YÜKSEK RİSKLİ HPV TİPLERİ VARLIĞI İLE SERVİKAL KANSER GELİŞME RİSKİ ARASINDA NE TÜR BİR İLİŞKİ VARDIR?