Güvenilir Partner

İlaç firmaları ile çalışmalar yönünden, Türkiye’ deki en güvenilir ve uygun tıbbi laboratuvar olduğumuz kanısındayız.

  • TÜRKAK’ tan ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyonuna sahip olan birkaç akredite laboratuvardan birisiyiz. Kalite güvencesi veriyoruz.
  • Test menüsü en geniş birkaç laboratuvardan birisiyiz. Diğer laboratuvarların yapmadığı çok sayıda yeni teste sahip durumdayız.
  • Yeniliklerin ve yeni testlerin öncüsüyüz. Diğer laboratuvarlara göre, güncel dünya laboratuvar tıbbını birkaç yıl önden takip ediyoruz.
  • Klinik araştırmalar için gereken test ve kitleri dünyanın her tarafından sağlayabilecek bağlantılara sahibiz.
  • Ekonomik yaklaşıma ve uzun süreli çalışma ilkelerine önem veriyoruz. Uzun dönemli ve güvenilir partner anlayışı içindeyiz.
  • Etik ve deontolojik yaklaşıma sahibiz.
  • Tamamiyle ulusal temelli bir laboratuvarız ve bu ülkenin dinamiği ile bütünleşen güçlü bağlara sahibiz. Ülkeye ve alana yabancı değiliz.
  • İstanbul’ da merkezi bölgelerde 8 farklı yerde şubeleri bulunan, büyük Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin bazılarının içinde laboratuvar birimleri olan, Türkiye’ de 32 ilde doğrudan aktif çalışan temsilcileri bulunan yaygın örgütlü bir laboratuvar durumundayız.

Bu geniş ağ ile, ilaç firmaları ile çalışmaya en hazır tıbbi laboratuvar durumundayız.

ÖZETLE: Tüm kriterler yönünden, ilaç firmaları ile çalışmaya en uygun tıp laboratuvarı durumundayız.
Değerlendirmeniz dileğiyle, bilgilerinize sunarız.