatif
myeloperoksidas
 • Kişilerin gelecekteki kalp hastalıkları riskini önceden tahmin edebilmek ve değerlendirme yapabilmek açısından iki önemli laboratuvar testi öncelik taşımaktadır. Bunlar: 1. Myeloperoksidaz: Gelecekteki kalp hastalıkları riskini öngörebilmek yönünden, tüm diğer testlerden bağımsız olarak en fazla bilgi sağlayan laboratuvar testi durumundadır.
 • Aspirin Direnç Testi
 • Kullandığınız Aspirin Gerçekten Etkili Mi?
aspirin_testi
 • Bilindiği üzere, kalp-damar hastalarında, kalp hastalığı ve felç gibi durumların gelişmesini önlemek amacıyla, pıhtı oluşumunu engelleyici olarak düşük doz aspirin kullanılması önerilmektedir. Birçok insan da bu amaçla günlük aspirin kullanmaktadır. Ancak, alınan aspirinin etkili olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir.
 • Aktif Vitamin B-12
 • Vitamin B- 12 Düzeyinin Yeni Ölçüm Yöntemi
aktif_b12_testi
 • Vitamin B12, yalnızca besinlerden sağlanabilen temel maddelerden birisidir ve DNA sentezini de içeren birçok hücresel faaliyet içinde yer alan önemli bir komponenttir. Eksikliği durumunda muhakeme eksikliği, baş dönmesi, uyuşukluk gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır ve eğer tedavi edilmezse, dönüşsüz nörolojik hasar oluşabilmektedir.
 • Doğrulama (Konfirmasyon) Testleri
 • Yapılan Testlerin Doğruluğu
mide_yanmasi
 • Geniş panel mevcuttur. Diğerlerinde olmayan parametreler vardır 2. Strip veya Blot (Treponema + VDRL) formatındadır. 3. Benzerleri, strip üzerinde yalnızca serum kontrol bulundururlar. Viramed stripleri ise hem serum kontrol, hem de ek olarak cut off kontrol, konjugat kontrol, pozitif ve negatif kontrol bulundururlar.