Çalışma Biçimi

Testlerin örneklerinin toplu mu yoksa tek tek mi çalışılacağını belirtin. Çünkü toplu çalışma ile, tek tek çalışma arasında önemli maliyet farkı oluşacaktır.
Örneklerin sizin tarafınızdan mı laboratuvarımıza gönderileceğini, yoksa bizim tarafımızdan mı alınacağını belirtin.
Şehir dışından kargo ile hangi sayıda ve hangi süre aralıklarıyla gönderileceğini belirtin.
Eğer örnekler bir süre sizin tarafınızda tutulacaksa, nerede ve nasıl saklanacağını not edin.