Neden Akredite Laboratuvarız?

Neden Akredite Laboratuvarız?

Gelişim Tıp Laboratuvarları, hiçbir zorunluluğu olmadığı halde, 20 yıldan beri uluslar arası laboratuvarlar arasında düzenlenen dış kalite kontrollerine düzenli olarak katılmakta ve böylece kendi sonuçlarının kontrolünü sağlamaktadır.
Aynı zamanda Gelişim Tıp Laboratuvarları,Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen İstanbul’daki ilk bağımsız tıp laboratuvarıdır.
Akreditasyon, belirli testlerin kalitesinin onaylanmasıdır.
Akreditasyon da, kalite kontrolleri de büyük maliyetleri olan işlemlerdir.
Ayrıca, laboratuvarları akredite olmaya zorlayan bir durum da yoktur. Yani akreditasyon zorunlu bir işlem değildir. Tamamiyle gönüllülük esasına dayalı bir durumdur.Bu nedenle de, çok az sayıda sağlık kuruluşu akreditedir. Gelişim Tıp Laboratuvarları da bu kuruluşların en başta gelenlerinden birisidir.
Böyle Olduğu Halde, Neden Akredite Olmak İstiyoruz?
Çünkü, yaptığımız işi kaliteli yapmak istiyoruz. Yaptığımız işte en iyi olmak istiyoruz. Halka saygı duyuyoruz ve halka en kaliteli hizmeti sunmak istiyoruz.
Bu nedenle de, bizi zorlayan koşullar olamamasına rağmen akredite olmuş durumdayız ve uluslararası dış kalite kontrol çalışmalarını da gönüllü olarak sürdürüyoruz.   
Bunun için de ciddi maliyetler ödüyoruz.
Bu sayede de halka daha kaliteli ve güvenilir hizmet üretiyoruz. Dolayısıyla da, halkımız da bu hizmetten yararlanmaktadır.

kalite_bel1
kalite_bel2
kalite_bel3
kalite_bel4
kalite_bel5
kalite_bel6
kalite_bel7
kalite_bel8
kalite_bel9
kalite_bel10
kalite_bel11
kalite_bel12
kalite_bel13
kalite_bel14
kalite_bel15
kalite_bel16
kalite_bel17
kalite_bel18
kalite_bel19
kalite_bel20
kalite_bel21
kalite_bel22
kalite_bel23