Nasıl Çalışma Yapıyoruz?

İşyeri taramaları, gezici tarama, araç, seyyar röntgen, solunum fonksiyon testi, kan alma ünitesi...
İşyeri taramaları için kullanılan, gezici tarama ekibimiz mevcuttur. Bu ekipte donanımlı araç, seyyar röntgen, solunum fonksiyon testi, kan alma ünitesi gibi donanımlar mevcuttur.

  • İşyeri taramalarını bizzat işyerinizde yapabiliriz
  • Personelinizi laboratuvarımıza gönderebilirsiniz
  • İl dışından örnekler gönderebilirsiniz

Kalite
TÜRKAK’ tan ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonuna sahibiz. Bu akreditasyona sahip olan, İstanbul’ un ilk bağımsız akredite laboratuvarıyız

Tarama Testleri

  • Ağır metalleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (AAS) ile yapıyoruz.
  • TCA, TCE, Uro-koproporfirin, Fenol gibi testleri kolon kromatografisi ile çalışıyoruz
  • HIV ve hepatit testlerini ELISA ile yapıyoruz.
  • Diğer tüm testleri referans yöntemlerle yapmaktayız.

Bizimle Çalışmak İçin
Lütfen bizi arayınız.
Çalışmalarınızda kaliteyi garanti altına almak için, lütfen aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekeriz:

LABORATUVARDA ARANILAN TEKNİK ÖZELLİKLER (Standartlar)
Katılımcı laboratuvarlar, Sağlık Bakanlığı’ ndan ruhsatlı bir tıp laboratuvarı olmalı ve en az tam zamanlı çalışan bir Biyokimya uzmanı ile, en az tam zamanlı çalışan bir Mikrobiyoloji ya da Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanına sahip olmalıdır.

Katılımcı Laboratuvar, TÜRKAK’ tan ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyonuna sahip olmalıdır. Akreditasyon kapsamında en az 50 test olmalı ve akredite biyokimya ile mikrobiyoloji kapsamındaki testlerin her biri 20 testten az olmamalıdır. Ayrıca, kritik önem taşıyan HBV-DNA, HCV-RNA ve HIV-RNA testleri akreditasyon kapsamında bulunmalıdır.

Katılımcı Laboratuvar, temel panellerden eksternal kalite kontrollerine düzenli olarak katılıyor durumda olmalıdır. Katılınan paneller içinde hematoloji, biyokimya, hormon, immunoloji, prenatal tarama, HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA, hepatitler ve HIV markerları bulunmalıdır. Katılım belgeleri ihale giriş dosyasında sunulmalıdır. Kabul edilebilir düzeyde başarı oranları sağlanmış olmalıdır.