SOLUNUM YOLU HASTALIK ETKENLERİ MULTİPLEKS PCR

Değerli Dostlar;

Solunum yolu infeksiyonları yalnızca Covid19’dan ibaret değildir. Covid-19 dışında, çok sayıda virüs ve bakteri, solunum yolu infeksiyonlarına neden olabilmektedir. Moleküler ve ileri bir test olan Solunum Yolu Multipleks PCR Testi ile biz, Covid-19 ile birlikte 22 farklı virüs ve bakteriyel etkeni kısa sürede tespit etmekteyiz. Bu test için, kasımdan şubat ayı sonuna kadar, özel fiyatla kapsamlı çalışma yapılacağını bilgilerinize sunarız.

           NOT:  Bu çalışma için  Covid-19 ile birlikte bakılmaktadır 

 

Solunum Yolu Hastalık Etkenleri Multipleks PCR

Testlerinin Avantajları Nelerdir?

Solunum yollarındaki üst solunum yolu infeksiyonu, bronşit, zatürre (pnömoni) gibi durumları ortaya çıkaran ve toplumda çok sık görülen hastalıkların gerçek etkenlerini ortaya koymak oldukça zordur. Çünkü bu etkenlerin büyük bir kısmını virüsler oluşturmaktadır. Virüsleri tespit etmek de bugünkü tanı yöntemleriyle oldukça zor ve zahmetlidir. Bu hastalıkların önemli bir kısmını da atipik bakteriler oluşturmaktadır. Bu bakterileri ortaya koymak kültür gibi tanı yöntemleriyle oldukça zordur. Son dönemde kullanılmaya başlanılan Solunum Yolu Patojenleri Multipleks PCR Testi, bu konudaki güçlükleri aşan, en hızlı ve doğru şekilde tanıya götüren ileri bir laboratuvar yöntemi durumundadır.

Bu yöntemin, diğer tanı yöntemlerine göre belirgin üstünlükleri bulunmaktadır.
1.Bunlar başlıca:
Direkt Tanı Yöntemidir
Multipleks PCR testleri, direkt tanı yöntemidir. Çünkü mikrobun bizzat kendisini, yani DNA veya RNA’sını tespit eder. Diğer tanı yöntemleri gibi, mikroba karşı vücutta oluşan dolaylı reaksiyonları araştırmakla uğraşmaz.

2. Güvenirliliği Yüksektir

Bu yöntemin güvenilirliği yüksektir. Bunun da nedeni, doğrudan mikrobu saptamasıdır.

3. Erken Tanı Sağlar
Bunun da nedeni, az sayıda bile olsa mikropların çoğaltılarak ölçülür hale getirilmesidir. Böylelikle, az sayıda bile olan mikroplar saptanır hale gelir. Hastalığın erken dönemlerinde, mikrobun bulaşmasından çoğu zaman 10 gün sonra mikrop saptanır hale gelebilmektedir.

4. Hızlı Sonuç Çıkarılır
Test sonucu hızlı şekilde ortaya konulur. Saatler içinde, en geç bir-iki günde sonuca ulaşılır. Halbuki diğer tanı yöntemlerinde sonuca ulaşmak için günler, bazen haftalar süren incelemeler yapmak gerekir.

5. Antibiyotik Verilişinden Etkilenmez
Bu yöntemin kültüre göre en büyük üstünlüğü, antibiyotik verilişinden etkilenmemesidir. Kültür gibi yöntemler, antibiyotik verilişinden etkilenir ve mikrop var bile olsa, antibiyotik kullanılmaya başlanmışsa yokmuş gibi sonuç verir. Yani sonuç, YALANCI NEGATİF’tir. PCR yönteminde ise, mikrop halen canlı olarak var ve faaliyette ise, antibiyotik verilse bile tespit edilebilmektedir.

6. Hastalığın Takip ve Tedavisinde Kullanılır
Multipleks PCR testleri, takip ve tedavisi sürdürülen hastalarda, mikrobun kaybolup kaybolmadığını ve tedavinin başarılı olup olmadığını anlamak için kullanılır. Bunun için de aralıklı kontroller yapılır.

7. Çok Sayıda Etken (Mikrop) Tek Bir Çalışmada Ortaya Konulur
Bu yöntemin en büyük üstünlüğü, çok sayıda mikrobun tek bir çalışma ile kısa sürede ve yüksek güvenirlikte bir test ile ortaya konulabilmesidir.

Solunum Yolu Patojenleri Multipleks PCR Testi ile 22 patojen etken araştırılmaktadır. Bunların 18’ i virüs ve 4’ ü de atipik pnömoni etkeni bakteri durumundadır. Virüsler içinde H1N1 (Domuz gribi) ve son dönemde sık görülen Bocavirus da bulunmaktadır. Bakteriler, atipik pnömoniye neden olan ve genelde kültürde üretilemeyen etkenleri kapsamaktadır.