Sonuçların İletilmesi

Test sonuçlarının nasıl ve ne şekilde iletileceğini belirtin.

Test sonuçlarının nasıl iletileceğini belirtin.

  • Günlük olarak çalışma sonrasında mı?
  • Tüm çalışma bittikten sonra mı?
  • Gönderilen hastalara verilerek mi?
  • Doğrudan hekimlere gönderilerek mi?


Ne şekilde gönderilmesini istediğinizi belirtin.

  • Yazılı raporlar şekline mi?
  • Faks ile mi?
  • Mail yoluyla mı?
  • Hem orijinal rapor, hem mail veya faks yoluyla mı?